2012-05-31

Regeringen: -Folk kan hamna i kläm, så vi fortsätter tvångssterilisera!

Idag kom pressmeddelandet om könstillhörighetslagen från Socialutskottet. Utskottet går på regeringens linje och ställer sig alltså bakom propositionen, som i korthet föreslår att kraven på att den om ansöker om ny juridisk könstillhörighet ska vara ogift och svensk medborgare tas bort ur lagen, och att dess lagändringar träder i kraft januari 2013. Däremot föreslås inte steriliseringskravet avskaffas, utan där vill man utreda mer.

Socialutskottet instämmer alltså i den bedömningen och säger bland annat att man:
"...ser emellertid vissa risker med att människor kan komma i kläm om inte lagstiftningen på området är komplett, och anser därför att de rättsliga konsekvenserna behöver utredas ytterligare."
De borgerliga partierna säger alltså i klartext att de tycker att det finns värre problem transsexuella kan få än att bli tvångssteriliserade eller förvägras nytt juridiskt kön.
  • Att för evigt fråntas förmågan att skaffa biologiska barn är värre än exempelvis problem med lite komplicerade föräldrapenningsärenden?
  • Att leva med ID-handlingar som inte stämmer, med allt vad det innebär av rädsla för att outas och risken för diskriminering, hat, hot och våld, det är värre än exempelvis att få administrativa problem när man ska registreras som förälder?

Exakt vilka "klämda situationer" som transsexuella skulle kunna hamna i pga dåligt i överensstämmande lagar skulle kunna vara värre än dagens situation?
Transsexuella själva är mycket tydliga med vad vi vill ha, och hur vi upplever våra problem. Det är våra kroppar regeringen gräver i, det är våra liv som utsätts för hot och trakasserier när vi tvångsoutas av icke-fungerande ID-handlingar. Får vi övergående problem med föräldrapenningsärenden eller faderskapspresumtioner är det givetvis mindre bekymmer än dagens tvångssteriliseringar.

Regeringen  borde omedelbart sluta klappa oss på huvudet och säg åt oss att vi inte vet vårt eget bästa. Ge oss våra mänskliga rättigheter, och sluta skyll ifrån er!