2012-01-29

Tvång eller frivillighet?

Under de senaste veckornas debatt kring tvångssteriliseringarna av transsexuella har det ibland dykt upp åsikten att det inte handlar om tvång. Liknande tankar uttryckte folkhälsoministern Maria Larsson i somras, på Kds riksting: "-Jag blir lite lätt upprörd när man jämför med tvångssteriliseringar från historien. Det är inte jämförbart, låt mig säga det. Här handlar det om att man har på frivillig väg valt att byta kön.”

Men stämmer detta, rent juridiskt? Nej, för Maria Larsson har missförstått vad som menas med tvångssterilisering. Det finns två möjliga orsaker till det här missförståndet. Det ena är att hon är övertygad om att tvång alltid måste handla om straffrätt, och att handlingen alltså måste uppfylla rekvisiten för olaga tvång. Dagens tvångssteriliseringar utförs givetvis inte under vapenhot eller liknande, och kan alltså inte ses som kriminella. Men, allt här i världen handlar inte om straffrätt. I det här fallet är det förvaltningsrätt, alternativt statsrätt eller medicinsk rätt, som är det relevanta området, och då blir läget ett annat. För här finns ett slags prejudikat, i form av hur de historiska tvångssteriliseringarna bedömts. Och det är här Maria Larsson möjliga andra missförstånd dyker upp. Om hon inte känner till att en mycket stor andel av dåtidens tvångssteriliseringar inte heller inbegrep hot om våld eller att människor bands fast vid operationsborden är det rimligt av henne att vilja hålla isär den från dagens tvångssteriliseringar av transsexuella.

Mellan 1934 och 1975 steriliserade Sverige uppskattningsvis 27.000 personer under tvång eller tvångssliknande former. Ungefär hälften av dessa handlade tvånget om ett yttre administrativt tvång.(se sid. 16, SOU 2000:20) Resterande fall handlade om mer direkt tvång, övertalningar, beslut av förmyndare/vårdnadshavare eller att människor lurades att genomgå steriliseringar. I Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975, SOU 2000:20, sägs: "Även situationer där sterilisering ställdes som uttryckligt villkor för något annat t.ex. utskrivning från anstalt eller institution, för att få gifta sig, för att få abort eller ekonomiskt bidrag är exempel på sådant administrativt tvång.--- Enligt vår tids sätt att se det har den enskilde i dessa situationer inte ställts inför några reella valmöjligheter utan de utgör tvångsliknande situationer."

Lite förenklat uttryckt kan man jämföra en del av dåtidens tvångssteriliseringar med dagens på nedstående vis:

Då:
* Fattiga mödrar kunde under 1940-talet få mödrapeng, kravet var sterilisering.(SOU 1999:2, sid 15, p 6)

* Epileptiker som ville gifta sig kunde få dispans från det lagstadgade förbudet mot giftermål för epileptiker, kravet kunde vara exempelvis sterilisering. (SOU 1999:2, sid 15, p 5)

* För att få abort krävdes särskilt tillstånd, motkravet var ofta sterilisering. (SOU 1999:2, sid 14, p 4)

* Den som var intagen på en vårdanstalter för "sinnesslöa" eller liknande kunde ibland bli utskriven därifrån, men kravet var ofta sterilisering. (SOU 1999:2, sid 14, p 1)

Idag:
* Transsexuella kan få byta juridiskt kön, kravet är sterilisering.


De sk "valen" står alltså mellan;
Få pengar så man kan köpa mat åt sina barn men aldrig kunna skaffa fler barn eller kunna skaffa fler barn, men inte ha pengar till mat åt de barn man har.

Gift men steril eller ogift men fertil,

Få abort men aldrig mer få barn eller kunna få fler barn, men behöva föda det nuvarande, även om man var ogift och fattig kvinna.

Fri att bo och resa som man vill, men vara steril eller fortsätta vara inlåst men vara fertil.

Få nytt juridiskt kön och slippa bli tvångsoutad varje gång man handlar med betalkort, men aldrig kunna få biologiska barn eller kunna skaffa barn, men då inte få byta juridiskt kön.

Inget av dessa är vad man skulle anse reälla val. Samtliga är tvångsliknande situationer. Att låtsas att transsexuella enkelt kan välja att låta bli att leva som det kön de själva känner att de har är lika cyniskt och ovetenskapligt som de historiska argumenten för tvångssteriliseringarna.

Etiketter: , , , ,

1 Comments:

At 12:05 em, Blogger Daniel Snällman said...

Bra inlägg Lukas!

Kul att du trillade förbi min sida, alt bra sedan vi sågs i rätten sist?

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home