2010-05-28

Ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla - enligt Reinfeldt

Enligt Expressenreportern Niklas Ekdal och Aftonbladet menar statsminister Reinfeldt att
"Ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla!"
Det häpnadsväckande uttalandet var en reaktion på debattledarens Niklas Ekdals fråga till Reinfeldt. Frågan handlade om nya grepp när det gäller ungdomsarbetslösheten och kom under en debatt mellan Reinfeldt och Mona Sahlin igår på Svenskt Näringslivs stämma.

Förut sa Reinfeldt att arbetslösa ungdomar helt enkelt är lata, nu existerar de alltså inte ens. Arbetslösa ungdomar är bara lata eller existerar inte, sjuka människor är friska. Bor jag och Reinfeldt ens i samma land?

Jag tror inte ungdomar är latare än andra, de är definitivt inte för lata för att rösta. Då hoppas jag de röstar för en vettig, rödgrön, arbetsmarknadspolitik även för dem. För sanningen är att ungdomsarbetslösheten är i högska grad reell. Moderaterna gick till val på löften om fler jobb, men har misslyckats kapitalt! Sverige har en arbetslöshet på 9.1 procent, men för ungdomar ligger den på runt 30%! Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Men vad gör den moderatledda regeringen? Jobbcocherna är ett dyrt skämt och aktivitetsförbudet för unga hos arbetsförmedlingen är bara dumt.

Vi socialdemokrater vill ha bort aktivitetsförbudet, så unga människor kan komma igång bums istället för att förväntas gå overksamma tre månader innan de får åtgärder. Sänkningarna av arbetsgivaraavgifter när man anställer unga ska riktas till dem som behöver det bäst, de långtidsarbetslösa ungdomarna. Ungdomar ska nämligen inte vara en andra klassens arbetsstyrka, som Maud Olofsson tycker. Lika lön för lika arbete är en viktigt princip, oavsett om det handlar om ålder eller kön.

Med fler bostäder och bättre, miljövänlig, infrastruktur blir det lättare för unga människor att flytta eller pendla till jobben. Det vill vi också satsa på! Det ska också gå att återigen tillgodoräkna sig yrkesverksama år, om man som 26-åring kommer på att skoltröttheten är över och man vill in på högskola, så inte bara gymnasiebetygen avgör och stänger ute folk från högskoleutbildningar som kan ge jobb. Och det behövs fler utbildningsplatser, 44.000 vill vi ha!

Som tonårsförälder tycker jag: Gör Reinfeldt arbetslös, ge ungdomarna en chans till jobb!

Andra bloggar om den "skapade synvillan": S-buzz, Roger Jönsson, Ulrika Falk, Röda Berget, Martin Moberg, Tingeling, Fredrik Olovsson, Badlands Hyena, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Bara vissa bibelord räknas för Livets Ord....

Tidningen Dagen meddelar idag att kändispredikanten Benny Hinn från USA återigen ska bevista Livets Ord. Att Hinn skilt sig utgör ingen hinder, säger man. Annars brukar Livets Ord vara tydliga med att skilsmässor inte hör hemma hos ledare inom rörelsen. Ulf Ekman säger på sin blog att : "Från en kristen ståndpunkt finns det inte heller något dåligt äktenskap som inte går att rädda, om viljan och ödmjukheten finns."

Uppfattningarna om Hinns skilsmässa tycks vara rätt blandad i de högerkristna leden. Stefan Swärd ( ordf i Evangeliska Frikyrkan, styrelseledamot i Svenska Evangeliska Alliansen och ordf Claphaminstitutet, som alla kan sägas höra till trosrörelsen) tycks på sin blogg mena att det finns skäl att rikta kritik mot Hinn. Medan en hel del som kommenterar på hans blogg uttrycker större förståelse för Hinn.

