2011-02-24

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, Kd

Svar från Caroline Szyber (Kd) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Centerpartiets svar och Folkpartiets svar
**********

from Lukas Romson
till caroline.szyber@riksdagen.se
kopia kimstyrelse2009@googlegroups.com
datum 10 februari 2011 19:59
ämne Apropå förra veckans straffrättsdebatt - transfrågor

Hej Caroline!

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets och i straffskärpningsregeln.

Du sa då att du skulle återkomma till frågan om det framkom att en domstol inte inkluderar även transpersoner.
Jag vet inte om du menade både frågan om inkluderande i skyddet mot hets och inkluderande i straffskärpningsregeln. Men faktum är att vad gäller brottet hets mot folkgrupp kan en domstol inte inkludera transpersoner, det skulle strida mot lagen. Uppräkningen i BrB kap. 16 § 8 är uttömmande, och varken kön, könsidentitet eller könsuttryck nämns.

När det gäller straffskärpningsregeln menade visserligen konstitutionsutskottet redan 2001/2002 i sitt betänkande att BrB kap. 29 § 2 p.7 kan tolkas som att den omfattar transpersoner. Men, mig veterligen finns det inte ett enda prejudicerande fall där brott mot någon för att denne är transperson resulterat i att paragrafen använts. Situationen är mycket lik den vi hade före 2003 vad gällde homosexuella. De var också inkluderade i straffskärpningsregeln redan innan de uttalat skrevs in, men det är först efter 2003 det finns prejudicerande fall.

Mot den här bakgrunden, ditt yttrande och mot bakgrund att Kristdemokraterna inför valet 2010 svarade KIM att partiet ansåg att transpersoner skulle inkluderas både i hetslagstiftningen och hatbrottslagstiftningen undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
**********************

from Caroline Szyber
till Lukas Romson
datum 10 februari 2011 21:45
ämne Ang. Apropå förra veckans straffrättsdebatt - transfrågor

Hej,
att jag tog upp detta i debatten var med hänvisning med en motion vi lagt, läs den här
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02Ju358

I den diskrimineringslag som trädde i kraft den 1 januari 2009 är en av de nya diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, där alla transpersoner, utom transsexuella ingår. Diskriminering av transsexuella behandlas lagtekniskt under diskrimineringsgrunden ”kön”. Kristdemokraterna var pådrivande bakom införandet av den nya diskrimineringsgrunden då vi anser att transpersoner många gånger är utsatta för fördomar och andra människors okunskap på ett sätt som kan föranleda trakasserier och annat missgynnande.


Motionen har sedan slutsatsen

Jag anser i linje med detta att också hatbrottslagstiftningen bör förtydligas så att skyddet för transpersoner och rättssäkerheten i tillämpningen av straffskärpningsparagrafen förbättras.

I utskott avslogs denna trots att jag försökte få positiva skrivningar eller få med mig fler på den men såsom framgår av utskottsbetänkandetexten

Straffskärpningsbestämmelsen i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken torde, som anförts ovan, vara tillämplig på situationer där en person eller en grupp av personer kränks på grund av t.ex. transvestism eller transsexualism eller någon annan sådan omständighet som kan hänföras till personen eller personerna i gruppen. Motionerna Ju222 yrkande 2, Ju358, Ju400 yrkande 8, Ju401 yrkande 7, Ju412 yrkande 4 och So493 yrkande 5 i denna del får därför anses vara tillgodosedda och bör avslås.Läs mer här http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2010/11&bet=JuU8

Vi har inte ändrat ståndpunkt utan jag ville just förtydliga vart vi står, vi har varit drivande och är det alltjämt. Som jag har förstått så är det enda sättet satt få till en ändring att vi får en snedvriden praxiutveckling, som du själv säger så säger det sig själv på nuvarande lagstiftning, och det gör att jag nu har skäl att säga jag lovat arbeta för något och också kommer göra det framgent. Att vi tyvärr var tvungna att rösta emot var för att vi ej fick gehör inom övriga Alliansen för detta och vi tillsammans står bakom betänkandet så det är ett givande och tagande och i majoritet skrivs inga partimotioner så därför spelar det tyvärr ingen roll vad ett parti har som partilinje och vi kommer överens alla fyra men Kristdemokraterna kommer jobba för en förändring i regeringskansliet.

Vår representant i KU, där vi först trodde motionen skulle hamna, kommer också följa frågan framgent. Och motionen får läggas igen för att ännu en gång få upp en diskussion inom Alliansen.

detta skrev jag på bloggen om debatten
http://carolineszyber.se/2011/02/manga-debatter-under-varen-denna-gang-straffrattslig-debatt/


vänligen
Caroline
..............................

Caroline Szyber
Riksdagsledamot (Ledamot i justitieutskottet, EU-nämnden, KU)
Member of Parliament (The Committee of Justice, The Committee
on European Union Affairs, The Committee on the Constitution)

-----------------------------------------------------------
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 xxx xx xx
Mobil: +46 (0)70 xx xx xx
e-mail: caroline.szyber@riksdagen.se

Etiketter: , , , ,