2010-09-17

Valtal - om Socialdemokratisk hbt-politik

Hej, det är kul att vara här! Jag heter alltså Lukas Romson och kandiderar för Socialdemokraterna i landstinget här i Stockholm. Jag står på listan i distrikt fyra, som är söderort. Men bor man inte där går det bra att hämta rätt valsedel från vår valstuga därborta och kryssa mig.

Jag ska på den korta tid jag har på mig försöka dra några av frågorna i Socialdemokraternas politik för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Socialdemokratin bygger på övertygelsen om alla människors lika rättigheter och lika värde, människovärdet är grundläggande i ett socialdemokratiskt samhälle. Därför drev vi hbt-frågor på fyrtiotalet och därför driver vi hbt-frågor idag!

Det var Socialdemokraterna som avkriminaliserade homosexualitet 1944, det var vi som såg till att transsexuella fick rätt till vård och nytt juridisk kön 1972, det var vi som i opposition tvingade fram partnerskapslagen när Moderaterna fortfarande inte ville ta i hbt-frågor med tång, 1995. Vi har ordnat arton hbt-reformer sedan 1972. Borgarna har bara några enstaka att visa upp, trots att de regerat 1/3 av av tiden. Och i våras fick vi äntligen en könsneutral äktenskapslag. Inte för att regeringen la något förslag. Utan för att vi, ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, la en motion.

Det har alltså hänt en hel del de senaste åren. Men även om det börjar se väldigt mycket bättre ut finns det fortfarande en hel del kvar att göra. Det handlar om vårt ansvar i EU och internationellt, där Sverige måste bli tydligare och agera mer. Men på hemmaplan finns det också en del kvar att göra. Tre av de viktigare områdena är hatbrotten, familjepolitiken och transfrågorna.

Hatbrott, det är brott som utförs främst för att gärningsmannen hatar en viss minoritet. Det handlar om sönderslagna bilar, nedklottrade lägenhetsdörrar, skrik och hot från grannar och främlingar, hotfulla mail och telefonsamtal, hatiska lappar i brevlådan och i en fjärdedel av hatbrotten mot hbt-personer handlar det också om våld. Knuffar, sparkar, upprepade slag med påkar och hugg med knivar. Ibland handlar det om mord.

Hatbrotten är ett hot mot demokratin. De skrämmer hela grupper till tystnad. Vi har kommit väldigt långt med att skapa ett jämlikt samhälle även för hbt-personer. Men just för att vi kommit så långt blir också de som inte tror på människors lika värde allt mer desperata, och tar till allt grövre metoder. Sedan 2006 har antalet anmälda hatbrott mot hbt-personer ökat med 56%. Det är ett klart misslyckande för Alliansens politik. Mona Sahlin har lyft hatbrotten som den mest prioriterade hbt-frågan nästa mandatperiod. Vi socialdemokrater vill återuppta arbetet mot hatbrott och ge tydliga direktiv till berörda myndigheter. Vi vill att polis och rättsväsende ska ges bättre hbt-kompetens, det är en hörnsten i arbetet mot hatbrott!

Vi vill också, ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, att transpersoner också ska omfattas av lagskyddet mot hets och hatbrott. För så ser det inte ut idag, och därför finns det inte ett enda prejudicerande fall där någon dömts för hatbrott mot transpersoner. Ska vi kunna motverka hatbrott mot transpersoner på ett effektivt sätt måste det finns tydligt uttalat i lagen att gruppen omfattas. Det ska inte vara så att det kan ge en straffskärpning om någon blir nedslagen för att han är homosexuell, men inte för att han är transperson. Men så ser det i praktiken ut idag. Det vill vi ändra på.

Ett annat område där det är viktigt med ändringar är familjepolitiken. Vi socialdemokrater vill att alla familjer känner sig välkomna och respekterade i samhället. Då kan vi inte behandla familjer olika beroende på barnens föräldrar är två mammor, en ensamstående mamma, en mamma och en pappa och pappas ny fru, en mamma, en medmamma, en pappa och en extrapappa. Barn behöver tillgång till alla sina föräldrar, oavsett antal. Idag kan inte barnets tredje eller fjärde viktiga sociala förälder få information från dagis, vara hemma och ta hand om barnet när det är sjukt eller vara föräldraledig. Det här ställer ju till enorma problem en massa familjer. Därför tycker vi det är viktigt att göra en översyn av lagstiftningen kring antalet vårdnadshavare. Vi är överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att den här översynen ska bli verklighet, om vi vinner valet.

