2011-02-24

Hets, hatbrott och transpersoner - regeringspartiernas respons, C

Svar från Johan Linander (C) om hur partiet tänkte när de inte inkluderade transpersoner i skyddet mot hets och straffskärpningsregeln.

Moderaternas svar, Kristdemokraternas svar och Folkpartiets svar
**********
from Lukas Romson
till johan.linander@riksdagen.se
datum 10 februari 2011 21:27
ämne Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen

Hej Johan

Jag noterade din insats i straffrättsdebatten vad gäller frågan om att inkludera transpersoner i skyddet mot hets.

Du sa då: "Vad gäller hets mot folkgrupp och barn i tvångsäktenskap kan jag hänvisa till det som Roger Haddad redan har framfört."

Jag vill därför redogöra för vad Roger Haddad sa i frågan om att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen:
Haddad sa: "Lagstiftning om hets mot folkgrupp har till uppgift att förebygga och skydda personer mot att utsättas för hatbrott och våld på grund av etnicitet och religionstillhörighet."
Jag vill påpeka att detta inte är korrekt. Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp regleras i BrB kap. 16 § 8 s. 1, som lyder
"Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter."
Hets kan alltså bara handla om uttalanden, texter eller meddelanden, aldrig om våld. Hets kan också bara riktas mot grupper , inte mot enskilda personer.

Haddad sa också: "Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt. Den som begår dessa handlingar begår samtidigt ett brott. Vi har bestämmelser i annan lagstiftning som kan åberopas."
Det stämmer. Men vi har inga bestämmelser som kan åberopas om någon hetsar mot transpersoner. Uppräkningen i BrB kap.16 § 8 är uttömmande, den kan inte anses omfatta transpersoner.

Vidare sa han: "Flertalet motioner tillgodoses dels med hänvisning till att brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser, dels med hänvisning till alliansregeringens senaste skärpning i och med att den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009."
Detta stämmer inte. Samtliga motioner och yrkanden som behandlades berörde krav på att transpersoner ska inkluderas i BrB kap.16 § 8 (hets mot folkgrupp) respektive BrB kap. 29 § 2 p.7 (straffskärpningsregeln). Brottet hets kan inte lagföras under andra paragrafer i brottsbalken bara för att det handlar om hets mot transpersoner, och i BrB kap.16 § 8 är transpersoner som sagt inte inkluderade.

Vad gäller diskrimineringslagen är det en civilrättslig lag. Det finns inga möjligheter att med hjälp av diskrimineringslagen lagföra personer som hetsar mot transpersoner.

Mot den här bakgrunden och ditt yttrande undrar jag nu;
Hur tänkte du kring frågan när du avgav ditt yttrande?
Hur tänkte partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen?
Hur resonerade partiet när man röstade emot att inkludera transpersoner i straffskärpningsregeln, den fråga du inte alls berörde i debatten?

Mvh/ Lukas Romson, ordf KIM

Vänligen notera att detta mail, och ditt svar, kan komma att publiceras på internet.
********************

from Johan Linander
till Lukas Romson
datum 11 februari 2011 00:54
ämne Ang. Angående straffrättsdebatten - inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen

Hej, debatten handlade om väldigt många frågor och jag hade inte tänkt ta upp just de delarna som du nu berör. Jag är jurist och fullt medveten om det du skriver, men jag hade nog inte lyssnat tillräckligt noga på vad Roger hade sagt. Det är bara att erkänna.

Vi har inte röstat emot att inkludera transpersoner, det vi röstade mot var att ge regeringen ett tillkännagivande på det sätt som några andra partier önskar. En koalitionsregering måste komma överens om alla frågor och sedan stå bakom kompromisserna. Som parti står Centerpartiet bakom det du för fram som idag saknas i lagstiftningen för transpersoner.

Mvh Johan Linander

Johan Linander
Riksdagsledamot för Centerpartiet, södra Skånes valkrets
Vice ordförande justitieutskottet
08-xxx xx xx, 070-xx xx xx
johan.linander@riksdagen.se

Etiketter: , , , ,