Personligen tycker jag ju inte att en skilsmässa med nödvändighet måste vara synd, för även om jag är lika kristen som både Ekman och Swärd läser jag inte Bibeln på samma sätt som dem. Men det är intressant att se att de högerkristna själva har så svårt att hitta en gemensam ståndpunkt när det nu handlar om en av många uppskattad ledare, som har en viss position även i Sverige. (Hinns tidigare ekonomiska bravader är förmodligen ett mindre bekymmer, där har inte exemelvis Livets Ord lika uttalade åsikter mot sånt som girighet.)

Det är ännu mer intressant att se hur ingen av dessa herrar ens snuddar vid tanken att om man kan tänka sig att göra undantag från sina fundamentalistiska åsikter om äktenskap, då kanske det finns skäl att ompröva även andra ställningtaganden? Som exempelvis om vad som egentligen är rätt och fel när det gäller sånt som samkönade äktenskap? För trots allt, även den mest inbitna fundamentalist måste hålla med om att det finns enormt många fler bibelord mot skilsmässor än bibelord mot samkönat sex och samkönad kärlek.

Det hela ger en känsla av vankelmod, ungefär som när David Lega först talade för Kristdemokraterna i Uppsala , den del av partiet som är det mest uttalat värdekonservativt och till stor del består av folk från trosrörelsen, för att någon vecka senare paradera i Regbågspromenaden på HBT-festivalen i Göteborg. För en del kristdemokrater och en del högerkristna tycks inte hyckleri vara synd. Det är det för mig.

Etiketter: , , , , , , , , ,

2010-05-18

Homo-, hetero- och bisexualitet ska inte finnas mer?

Jag kom på följande text i ett utbildningsmaterial för ungdomar och inser att jag finner det en smula... obekvämt. Självklart tycker jag det är väldigt viktigt att motverka stereotypa normer, och inte minst heteronormen eftersom det i det begreppet ingår att den normen förtrycker homo- och bisexuella. Men jag vet inte om jag är med på att bästa sättet att ändra attityder och uppnå riktig jämlikhet för homo- och bisexuella är att tala sig varm för att upplösa "sexualitetssystemet". Finns inte risken att heteronormen tar över om man slutar tala om den, och är inte identitetsstärkande åtgärder ändå viktigt för en hel del bögar, flator och bin, speciellt bland unga?

Eller är jag helt enkelt är för gammal för att begripa den yngre generationens mer queera tankegångar, eller har läst för lite genusvetenskap? Kanske missförstår jag texten? Vad säger ni som läsare?

*********
Var god kryssa : är du heterosexuell, homosexuell, bisexuell?

Vår utgångspunkt är att alla människor tar skada av den strikta uppdelningen av sexuella läggningar som bara ger utrymme åt tre sexuella läggningar, homo- hetero- och bisexualitet. Med det här materialet vill vi vidga utrymmet åt alla. I dagens snäva system för sexuella identiteter förstås sexuell läggning oftast som något i grunden biologiskt och objektivt. En persons sexuella läggning kopplas till biologin genom att man tydligt kopplar ihop olika sexuella läggningar med parternas biologiska kön. Men sexualitet är mycket mer komplext än så. Vad vi attraheras av sexuellt och emotionellt, hur vi har sex och hur vi relaterar till det emotionellt och sexuellt, det handlar om mer än biologi. Synen på att det bara finns tre sexuella läggningar är en normerande social konstruktion av sexualiteten, som kommer till uttryck genom att sexuell läggning har väldigt stor betydelse för hur vi ser på oss själva och andra. Det finns flera anledningar till varför den här synen på sexuell identitet är så viktigt och påverkar oss som det gör. Ett är kopplingen till synen på kön, att begreppet ”man” ihopkopplat med begreppet ”heterosexuell” innebär ett visst förväntat beteende och förväntade, och biologiska, könsmarkörer. Det finns ett sexualitetssystem som delar in befolkningen utifrån deras kroppar och hur deras begär efter andra kroppar ser ut, utifrån en normativ uppfattning om kropp och kön. Denna indelning förväntas vara bärande för en persons identitet, livsval, karaktär med mera. Det är näst intill omöjligt att föreställa sig en värld där sexuell läggning inte längre har någon betydelse, där sexuell identitet inte är en större markör än skostorlek, längd, ögonfärg eller hårfärg.

