2010-09-17

Socialdemokraterna prioriterar hatbrotten

Äktenskapslycka med vigsel i kyrkan, möjlighet till adoption och insemination, ett rödgrönt regeringsalternativ som lovar utredningar både om värdmödraskap och flersamma vårdnadshavare. Det har hänt mycket de senaste åren för homo- och bisexuella, inte minst på familjesidan. Men på andra områden finns det jobb kvar att göra för nästa regering. Ett av dem är hatbrotten.

Vi Socialdemokrater vill prioritera arbetet mot hatbrott mot hbt-personer. Mona Sahlin lyfte, som enda partiledare, hatbrotten som den viktigaste hbt-frågan vid partiledarutfrågning under Stockholm Pride. Detta är angeläget, för trots att hatbrotten mot hbt-personer ökat med 56% från 2006 till 2009 har inte mycket gjorts under den moderatledda Alliansregeringen. Faktum är att hbt-personer inte ens har nämnts de tre senaste åren i regeringens regleringsbrev till Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen. Det visar hur lågt prioriterad frågan varit.

Hatbrott innebär allvarliga kränkningar inte bara för de som drabbas personligen, utan också för hela hbt-communityt. De skrämmer till tystnad och är ett hot mot demokratin. Amälningsbenägenheten för hbt-hatbrott är låg, bara 35% för homo- och bisexuella och förmodligen betydligt lägre för transpersoner. Mycket få hatbrottsanmälningar leder till åtal och det är tydligt att straffskärpningsregeln används mer restriktivt av domstolarna än lagstiftaren avsett. Bättre hbt-kompetens hos både polis och rättsväsende är därför en hörnsten i arbetet mot hatbrott!

Samtidigt får vi inte glömma att det för transpersoners del också behövs bättre lagstiftning, så transpersoner uttryckligen omfattas av straffskärpningsregeln. Det finns idag inga prejudicerande fall av där gärningsmannen dömts för hatbrott mot transpersoner. Rättsläget ser likadant ut som för homosexuella innan gruppen uttryckligen inkluderades 2003. Socialdemokraterna vill att transpersoner uttryckligen ska inkluderas både i hatbrottslagstiftningen och hetslagstiftningen. Det är vi hbt-socialdemokrater både stolta och glada över!

Hatbrott är också en kommunal fråga. Det är viktigt att inte bara agera när brottet väl skett. Ska vi på allvar kunna minska antalet hatbrott måste vi jobba på att analysera och motverka orsakerna. Vi hbt-socialdemokrater vill att kommunerna initierar samverkansprojekt mellan rättsväsendet och det civila samhället, i syfte att förebygga hatbrott.

Arbetet mot hatbrott måste återupptas och tydliga direktiv måste ges till berörda myndigheter. Polis och rättsväsende ska ges ytterligare hbt-kompetens och fler hatbrottsenheter utifrån Stockholmsmodellen inrättas. Transpersoner måste snarast inkluderas i hets- och hatbrottslagstiftningen. Det är socialdemokraternas tydliga besked inför valet!

Börje Vestlund, (s) riksdagskandidat Stockholm
Lukas Romson, (s) landstingskandidat Stockholm

Faktaunderlag: Hatbrott 2009, Brå

Artikeln publicerad i QX, 2010-09-17

Etiketter: , , , ,