2007-10-23

Protestera mot kränkande reklamkampanj mot homosexuella familjer!


Igår startade en reklamkanpanj i Stockholms tunnelbana. Den vill "bevara äktenskapet" och avsändaren är Svenska Evangeliska Alliansen. Kampanjen framhåller kärnfamiljen som det enda rätta och är ett led i att motverka en könsneutral äktenskapsbalk, med lika rättigheter för alla. RFSL Stockholm har startat ett upprop, mot kampanjen, mot SLs sätt att tillåta kränkande reklam och för lika rättigheter för även samkönade familjer. Hjälp dem!Stockholms lokaltrafik har regler mot tobaksreklam, alkoholreklam och reklam som strider mot god marknadsföringssed. Man tillåter inte heller reklam som "kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp". Men i sitt uttalande till tidningen QX tycker inte presschef Björn Holmberg att det finns anledning att ta ned affischerna, trots att det inkommit protester. Även Clear Channel, som bokar annonsplatserna, har fått in vissa klagomål.

Att utmåla kärnfamiljen med mamma-pappa-barn som det enda rätta och motverka en lagstiftning med lika rättigheter även för samkönade familjer, det kan tydligen inte ses som "sårande för en viss folkgrupp". Inte enligt SL i alla fall, trots att en hel del protester visar att folk känner sig kränkta.

Evangeliska Alliansen verkar framstå som irriterade över reaktionerna, även om det väl är framförallt den här typen av uppmärksamhet man hoppats på genom att provocera.
-Det är ingen extrem åsikt att se äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna, säger Stefan Gustavsson.
Kanske inte, men det är rätt extremt i dagens Sverige att vilja tvinga sin egen samlevnadsmoral på hela samhället, och dessutom göra det med religiösa argument. Ingen begär att Stefan Gustavson ska ingå samkönat äktenskap, då borde han hålla fingrarna borta från hur andra familjer lever. Gustavssons argument bygger helt på att han är kristen med en fundamentalistisk inställning till bibeln. Det är kontroversiellt till och med i många kristna kretsar, se bara på Svenska Kyrkans internremisser i frågan, tretton positiva svar mot sju negativa. Och i det sekulära samhället har Gustavssons argument givetvis ingen bärighet.

Med tanke på sällskapet är det märkligt att se namn som Anna Maria Corazza Bildt bland de namn som undertecknat uppropet "bevara äktanskapet". Och jag håller med Irmeli Kranz, den namnteckningen kanske säger något om Bildts envisa vägran att uttycka en åsikt om könsneutral äktenskapsbalk.

Men oavsett hur man ställer sig i teologiska frågor, och oavsett om man vill stå för att man helst vill låta sin privata moral vara rättesnöret även för andra, det kan inte vara rimligt att det offentliga rummet används för kränkande budskap av det här slaget. SL drivs med dina och mina skattepengar, och har till uppgift att ge lika service åt alla kommunmedborgare. Jag hoppas fler socialdemokrater ställer sig bakom RFSL Stockholms upprop, och ringer, skriver eller mailar SLs kundtjänst. Eller kontaktar SLs ordförande, moderaten Christer Wennerholm (christer.wennerholm@politik.sll.se).

Det ska inte vara okey att ha reklam som kränker vissa grupper i allas vår tunnelbana, den är till för alla!

Fotnot: I Svenska Evangeliska Alliansen ingår bland andra Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Trosrörelsen, allt enligt SEAs webplats).

Etiketter: , , , , , , , , ,

3 Comments:

At 11:01 fm, Blogger JMT said...

Det är bara att visa sitt missnöje med plånboken, köp inga biljetter av SL på ett tag förklara för dem varför.
Skrapa ihop till en egen kampanj annars, med ett annat budskap.
I.o.f.s. är väl linjen att samkönade äktenskap som evangelikerna företräder samma linje som rått i riksdagsmajoriteten hittils, annars hade väl sammkönade äktenskap varit "tillåtna" vid det här laget.

 
At 11:14 fm, Blogger Luka(s) said...

Det är inte så "bara" för den stora grupp medborgare i Stockholms som saknar bil. Och varför skulle inte även de HBT-personer och andra som ogillar SLs agerande inte få ha en åsikt om hur SL agerar, när de varit med och bidragit till SLs finansiering lika mycket som alla andra?

Att det ännu inte ligger någon proposition för samkönade äktenskap beror enbart på att regeringen Reinfeldt förhalar ärendet. Riksdagsmajoritet finns redan.

 
At 9:54 em, Blogger KaKi said...

Om de låtit det vara där, vid en åsikt i en fråga som diskuteras politiskt.

Men det gör de ju inte. "Mamma-pappa-barn"-normen är inte lagstiftad längre, tvärtom. Och då står de ju inte längre "upp för svensk lag"

Och det draget verkar onekligen väldigt korkat med tanke på att de inte bara uprör HBT-världen utan alla som inte lever eller vill leva i en klassisk kärnfamilj. Fast det kanske inte gör så mycket, med tanke på att icke "kärnfamiljsnormativa" väl inte så ofta håller med dem som vill bevara en heteronormativitet heller.

Sedan har jag lite svårt att betalningsstrejka på SL från Göteborg... så jag satsar hellre på att bara gnälla till SL

För övrigt har jag haft ett stort intresse av att läsa bloggen, tack ;-)

 

Skicka en kommentar

<< Home