Utgångspunkten i det här materialet är att vi är kritiska till sexualitetsstystemet , dess uppdelning och de konsekvenser det medför.
Vi försöker istället med nyfikenhet närma oss ett sammanhang utan sexuella identiteter, utan uppdelning utifrån kroppar och begär.


Sexualitetssystemet ger oss tre till synes lättfattliga kategorier av människor, med ramar för hur de ska ha sex, ingå relationer och bilda familj. Men också ramar för hur de ska se ut, vilken kultur de ska gilla, vilken ekonomi de har, fysisk och mental funktion och så vidare. Nystar en i begreppet ”sexuell läggning” upptäcker en att det inte finns entydiga svar på många till synes självklara frågor. Homo-, hetero- och bisexualitet är genomsyrade med olika normer som ses som självklara och som människor värderar sig själv och andra med. En strikt uppdelning av människor utifrån attraktion/begär kopplat till kropp är starkt sammankopplat med stereotypa bilder och idéer om sexualitet. Sexstereotyper finns runt om oss och reproduceras på olika sätt, inte minst i det offentliga rummet. Detta är begränsande eftersom det bidrar till att ta ifrån människor, framför allt unga människor, makten att definiera sig själva utifrån sina egna visioner snarare än ouppnåeliga stereotyper där utrymmet att vara är otroligt snävt.
*******************

Etiketter: , , , , , , ,

2010-05-16

Rödgröna vinner valet enligt Sifo, SD & KD ut ur riksdagen!

TT rapporterar att Sifos senaste väljarbarometer visar följande siffror:
Socialdemokraterna 34,3 (+0,2)
Vänsterpartiet 4,3 (-1,1)
Miljöpartiet 10,7 (+1,7)
Moderaterna 30,9 (+1,1)
Centern 5,1 (+0,2)
Folkpartiet 6,7 (+0,5)
Kristdemokraterna 3,5 (-0,6)
Sverigedemokraterna 3,5 (-1,4)
Övriga 1,0 (-0,6)

Raset för Sverigedemokraterna är statistiskt säkerställt. Om siffrorna står sig överlag till valet åker dessutom Kristdemokraterna ut ur riksdagen. Det innebär i så fall en mycket större skillnad i mandatfördelningen mellan blocken än de 3,1% som vi rödgröna idag leder med.

Flera tidningar publicerar Sifomätningen, Dagens Industri, Barometern, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen Dagens Nyheter. Det är för övrigt intressant att notera hur DN under rubriken Val 2010 fortfarande lyfter fram Novus undersökning från 12 maj, som visar att det är jämnare mellan blocken. Även i den undersökningen visar siffrorna att oppositionen vinner, något som inte riktigt framgår av underrubriken "Moderaterna ökar". För den som till äventyrs missat det har alltså DN en liberal ledarsida, och de ser självklart gärna att Alliansen vinner valet. En önskan de förmodligen delar med SvD och Expressen, av fyra rikstäckande tidningar är alltså tre borgerliga. Och av lokaltdningar med en upplaga över 50.000 exemplar är samtliga nio borgerliga. Att media tidvis missar att förutsäga valet korrekt har nog ibland en ganska enkel förklaring, man skriver om det man vill se, inte den verklighet man borde rapportera om.

Sifoundersökningen visar också att vi rödgröna vinner de kvinnliga väljarna och att Alliansen inte längre får fler pensionärsröster. Men att det är fortfarande är en väldigt tuff kamp i storstäderna, inte minst Stockholm, för att vinna valet. Jag tror vi vinner även i Stockholm, för jag tror att även Stockholmare är solidariska och inte tycker om de enorma klassklyftor som uppstått mellan stadsdelarna. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till en bra skola, dagens segregerade skola är inte okey. Vi socialdemokrater vill öka resurserna till skolan och att resurserna ska följa behoven och vi satsar på både elever med särskilda behov och de som vill och kan nå toppresultat. Dessutom lovar de rödgröna på riksplan att skolorna ska rustas upp.

