2012-01-24

Transsexuella bör inte skaffa barn, enligt Svenska Kyrkan

Allt fler uppfattar tvångssteriliseringarna av transsexuella som inhumana och otidsenliga. Men Svenska Kyrkan anser att det är olämpligt att transsexuella skaffar barn. Det framgår av organisationens remissyttrande.

Både socialstyrelsen, Europarådet och de flesta riksdagspartier anser att kravet på transsexuella att vara sterila för att få byta juridiskt kön måste avskaffas. Flera tunga internationella frivilligorganisationer och enskilda europarlamentariker har de senaste dagarna riktat stark kritik mot att regeringen tycks ha för avsikt att behålla tvångssteriliseringarna, tills frågan utretts en tredje gång. Samtidigt finns en tydlig majoritet i riksdagen för ett avskaffande och det är inte säkert att regeringen får igenom ett utredningsförslag. Då tas sannolikt kravet bort bums.

Svenska kyrkans åsikt ligger däremot långt efter de mer liberala tongångarna. Det enda officiella uttalande som finns är ett remissyttrande från 2007. Man invände varken mot dagens tvångssteriliseringar eller mot utredningsförslaget om att ersätta tvångssterilisering med tvångskastrering. Organisationen stödde också dagens förbud för transsexuella att frysa ned ägg eller spermier för framtida behov. Därmed gick man emot utredningsförslaget som öppnade för att tillåta detta, för att möjliggöra för transsexuella att skaffa barn via konstgjord befruktning.

Svenska Kyrkans motivering var att personens nya identitet kunde bli osäker om han/hon skulle få möjlighet att bli biologisk förälder med utgångspunkt i den tidigare könstillhörigheten. Men varifrån kyrkan hämtade denna åsikt står ingenstans. Det finns ingen forskning som stödjer tanken. Precis som det inte finns någon forskning som säger att barn som plötsligt upptäckter att dess mor egentligen är dess biologiska far kan drabbas av ett livslångt trauma. Ändå hävdade Svenska Kyrkan just detta, samtidigt som man tog för givet att transsexuella skulle dölja för sina barn hur de kommit till. Dessutom slog man fast att det inte är en mänsklig rättighet att bli förälder. Men enligt FN-deklarationen är det en mänsklig rättighet att få försöka skaffa biologiska barn.

Remissyttrandet är alltså några år gammalt, och frågan har sedan dess blivit högaktuell. Men enligt Cristina Grenholm, direktor för Sekretariatet för teologi och ekumenik vid kyrkokansliet, finns det inte något officiellt ställningstagande av senare datum. Åsikterna från 2007 är fortfarande Svenska Kyrkans officiella åsikt. Cristina Grenholm betonar däremot att frågan absolut inte är slutdiskuterad, och säger också att det finns flera företrädare för Svenska kyrkan som engagerar sig i frågan.

Detta duger inte. Det borde vara självklart för Svenska Kyrkan att tydligt värna även transpersoners mänskliga rättigheter. Det räcker inte att enstaka eldsjälar tycker frågan är viktig. Genom att underlåta att ta tag i frågan, underlåta att diskutera den på allvar, underlåta att ta ny ställning så fortsätter Svenska Kyrkan kränka transpersoner. Åsikten att en viss grupp människor är så oönskade och obehagliga att vi inte bör tillåtas skaffa barn är helt enkelt vedervärdig, och hör inte hemma i Svenska Kyrkan!

Lukas Romson
medlem i föreningen Hjärta och transsexuell

Publicerad i Tro och Politik, 23/1
Personligen hade jag gärna lyft frågan i Kyrkans Tidning, Svenska Kyrkans eget organ. Men där var jag inte välkommen...

*****************
För den som till äventyrs trodde att Svenska Kyrkan inte har blivit ordentligt upplysta om hur transsexuella uppfattar organisationens officiella hållning vill jag hänvisa till att:
* Det under Pride 2009 hölls ett seminarium om just remissyttrandet, "Döpt, kastrerad och välkommen!", där det framgick med all önskvärd tydlighet hur kränkta vi känner oss. En representant för SvK deltog.
* Både jag själv och andra har skickat brev till Anders Wejryd, ärkebiskop.
* Jag talade personligen med Anders Wejryd under Almedalsveckan 2010, och påminde honom om att jag aldrig fick något svar på mitt brev. Och att SvKs yttrande har gjort en massa människor väldigt illa.
* Peter Forsberg, redaktör för Svensk Kyrkotidning, tog upp saken 2010.
* Åke Bonnier, domprost i Stockholms stift, i sommaren 2011 uppmanade SvK att tänka om.
* RFSL har också talat med SvKs centrala kansli, och påpekat problemet.

Etiketter: , , , , , ,

2 Comments:

At 9:40 em, Blogger Sven Andersson said...

Har verkligen kyrkan varit så oförskämd
att den inte efterkommit RFSL och andra
Utgår den fortfarande ifrån vad som anses vara bibelns bud och anvisningar?
Några tröstas av sådant - andra blir
bestörta av bibeltroheten. Men såsom en
ursäkt kan den väl ändå användas?

 
At 12:52 fm, Blogger Luka(s) said...

Sven, om du läser remissyttrandet framgår det att Svenska Kyrkan ingenstans hänvisar till varken Bibeln, kyrkofäderna, kristen etik, kristen värdegrund eller några andra typer av teologiska argument.

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home