2012-03-14

Tvångssteriliseringarna avskaffas!

Förvaltningsrätten i Stockholm har nyligen avkunnat dom i ett ärende som aktualiserades hösten 2011, och gällde en transsexuell person, Simon Leivo, som överklagade ett avslagsbeslut där han nekades att byta juridisk kön. Motiveringen till Rättsliga Rådets avslagsbeslut var att Simon inte var steriliserad, och att han därmed inte uppfyllde lagens krav på de som ansöker om nytt juridiskt kön.

Nu har rätten kommit fram till att steriliseringskravet i könstillhörighetslagen strider mot Europakonventionen. Därmed har Simon rätt att få juridisk status som man utan att underkasta sig något krav på sterilisering. Och detta gäller också samtliga andra transsexuella i Sverige. Den fråga som varit högaktuell sedan januari, tvångssteriliseringarna och huruvida de ska strykas ur lagen i den kommande lagändringen, är nu i praktiken avgjord. Myndigheter får inte fatta beslut som strider mot förvaltningssrättens dom, och därmed får inte steriliseringskravet längre tillämpas, med start så fort domen vinner laga kraft 30 mars.

Beslutet var inte enhälligt, den lagfarna domaren hade en skiljaktig mening medan nämndemännen dömde till den klagandes fördel. Socialstyrelsen har inte meddelat om de ska överklaga domen. Men myndigheten har en längre tid drivit frågan om att steriliseringskravet ska tas bort. Tidigare, 2009, har kravet på att vara ogift vid byte av juridiskt kön upphävts av förvaltningsrätten. Om socialstyrelsen väljer att inte överklaga kan därmed endast två av lagens fyra krav på den som ansöker om nytt juridisk kön tillämpas, nämligen kravet på att den sökande ska vara svensk medborgare och över arton år. Även det förstnämnda kravet förväntas tas bort i den kommande lagändringen, medan ålderskravet förväntas kvarstå.

Det återstår givetvis en hel del att göra rent lagtekniskt, lagar som inte längre stämmer med verkligheten måste alltid göras om. Men regeringen, som är de som dragit ut på lagändringarna, har nu fått smäll på fingrarna av domstolen.
Steriliseringskravet strider mot Europkonventionen, och får därför inte tillämpas!

Det är Diskrimineringsbyrån Uppsala som drivit ärendet, med Kerstin Burman som jurist. Hon säger:
- Jag tror det är viktigt för alla som varit engagerade i frågan att rättsväsendet tagit ställning och att vi får kvitto på att Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter också i praktiken gäller. Nu kanske vi äntligen får ett slut på tvångssteriliseringarna i Sverige, säger Kerstin Burman, jurist vid DU.

Simon Leivo själv säger:
-Jag kan knappt tro att det är sant. Det är en stor seger i en fråga som påverkar oerhört många personer, säger Simon.

Det har han rätt i. Vi är många som väntat länge på den här dagen, och Simon, och Kerstin, ska ha stort tack som kämpat för så många. Förhoppningsvis kan Sverige nu äntligen lämna denna moraliska medeltid bakom sig.

Media: TV4 Nyheterna Uppsala (inslaget börjar 2.51), Riksdag & Departement, Nyhetspressen, Corren, RFSL, UNT, RFSL Ungdom, Nyhet24, Sveriges Radio Ekot
Bloggar: Gothbarbie, Lisa Olsson

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home