Alla sjuka ska ha tillgång till en vårdcentral med bra resurser, Hälsoval Stockholm är de rödgrönas modell, en jämlik och ekonomiskt sund modell för valfrihet i vården. Moderaternas "Vårdval Stockholm" är ett hån mot allvarligt sjuka patienter, en ekonomisk katastrof, innebär sämre vård för de mest utsatta stockholmarna och hotar den demokratiska styrningen av sjukvården.

Sen tror jag ju att fler än jag vill ha ett HBT-borgaråd i staden! Jag tror på en rödgrön valseger i Stockholm!

***************
Andra bloggar om Sifos väljarbarometer: Röda Berget, Alltid Rött, Alltid Rätt, PromeMorian (som också funderar över DNs rapportering), Jinges Web och Fotoblogg, In Your Face

Etiketter: , , , , , , , , ,

2010-05-15

Annelie Enochsson (kd) upprörd över inbjudan till Regnbågsparad

Jag noterade nyligen under HBT-festivalen att det finns en och annan kristdemokrat som är hyggligt HBT-vänlig, åtminstone i Göteborg. Men Carina Liljesand (kd) har det inte så lätt, hennes initiativ att gå i Regnbågspromenaden och dessutom bjuda in partikollegor att göra detsamma uppskattas inte av alla i kristdemokraterna. Till Världen Idag (just det, Livets Ords privata nyhetsmagasin, där Ruben Agnarsson bedriver en egen liten vendetta mot HBT-personer) säger Annelie Enochsson, riksdagsledamot för Kd, att "Regnbågsparaden handlar om att alla olika familjekonstellationer är lika bra. Det anser jag inte att de är.", och hon är mycket kritisk till Liljesands inbjudan. I kommentarsspåret finns uppmaningar till Liljesand att skämmas och nån frågar sig om HBT-kompetens verkligen behövs inom polisen och antyder att hatbrottsstatistiken gällande HBT-personer är falsifierad. Någon säger sig ha slutat rösta på partiet, just på grund av den liberalisering som Hägglund ändå påbörjat. Och så här ser det ut på många håll på kristna bloggar och forum, kritiken från de egna väljarna och medlemmarna mot alla försök att lätta upp partiets stockkonservativa inställningen till värdegrundsfrågor, den kritiken är mycket stark.

Se bara på skandalen om det interna dokumentet där homosexualitet kallas "perversioner" och "diskriminering av ett värnlöst barn". Eller den förtroendevalda kristdemokrat i Uppsala som kallade Gudrun Schyman “en jävla hora" och tillade att "det fattas bara att hon kommer ut som homosexuell” och lyckades bli polisanmäld för både hot och misshandel. Kds representant i kommunfullmäktige på Gotland menar att homosexualitet "biologiskt sett inte är funktionellt". Partiet var som bekant emot samkönade äktenskap och i en sista strid för att åtminstone hålla de samkönade paren borta från kyrkorummet och det "heliga" ordet äktenskap ska inte heller särkönade par få kalla sina äktenskap för äktenskap för det ska vara förbehållet just de med en religion, tycker bland andra Yvonne Andersson.

De här tydligt homfoba agerandena avspeglar sig också i partiets uppenbara brist på vilja att genomföra några förbättringar för HBT-personer, något de fått skarp kritik för av bland andra RFSL.Och tyvärr tycks inte ens de i partiet som inte hör till Enochssons homfoba skara ta kritiken mot partiet på särskilt stort allvar.

