2010-12-29

Vems ärenden går Gudmundson?

Per Gudmundson har de senaste dagarna dragit igång en debatt om det han på sedvanligt raljant vis kallar att "bögarna hänger löst i Broderskap". Qx hakade på, lite mer sakligt och idag följer Gudmundson upp det hela med en självförhärligande artikel om Broderskaps "beklämmande människosyn".

I korthet handlar det om att det muslimska nätverket inom Broderskapsrörelsen, en kristen sidoorganisation inom socialdemokraterna, i somras skrev ett eget, muslimskt, manifest. Det är en slags motsvarighet till Manifest för kristen vänster, som är ett värdegrundsdokument som antogs inom Broderskapsrörelsen augusti 2009. De två manifesten skiljer sig åt inte bara genom att fokusera på olika religioner utan också genom att texten om den jämlika värld man vill bygga i det muslimska manifestet inte omfattar begreppet "sexuell läggning", men nämns i Manifest för kristen vänster. Peter Weiderud, ordförande för Broderskap, försvarar organisationen på organisationsbloggen och påpekar att Broderskaps inställning i hbt-frågor är tydlig och klar, och att organisationen är betydligt mer känd för sitt positiva engagemang i frågorna än Svenska Dagbladet. Hans förklaring till skillnaden är att de muslimska medlemmarna inte hunnit lika långt som den kristna majoriteten i Broderskap och att "Människor måste få en möjlighet att växa med frågor och uttrycka sig på ett sätt som gör att de inte marginaliserar sig i sitt eget sammanhang." Han uttrycker också en stark förhoppning om att snart få läsa även om hbt-rättigheter i Muslimska socialdemokraters manifest.

Så, vem ska man tro på, Weiderud eller Gudmundson? Jag väljer den förra, inte enbart för att han till skillnad från Gudmundson är socialdemokrat. Jag uppfattar Weiderus inlägg som betydligt mycket mer sansat än Gudmundsons och Weiderus slutuppmaning som en så tydlig vink till muslimska socialdemokrater som det anständigtvis går att göra offentligt. Sen kan man givetvis kritisera Broderskap och kalla det för dubbelmoral att inte kräva att sexuell läggning ska vara inkluderat redan från början i det muslimska manifestet. Men jag tror inte att det är en framkomlig väg för att förändra mer konservativa muslimers åsikter att göra som Gudmundson och i artikel efter artikel utmåla muslimer som ett hot. Inte heller tycker jag att det känns seriöst när han hänvisar till en så omdiskuterat subjektiv journalist som Evin "Könskriget" Rubar som vederhäftig källa.

I en tid när de mest häpnadsväckande lögner om islam och muslimer sprids av riktigt mörka krafter är det viktigt att hålla koll på avsändarens syfte med en artikel som Gudmundsons. Per Gudmundsons hat mot islam/muslimer är mycket välkänt, likaså hans inställning till socialdemokrati och vänsterpolitik. Gudmundsons brinnande ledarartiklar för hbt-rättigheter har också lyst med sin frånvaro tidigare vad jag vet.
Det är alltså ingen långsökt gissning när jag säger att Gudmundsons syfte med att dra igång en debatt i frågan är:
* att skapa konflikt inom socialdemokraterna
* förmå hbt-personer att misstro socialdemokraterna
* svartmåla svenska muslimer
Jag menar att det går att diskutera frågan om problemet med att inom samma rörelse ha synbarligen två olika värdegrunder utan att för den delen gå borgarnas, islamofobernas eller Gudmundsons ärenden. Konstruktiv kritik framförs oftast bäst i lugna samtal mellan dem det berör, det diskuteras inte högljutt i media utan att alls involvera dem man kritiserar. Det uppfattas lätt som kolonialistiskt om man går ut och kritiserar muslimer och samtalar om "problemet muslimer" utan att faktiskt samtala med muslimer själva.

Det finns också inom arbetarrörelsen ett problem med brist på respekt för personer som har en tydlig tro. Vi har kanske inte alltid varit de som stått på barrikaderna och slagits även för människors rätt till religion, inte bara rätten från religion. Det gäller tyvärr även inom delar av hbt-rörelsen. Jag tror det är viktigt att se att en religiös identitet för många är lika grundläggande och viktig för identiteten som exempelvis en persons sexuella läggning. Åtminstone om man ska kunna föra en bra dialog hbt-personer/socialdemokrater och muslimer emellan.

