2007-11-16

Löjligt och vilseledande inlägg från KDUs Charlie Weimers

Det märks att Kd börjar känna sig trängd i sina försök att "rädda" äktenskapet som ett heligt förbund mellan två barnalstrande individer av motsatt kön. Det mest aktuella exemplet är Charlie Weimers desperata krönika på politikerbloggen. Argumenteringen verkar mest gå ut på att termen äktenskap rent språkligt inte kan omfatta samkönade par och att barn bara kan tillkomma i heterosexuella kärnfamiljer, eller i all fall bara må riktigt bra där. Den typen av argument förtjänar knappast något bemötanden, de faller på sin egen orimlighet.

Men, mer intressant är att Weimers kallar HBT-rörelsen för "en aggressiv och högljudd lobby som föredrar att försöka smutskasta och tysta sina motståndare framför att presentera rationella argument". Denna tanke, att HBT-rörelsen inte är legitim utan driver en slags konspiration, med dolda och illasinnade syften som sträcker sig långt utanför att "bara" vilja få samma rättigheter som andra människor, den härrör från den kristna högern. Den rörelsen vill inte se att HBT-rörelsen kan ha fullt legitima krav på rättvisa och att man, i lika stor utsträckning som bibeltrogna kristna, driver samtliga frågor helt öppet. För den kristna högern är HBT-rörelsens aktörer kanske alla att likställa med trettiotalets nidbilder av den konspirerande juden, vi vill ta över världen och vi har infiltrerat media och riksdag.

Bilden är givetvis absurd, men ändå accepterad av väldigt många kristna inom frikyrkan. Och tydligen även inom KDU. Charlie Weimers väljer dessutom att helt bortse från de partianknutna HBT-nätverken, organisationer som knappast ens KDU kan anses vara mer oseriösa än de själva.

Vilka är då den kristna högern, och vilka är deras ideologer? De samfund och nätverk som idag kan sägas vara "bibeltrogna", det vill säga bokstavstroende, fundamentalistiska kristna, är såna som Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Trosrörelsen och Svenska Alliansmissionen. De ingår alla i SEA, den organisation som framför andra driver det högerkristna motståndet mot lika rättigheter för HBT-personer, åtminstone öppet.( Till detta kommer sannolikt även delar av katolska kyrkans och de ortodoxa kyrkornas medlemmar. De kan sägas vara bibeltrogna men har inte samma aggressiva retorik och öppna avståndstagande i HBT-frågor, och brukar i de sammanhangen inte räknas in i den kristna högern.)

Av sveriges samlande kristenhet utgör alltså den kristna frikyrkohögern en mycket liten andel, även bland frikyrkorna. Varken Katolska kyrkan, de ortodoxa samfunden, Svenska Missionskyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Svenska Baptistsamfundet eller Metodistkyrkan i Sverige har agerat på samma sätt som SEA och enstaka högerkristna aktörer. De har vida fler medlemmar och utgör den överväldigande majoriteten av sveriges frikyrkliga. Till detta kommer också alla aktiva inom Svenska Kyrkan, Sveriges största kristna samfund. Ändå är det just de högerkristna som framförallt syns och hörs när "kristna" uttalar sig i HBT-frågor.

Den kristna högerns ledande ideologer i HBT-frågor går att finna inom Trosrörelsen, och sprids framför allt via Världen Idag. Tidningen har sedan många år utmålat HBT-rörelsen som en maffialikanande verksamhet som angriper kristna och vars målmedvetna strategi är att nästla sig in i politiska partier och statsförvaltningen. Tidningen driver också oupphörligen tesen att homosexualitet, HBT-rörelse och pedofil är intimt sammankopplade. Det är alltså en mycket grumlig soppa som den kristna högern hämtar sina argument i HBT-frågor ifrån.

Det blir ännu mer uppseendeväckande att man hämtar sina argument just från Trosrörelsen, när man tittar på medlemsantal och konstaterar att Trosrörelsen, med Livets Ord som "motor", inte samlar mer än 5.000 -10.000 medlemmar.

En mycket liten grupp bland de HBT-ovänliga bibeltrogna kristna, som i sin tur är en mycket liten grupp av Sveriges samlade kristenhet, fungerar alltså som uttolkare av vad Sveriges kristna tycker i HBT-frågor. Åtminstone i media. Och Charlie Weimers går på retoriken, och tror att HBT-rörelsen är en "en aggressiv och högljudd lobbygrupp". När det i själva verket är just den lilla klicken bibeltrogna kristna som tillskansat sig orimligt mycket utrymme i debatten.

Så mitt råd till Charlie är att han börjar granska sina källor innan han funderar över vem som kan sägas vara "aggressiv". Det är trots allt inte HBT-rörelsen som kastar sten på fotografer eller demonstrerar ihop med nynazister.

Etiketter: , , , , , , ,

1 Comments:

At 12:20 em, Blogger Rosengeranium said...

Helt klart ett fall av "på sig själv känner man andra". Jag hoppas du känner till Red Letter Christians?

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home