2010-09-15

Dagens Nyheters agerande är ett svek

Dagens Nyheter anklagade i augusti föreningen KIM för att ha manipulerat sin valundersökning till förmån för "vänsterblocket". KIM är en liten och partipolitiskt obunden organisation vars trovärdighet är beroende av att vi inte tar ställning i partipolitik. Att DN varken ber om ursäkt eller länkar från ledarsticket till den korta replik vi erbjöds är ett lågvattenmärke i svensk pressetik.

I slutet av augusti publicerade Dagens Nyheter en ledarartikel, ”Transsexuella: Kanske ett svenskt rekord i synliggörande”, där man slog fast att ”kampen för transpersoners rättigheter är en utpräglat liberal kamp”. Man kopplade också denna kamp till de liberala partierna i regeringen.

Dagens Nyheters ledarsida är liberal och det finns inget att invända mot den typen av analys på ledarplats. Samtidigt visade både RFSL:s och KIM:s valundersökningar att flera av de liberala partierna i alliansregeringen var sämre än flera av de rödgröna oppositionspartierna på hbt-politik. DN hanterade detta dilemma genom att hävda att båda undersökningarna var manipulerade för att gynna ”vänsterblocket”.

KIM är mycket kritiska till att en ledande dagstidning på det här sättet bedriver valkampanj genom att misskreditera oss som frivilligorganisation.

KIM är en liten, partipolitiskt obunden, organisation med mycket små resurser. I styrelsen finns politiskt aktiva från båda blocken. Vi samarbetar med samtliga riksdagspartier när det gynnar vårt syfte, att skapa ett bättre samhälle för transpersoner. Vår trovärdighet är beroende av att vi inte tar ställning i partipolitik, utan är fria att berömma eller kritisera samtliga partier utifrån vad de gör i transfrågor.

DN:s anklagelse slår därför hårt mot oss som organisation. Efter att kontaktat DN fick vi utrymme för en kort replik, ihop med RFSL. Tyvärr har tidningen, trots flera påstötningar från vår sida, underlåtit att länka till den i anslutning till den misstänkliggörande ledarartikeln, som fortfarande går att läsa i nätupplagan. Vi väljer därför att nu lyfta frågan på annan plats.

Vår undersökning visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är bäst i transfrågor och att Kristdemokraterna är sämst, med Moderaterna något bättre. Folkpartiet kom på tredje plats, följt av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Undersökningen finns tillgänglig på vår webbplats för den som vill granska metoder och frågeurval. DN menar att vi ”tendentiöst lyfter fram vänstern” och exemplifierar med en fråga ur undersökning.

Frågan uppges vara mindre viktig och läsarna ges bilden av att den valts enbart för att gynna vissa partier. Men tvärtemot vad DN skriver så har just den valda frågan, huruvida myndigheternas transkompetens bör utredas eller ej, mycket liten blockskiljande effekt. Den har heller ingen effekt alls på det individuella resultatet för något av de liberala regeringspartierna. Huruvida frågan är viktig för transpersoner eller inte menar vi är upp till transpersoner själva att avgöra, inte DN.

I artikeln påstås också att ”bilden av en hbt-fientlig svensk höger är i mångt och mycket ett spöke skapat av bland andra RFSL”. Om DN med detta menar att KIM deltar i att marknadsföra konspirationsteorier vill vi bestämt invända. Vi kritiserar partierna eller blocken för deras agerande eller åsikter i enskilda transfrågor. Fokus ligger både på partierna med de största bristerna och på de partier som genom sin regeringsställning har störst ansvar. Detta skiljer oss inte från andra påverkansorganisationer, och vi tänker inte ändra arbetssätt för att tillfredställa DN:s ledarsida.

DN:s anklagelse om att KIM skulle ha manipulerat sin undersökning är helt enkelt falsk.

Det är anmärkningsvärt att en stor och i vanliga fall seriös dagstidning agerar på det här sättet. Pressetiken tillåter inte att en tidning bedriver valrörelse genom att smutskasta partipolitiskt neutrala frivilligorganisationer, i syfte att lyfta fram det parti man vill gynna.

DN:s agerande är ett svek - inte bara mot transpersoner utan mot alla väljare.

Lukas Romson, ordförande KIM
****************
Artikeln publicerad idag på Second Opinion

Etiketter: , , , , ,

2 Comments:

At 5:05 em, Blogger Kenneth Ohlsson said...

Vad gäller FI så är dom klart vänsterinriktat och dessutom radikalfeministiskt.

Infiltrerat?

Absolut.

 
At 9:20 em, Blogger Luka(s) said...

Jag förstår inte riktigt vad en "analys" av Feministisk Initiativ har med inlägget att göra.

 

Skicka en kommentar

<< Home