Jag ser som jämlikhetskonsult allt fler tecken på att det finns allt fler människor, både muslimer och hbt-personer, som verkligen vill mötas och samtala om hbt-frågor och andra jämlikhetsfrågor inom islam. Broderskaps långvariga arbete är ett av de tecknen, samarbetena mellan muslimska organisationer och hbt-organisationer i olika jämlikhetsprojekt är ett annat. Långsamt, men säkert, tror jag en insikt håller på att växa fram hos både hbt-personer och muslimer, att vi har mer som förenar än som skiljer. Med mod, tillit, respekt och en gemensam vilja tror och hoppas jag hbt-personer och muslimer, både inom och utanför socialdemokraterna, kan grumla Gudmundsons förhoppningar.

Andra bloggar: Henrik Tornberg, Alltid Rött, Alltid Rätt, Jon Voss, Politik och mellanöstern, Jinge, Löshäng, (mer om Vilks än Gudmundson)

Tillägg:
Utan att för den skull förringa det faktum att "sexuell läggning" i muslimska socialdemokraters dokument har plockats bort, inte glömts bort, tänkte jag exemplifiera hur det ser ut på en del andra håll, där man inte heller är så bra på att ha ett intersektionellt perspektiv:

Ur stadgar för Liberal Mångfald
"§ 5. Medlemskap
- Medlemskap i Liberal Mångfald är öppet för alla personer med liberala värderingar oberoende av religion, sexuell läggning, kön, nationellitet eller etnisk bakgrund."
Man får väl hoppas att även personer med funktionsnedsättningar och liberala transpersoner är välkomna som medlemmar...


Ur en artikel hos MUF, om att de ogillar kvotering:

"Vad det än gäller så ska man få bli bedömd utifrån sina egna unika förutsättningar, erfarenheter och meriter, inte utifrån vilket kön, etnicitet, eller sexuell läggning man har"
Om detta innebär att MUF tycker det är okey att studenter blir bedömda utifrån sin funktionsnedsättning, sin religion, sin ålder, sin klass eller huruvida de är transpersoner eller inte avslöjar inte artikeln. Jag tror inte det, men en rabiat vänsterjournalist skulle kunna tolka det så...

Ur Centerpartiets partiprogram, rad 11:
"Alla människor är jämlika. Varje människa har samma rättigheter och samma skyldigheter,
oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund."
Vi får väl anta att Centerpartiet nog egentligen tycker att alla människor även har samma rättigheter och skyldigheter oavsett könsidentitet och könsuttryck, ålder och eventuell funktionsnedsättning också. Men det är inte det som där står...

Jag har också letat förgäves efter artiklarna från Gudmundson kring dessa upprörande dokument, men inte lyckats hitta dem. Och även om det sannolikt mest handlar om okunskap och slarv, inte ovilja, så blir jag betänksam. Är det så säkert att alla organisationerna självklart skulle skriva in transpersoner, muslimer och personer med funktionsnedsättningar i dokumenten? Kan de antas ha kommit så långt, eller får dessa grupper beväpna sig med det tålamod homosexuella bör uppvisa enligt Weiderud? Ibland är det väldigt lätt att se grandet i sin grannes öga, och blunda för bjälken i sitt eget.


2010-12-31 Fortsatt debatt

Idag förklarar Anna Ardin hur det egentligen står till med värderingarna i Broderskap och Muslimska socialdemokrater, och hur det gick till när Manifest för muslimska socialdemokrater kom till. Anna Ardin är Broderskapare och den handläggare som bistod nätverket Muslimska Socialdemokrater när det diskuterade manifestet togs fram. Hon är dessutom aktiv i hbt-frågor. Inlägget är både klargörande och betryggande för oss som värnar hbt-rättigheter, och för socialdemokrater överlag tror jag.

Progressiv blogg för solidaritet och Kulturbloggen finns mer debatt ur socialdemokratiskt perspektiv. Båda inläggen skrivna innan Anna skrev sitt inlägg.

2010-01-03
Lyssna på Anders Selin, ordf Hbt-socialdemokrater och Peter Weiderud, ordf Broderskap, i P1.

Etiketter: , , , , ,

12 Comments:

At 2:30 em, Blogger Peter Nicklasson said...