Vi är också överens om Sverige snabbt måste utreda situationen för de barn
i Sverige som har fötts genom surrogatmödraskap, eller som man också kan säga, värdmödraskap. Idag finns det barn i Sverige som har fötts av kvinna i exempelvis USA, men som lever med sina pappor i Sverige. Rättsläget för de här barnen är rätt osäkert. Därför vill vi rödgröna vill starta en utredning om värdmödraskap, i positiv anda. Samtidigt måste man i de här sammanhanget vara noga med att undvika risker för kommersialisering som leder till att fattiga kvinnor exploateras.

Det område där det finns mest kvar att göra i hbt-frågor är rättigheter för transpersoner. Transpersoner är den grupp som fortfarande inte är likställda i lag. Det är inte förbjudet att hetsa mot transpersoner och det är inte förbjudet att stifta lagar som diskriminerar transpersoner. Det här vill vi socialdemokrater ändra på, om vi vinner valet. Vi vill inkludera transpersoner i grundlagsskyddet mot diskriminering och i hetslagstiftningen, på samma sätt som andra minoriteter skyddas.

Vi vill också att det ska bli möjligt att få ut nya intyg och betyg, när man permanent har bytt personuppgifter. Det här är viktigt om man ska kunna söka utbildning och arbete på samma villkor som andra. Annars tvingas man som transsexuell att välja mellan att antingen visa upp sina gamla intyg, med gamla personuppgifter, och berätta om sin bakgrund eller helt enkelt låta bli att styrka sina meriter. Det här är inte acceptabelt, ingen människa ska tvingas berätta om känsliga medicinska uppgifter när man söker jobb. Och risken för diskriminering är uppenbar. Det här vill vi socialdemokrater ändra på! Om vi vinner valet vill vi ordna möjligheter att få nya intyg och betyg, för de som bytt juridiskt kön.

En av de allra viktigaste transfrågorna nästa regering måste ta tag i är könstillhörighetslagen. Ni läste kanske i somras om att transsexuella fortfarande tvångssteriliseras i Sverige. Det är ett av de krav som ställs för att någon ska få byta kön. Det här är skamligt! Att hindra en viss grupp från att skaffa barn är inte något som hör hemma i ett anständigt samhälle. Vi rödgröna har en gemensam överenskommelse om att avskaffa tvångssteriliseringarna. Från Alliansens sida finns inga gemensamma vallöften i hbt-frågor,. De är inte ens överens om att tvångssteriliseringarna ska avskaffas.

Till sist, vården för transpersoner. Vi rödgröna är överens om att förbättra vården för transpersoner. Att ha tillgång till en rättvis hälso- och sjukvård i hela landet, det måste omfatta även transpersoner, och här behöver man gör amycket. Om jag blir invald kommer jag jobba hårt för en bra transvård i Stockholms Läns landsting, framför allt med respekt för den enskilda patienten.

Jag tycker just patientdialog och säkrade patienträttigheter, för alla patientgrupper är väldigt viktigt. Jag vet av egen erfarenhet hur utlämnad man kan bli som patient, när man upplever att man inte får vara med och påverka sin vård eller betraktas som idiot av sin läkare. Jag tycker inte att några patienter ska behöva känna så. Vården ska alltid enligt hälso- och sjukvårdslagen ges i samverkan med patienten, och det är vår uppgift som politiker att se till att vårdpersonal har förutsättningar att fixa det lagkravet. Det ser jag som en av de viktigaste uppgifterna för mig i landstingsfullmäktige, om jag får väljarnas förtroende.

Till sist vill jag uppmana er att gå och rösta på söndag. Om ni tror på alla människors lika värde, lägg en röst på ett demokratiskt parti. Oavsett vilket parti ni väljer, en röst på något av de demokratiska partierna hos de rödgröna eller hos alliansen, är en röst mindre på de odemokratiska krafterna. Hur ni än väljer, rösta på demokratin på söndag!

*************
Hållet 2010-09-17, i Expressens valstuga vid Sergels torg.

Etiketter: , , , , , , , ,