I den här miljön blir det inte lätt att vara för lika rättigheter för HBT-personer, så Carina Liljesand ska ha en eloge för att hon försöker. Men chansen att Hägglund försöker sig på att reformera partiet även när det gäller HBT-frågor är inte så stor. Där går förmodligen gränsen för en alltför stor andel av partiets kärnväljare, och risken är stor att de interna konflikterna i partiet i så fall slutligt leder till hans avgång. Jag gissar att Hägglund är väl medveten om dilemmat, och att det är en av orsakerna till att han är så tydlig med att han inte anser att samkönade och särkönade par är lika bra föräldrar.

Min gissning är alltså att det kommer ta många år än innan det slutar vara riktigt tungt att vara öppet HBT-vänlig i Kristdemokraterna. Som socialdemokrat är det enklare, det går utmärkt att vara både kristen och jobba för lika rättigheter för HBT-personer, även inom Broderskap. Det är sorgligt att se hur fundamentalister vantolkar kristendomen så kapitalt som Enochsson, och helt glömmer det viktigaste. För är det något som är oomtvistat i Jesu budskap så är det påbudet att älska sin nästa som sig själv, och handla därefter. Där brister många inom den kristna högern tyvärr kapitalt.

Etiketter: , , , , ,

Loggbok - Sköna maj...

Nu när man borde vara ute och njuta av att det äntligen är vår står istället HBT-festivalerna och andra engagemang som spön i backen. Månaden inleddes med styrelsehelg för KIM och nu har jag just kommit hem från HBT-festival i Göteborg.

Det var lite regnigt i kön till invigningsgalan i onsdags, men fredagen blev härligt varm och vacker, fast då var det dags att åka hem för min del. Jag hoppas de har det skönt resten av helgen och får en härlig Regnbågspromenad! Själv hann jag med både att prata om stolt transhistoria och om transpolitik, sitta i panel och framföra estradpoesi. Ibland som ordförande för KIM, ibland som HBT-socialdemokrat och ibland som privatperson, det gäller att veta vilken hatt man har på sig! HBT-socialdemokraterna Göteborg hade ett fantastiskt tält på Göteplatsen där man kunde slappa mellan evenemangen, och i vanlig ordning var ordförande för HBT-S Göteborg, Olof Svensson, en utmärkt värd för mig som Stockholmsgäst.

HBT-festivalen är ett ganska rödgrönt evenemang överlag. Både S, Mp och V, och SKTF, har tält på festivalcentrum på Götaplatsen och HBT-S Göteborg, F! och Ung Vänster samt en del fackförbund arrangerar programpunkter. Motsvarande engagemang från Alliansen tycks inte finnas tyvärr, även om en del liberaler och till och med enstaka kristdemokrater numera engagerar sig. Lite tråkigt, men kanske inte helt oväntat.

Nästa helg bär det av till Eskilstuna, för föreläsningar under Springpride och sen kongress för HBT-S Sverige. Fredagen fylls alltså av att först stå på Transdagen och utbilda landstingspersonal i "Transpersoner som klienter, inom vård skola & omsorg". Och sedan springa över till RFSL Eskilstunas Pridehouse och först föreläsa om "Transpolitik - vad är det? Hur gör man?" och sedan ha ett panelsamtal med landstingspolitiker Ylva G Karlsson (Mp) om landstingets nya HBT-policy. Och så ser jag fram emot debatten mellan vår ordförande, Anders Selin, och Öppna Moderaters Olof Lavesson. Sedan blir det kongress hela helgen, men förhoppningsvis hinner vi med att gå i paraden också, med vackra fanor med regnbågsrosen på!

Sen avslutas månaden med att vi på sista söndagen i maj har en styrelseutbildning i KIM, ihop med FPE-S. KIM deltar i AGERA-projektet, och nu ska vi bli alltså ha en egen AGERA-utbildning och bli ännu bättre på jämlikhet i organisationen! Sen blir det medlemsträff, för både gamla och blivande KIM-medlemmar, härligt! Men när jag ska hinna sova har jag inte riktigt fått kläm på, för det finns ju några styrelsemöten inom socialdemokraterna inplanerade också. Men det löser sig nog.

Etiketter: , , , , ,