Din retoriska fråga är iofs lätt att besvara.
Gudmundson är ledarskribent på en borgerlig tidning, så det är inte konstigt han har en borgerlig åsikt.
Den aningen smala intressefrågan om varför muslimer inte omfamnar hbt-människor ens i offentliga manifest är ju heller inte överaskande precis.
Troende (framför allt bland konservativa) muslimer har en uttalade homofobi.
Sedan tror jag inte att Gudmundson när hat mot muslimer. Möjligen känner han liksom flertalet svenskar en rädsla och oro för vad radikala, konservativa muslimer kan tänkas lyckas med i terror av det svenska samhället.
Strax innan jul smällde en bomb mitt i centrala Stockholm och idag läser jag om nya planerade attentat med bl a maskingevär.
Också detta uppenbart kopplat till islamister.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8344442.ab

 
At 3:44 em, Blogger Stig said...

Vad som hänt i sak är att Broderskaparna strukit flagg när det gäller att värna HBT-personers rättigheter. Den redovisade värdegrunden omfattar inte längre dessa personer. Man har enligt egen uppgift valt den inslagna vägen för att inte provocera "muslimerna", vilka de nu är.
Om den här typen av anpassning är en följd av det mångkulturella samhället, finns anledning att se upp. Om grundläggande värden som mänskliga rättigheter och demokrati ses som relativa begrepp kan vad som helst hända. Är Lars Vilks i fängelse nästa anpassningsåtgärd?
Om (S) vill hålla sig med olika värdesystem och därmed ta sig ut på relativismens gungfly så a´ la bonheur. Men stå för det inför nästa val och redovisa det öppet för väljarnas ställningstagande.

Stig Ranelius
Karlstad

 
At 3:54 em, Blogger Luka(s) said...

Peter

Jag delar nog Weideruds åsikt att det inte är bara konservativa muslimer, utan även konservativa kristna som har svårt att erkänna hbt-rättigheter. Gudmundson förtiger det faktum att det stora bekymret när det gäller att få till stånd ett jämlikt samhälle även för hbt-personer i Sverige är fundamentalistiska kristna, inte muslimer. Det är trots allt kristna svenskar och inte muslimska svenskar som aktivt bedriver kampanj mot hbt-rättigheter.

Gudmundson har skrivit överdrivet kritiska och näst intill hetsande artiklar om/mot islam sedan åtminstone 2007, långt innan årets terrordåd.

 
At 4:01 em, Blogger Luka(s) said...

Stig

Jag tycker du överdriver. Manifest för kristen vänster gäller fortfarande vad jag vet, där nämns sexuell läggning.

Vad gäller risken för att det mångkulturella samhälle du tycks ogilla skulle leda till att Sverige börjar dagtinga med mänskliga rättigheter håller jag inte med dig. Jag konstaterar också att vid sidan om fundamentalistiska kristna är den nationella rörelsen och SD det största hotet mot hbt-rättigheter. SD är ju emot i princip samtliga hbt-reformer som gjorts på senare år.

 
At 6:24 em, Blogger JemyM said...

Vad än Weiderud representerar så är det inget jag känner igen som socialdemokrati.

 
At 11:32 em, Blogger Kalle said...

Gudmundsson må vara en hal typ. Men här har han klockrent rätt. Att relativisera mänskliga rättigheter är fullständigt vansinnigt.

Förlåt de hårda orden, men hur i helvete kan en socialdemokrat 2010 tycka att det är ok? Jag blir oerhört bedrövad.

Jag förstår överhuvudtaget inte hur du som demokrat (eller än värre, socialdemokrat) har kunnat åstadkomma denna text av undanglidande resonemang.

 
At 1:03 fm, Blogger Luka(s) said...

Kalle, jag beklagar om mitt resonemang uppfattas som undanglidande. Det är absolut inte avsikten. Jag efterlyser i mitt inlägg en seriös och nyanserad debatt, utan förutfattade meningar om vare sig muslimer, Broderskapsmedlemmar, Weiderud eller socialdemokrater. Många av inläggen jag sett hittills har varit ganska hätska eller raljerande, vilket fått mig att känna att de kanske inte haft en så öppen och förutsättningslös inställning som jag känner är viktigt.

