2012-03-19

Regeringen vill fortsätta tvångssterilisera, av utredningsskäl

Regeringens lagrådsremiss om förslaget att ändra könstillhörighetslagen offentliggjordes idag. Och av förslaget framgår tydligt att man inte planerar att ta bort steriliseringskravet i den ändring som föreslås genomföras nu i juni. Trots att samtliga regeringspartier utom Sd sagt sig vilja avskaffa kravet. Regeringen är däremot mycket tydlig med att steriliseringskravet sak avskaffas, och att det bör kunna ske senast juli 2013. Lagrådsremissen nämner också att det inte kan uteslutas att Europadomstolen "i en framtid kommer att anse att respekten för privatlivet kräver att staterna inte ställer som krav att en person som vill ändra könstillhörighet först måste gå med på att bli infertil". Samt att den internationella rättsutveckling går åt det hållet.

Detta är, milt uttryckt, ett understatment.
Europadomstolen tar ofta starkt intryck av vad Europarådets kommissionären för de mänskliga rättigheterna har uttalat i frågan. I den här frågan är kommissionären glasklar, det finns tydliga skriftliga rekommendationer till samtliga medlemsländer att avskaffa alla krav på medicinska och kirurgiska ingrepp för att få tillstånd att byta juridiskt kön.

Rättsläget i Europa utvecklas också i rask takt. Sedan Storbritannien antog sin nya lag på området 2005, utan steriliseringskrav , har även Portugal och Tyskland följt efter, medan Spanien och Österrike inte längre kräver kirurgisk sterilisering men väl hormonterapi som kan/ska leda till sterilitet. Italien har domstolsbeslut som kan innebära att deras steriliseringskrav är olagligt och Island har precis presenterat sitt första förslag till ny könstillhörighetslag, helt utan krav på ingrepp eller medicinering.

Sverige har idag världens äldsta och mest ålderstigna lag på området. Sedan 1972 har över 500 människor tvingats sterilisera sig, som motkrav för att de skulle tillåtas få byta juridiskt kön. Byten som var nödvändiga för dem för att de skulle kunna få tillgång till ID-handlingar som fungerar för dem och tillgång till könskorrigerande operationer. Nu föreslår alltså regeringen en ytterligare väntetid på 14 månader, vilket i praktiken innebär att ytterligare 30 - 65 personer kommer tvångssteriliseras. För att inte tala om 14 månaders ytterligare lidande för alla de som redan idag lever med ID-handlingar som inte stämmer med det kön de lever i och uppfatta som, eftersom de inte velat sterilisera sig.

Som argument för denna väntetid menar regeringen att det är oklart hur ett avskaffande av tvångssteriliseringarna kommer påverka andra lagar. Man hänvisar bland annat till att det kan uppstå frågor om föräldraskapet och om de förmåner som är knutna till detta.
Regeringen menar alltså att staten bör fortsätta tvångssterilisera människor eftersom det kan bli lite knepigt att fastställa moderskap/faderskap och betala ut föräldrapenning om män börjar föda barn!
Man behöver inte ha läst juridik för att inse det huvudlösa i det här resonemanget! Självklart skulle inga barn riskera att stå utan vårdnadshavare, det blir helt enkelt bara lite knepigare för Skatteverkets jurister att tolka föräldrabalken tills nödvändiga lagändringar hunnit göras. Detsamma gäller Försäkringskassans jurister och sånt som graviditetsersättning och föräldrapenning, de har befogenhet att tolka lagarna som om lagstiftaren hade vetat om att män kan bli gravida och kvinnor bidra med spermier. Att fortsätta kränka mänskliga rättigheter med hänvisning till att myndigheter måste komma till dukat bord vad gäller följdändringar är både absurt och cyniskt.
Tvångssteriliseringarna måste avskaffas nu. Myndigheter kan vänta. Mänskliga rättigheter kan inte vänta!

Detta visar också med all tydlighet hur mycket de borgerliga partiernas löften är värda. För att gå Kd till mötes och hålla sams i regeringen tycks nu både Folkpartiet och Centerpartiet gått med på lösningar de så sent som i januari tydligt signalerade att de inte ville gå med på. Det är sorgligt att se.

Media: SvD, Rapport, NSD, Göteborgsposten, Dagens Medicin, NWT, Västerbottenkuriren, Västervikstidningen, helagotland.se, Smålandsposten, Dagen, Läkemedelsvärlden, ÖP, UNT, Nerikes Allehanda, Affärsliv, Västfronten, Hallandsposten, Hallands Nyheter, Sydsvenskan, Eskilstuna Kuriren, NyMedicin, Fria Tidningen Uppsala, LT, Kyrkans Tidning
Bloggar: IFinans

Etiketter: , , ,