Om du verkligen tycker jag uttrycker att jag tycker det är okey att relativisera mänskliga rättigheter kan jag bara beklaga. Det tycker jag inte. Jag menar däremot "att det går att diskutera frågan om problemet med att inom samma rörelse ha synbarligen två olika värdegrunder utan att för den delen gå borgarnas, islamofobernas eller Gudmundsons ärenden"

Dvs, jag anser att det ÄR ett problem om Broderskap, eller någon annan S-organisation, medvetet försöker hålla sig med dubbla värdegrunder. Men jag tycker inte det är okey att ställa sig och peka finger åt muslimska socialdemokrater, utan att föra en dialog med dem, enbart utifrån vad en borgerlig skribent med uppenbar agenda skriver.

 
At 2:50 em, Anonymous Anonym said...

Tack för ett bra, resonerande och balanserande inlägg i en debatt som i allt väsentligt kommit att spåra snett. Broderskapsrörelsens engagemang i mänskliga rättigheter har en lång och tydlig tradition; vi försöker efter förmåga vara tydliga, långsiktiga och resultatorienterade.
Dialog är alltid, alltid den enda vägen om man vill framåt.

 
At 11:31 fm, Blogger Hans Odeberg said...

Men - inte är det väl någon som på något sätt kritiserat muslimska broderskapare? Att även moderata muslimska moskeer har ungefär samma HBT-inställning som katolikerna, och att ingendera samfund lär anordna regnbågsmässor i år, är ju knappast en nyhet.

De som vi högerspöken gör vårt bästa att kritisera är de kristna broderskapare i organisationens ledning som gärna angriper homofoba pingstpastorer i Småland, men talar tyst med muslimer. Lite konsekvens efterfrågas. Antingen får ni säga rakt ut att 'i sossarna är man antingen HBT-vänlig eller inte medlem', eller så får ni välkomna Åke Green i organisationen - han har också en liten väg att vandra innan han kommer ikapp resten av samhället.


Och vad är det som är så hemskt med att det är människor med borgerlig bakgrund som kritiserar dubbelmoralen? Låt oss ta ett rent hypotetiskt fall, att en borgerlig justitieminister började yra om att skicka lila kuvert till brottsmisstänkta. Då skulle jag inte bara acceptera att hela vänstern reser sig upp och kräver denna stolles avgång. Jag skulle heja på, moderat som jag är. Dumhet är dumhet, om än kritiserad av politiska motståndare.

 
At 2:58 em, Blogger Luka(s) said...

Jag är säker på att Gudmundson skulle hålala med dig om att det givetvis bara han anser är Broderskaps dubbelmoral han kritiserar.

Men om det var bara det han menade skulle han förmodligen inte skrivit om att "De senaste två åren har imamer som förespråkar dödsstraff för homosexuella varit affischnamn vid Sveriges största ungdomskonferens för muslimer, för att bara ta ett exempel." när han beskriver muslimers inställning till homosexuella.

Han tror och att det är "ogörligt att få de islamiska församlingarna omedelbart HBT-kompatibla."

Gudmundsons inleder också artikeln "Bögarna hänger löst i Broderskap" med att nämna terrordådet i Stockholm i december i år. Om Gudmundson inte alls varit ute efter att kritisera islam och muslimer tror jag han hade formulerat sig annorlunda.

Att Gudmundson i den här frågan uppfattas kritisera inte bara de kristna broderskaparna utan även muslimer framgår tydligt om man följer nationalistiska bloggar.

Jag måste helt ha missat den massiva interna kritiken från moderat håll mot Beatrice Ask, var kan man hitta den? Det vore ju väldigt bra om den fanns, men eftersom hon fick förnyat förtroende måtte även Reinfeldt ha missat den...;)

Min kritik mot Gudmundson har inte mycket att göra med att han är borgerlig. Det är hans debattmetoder jag är mycket kritiks till. Dolda agendor, islamofobi och raljanta resonemang tycker jag inte om, oavsett vem som använder sig av det. Något mått av intellektuell hederlighet tycker jag man kan kräva av en debattör på en rikstäckande tidning, speciellt som den i övrigt ofta är en mycket bra produkt i journalistiskt hänseende.

 
At 10:54 fm, Blogger feminix said...

Du väljer att tro på sossen hellre än att ta reda på den obehagliga verkligheten bakom muslimernas fasad. Sov så gott!

 
At 3:08 em, Blogger Luka(s) said...

Just det Feminix.
Jag är nämligen ingen konspirationsteoretiker som ser en "obehaglig verklighet bakom muslimernas fasad".

 

Skicka en kommentar

<< Home