2012-04-03

Tvångssteriliseringarna och förhalande ända in i kaklet...

Debatten om könstillhörighetslagen har svängt till att handla om hur länge den moderatledda regeringen kan förhala en lagändring vad gäller tvångssteriliseringarna. Regeringen hänvisar i sin lagrådsremiss till att de rättsliga konsekvenserna måste utredas först (visserligen skyndsamt) och menar att steriliseringskravet därför inte kan tas bort nu, men att det bör kunna avskaffas juli 2013.

Samtidigt föreslog Socialstyrelsen redan 2010 att kravet på sterilisering skulle avskaffas, omgående. Den överväldigande majoriteten av remissinstanserna var positiva. Ett mindre antal delade den åsikt som regeringen har i lagrådsremissen, att det behövs ytterligare utredning kring steriliseringskravet. Men, det intressanta är att det är en del vårdinstanser, inte juridiska instanser, som har denna åsikt. Och att det som de ser behöver utredas snarare är medicinska frågor, inte juridiska. Regeringen hänvisar också till att en del remissinstanser ansett att "de rättsliga konsekvenserna av att avskaffa kravet på sterilisering måste utredas ytterligare, eftersom den som ändrar könstillhörighet utan krav på sterilisering kan bli förälder i sin nya könstillhörighet genom att använda kvarvarande könsceller och könsorgan, som normalt hör till den tidigare könstillhörigheten." Vilka dessa remissinstanser är nämner man inte, eller ens om det är remissinstanser till SoS utredning eller den äldre SOU 2007:16. Det framstår för mig som lite märkligt att Socialdepartementet upptäcker enorma behov av ytterligare utredning av de rättsliga konsekvenserna när varken Socialstyrelsens egen utredare, Karin Lindell, fd hovrättsråd, eller de domstolar och juridiska fakulteter som var remissinstanser till den utredningen sett och påpekat dessa behov.

Att konskevensändringar kommer behövas är det ingen som betvivlar, men varför måste de införas innan lagen ändras, och inte i efterhand, som man ju ofta gör vid annan lagstiftning? Regeringen ger egentligen inga svar på den frågan, utan hänvisar till rättssäkerheten för transsexuella som blir biologiska föräldrar i sitt nya kön. Vad man inte gör är att väga detta eventuella problem med att fastställa moderskap/faderskap med problemet med att med tvång förvägra någon att bli biologisk förälder. Det torde rimligen anses som mer rättsosäkert med tvångssteriliseringar än med förvirring vid fastställande av moderskap/faderskap. Man menar också att konsekvensändringar måste finnas på plats när steriliseringskravet tas bort, för att en rättssäker situation ska säkras för familjer med barn där en eller båda föräldrarna har bytt juridiskt kön.
Men, vilka de mer konkreta rättsosäkra situationer som kan uppstå för familjerna är, det exemplifieras inte i lagrådsremissen. Lösningen är däremot glasklar - att inte tillåta att dessa familjer existerar!
Åtminstone inte innan man utrett all formalia, i ett år till...

Det hela synes mest vara ett sista försök att förhala frågan ännu en tid. I sak är detta förslag till ytterligare utredning nästan likalydande med den åsikt Kd hade så sent i februari i år, att steriliseringskravet inte skulle ingå i propositionen eftersom det behövde utredas ytterligare vad gällde just de rättsliga aspekterna. Det enda som ändrats efter KDs svängning är att det nu är tydligt uttalat att tvångssteriliseringarna ska tas bort. Men, det finns inte ens ett utlovat garanterat slutdatum, eftersom man skriver att ändringarna bör kunna träda i kraft juli 2013.

Regeringen vill alltså inte lova ens att ändringarna ska träda i kraft, senast 2013. Inte heller säger man någonstans i lagrådsremissen att man anser att steriliseringskravet bryter mot de mänskliga rättigheterna eller nämner att det skulle handla om tvångssteriliseringar. Och denna "lösning" nöjer sig tydligen övriga borgerliga partier med. Trots att Folkpartiet gick till val på att avskaffa tvångssteriliseringarna, trots att både C och Fp talar om tvångssteriliseringar.

Att ett flertal jurister påpekat det huvudlösa i att fortsätta tvångssterilisera människor av administrativa skäl är inget som bekymrar regeringspartierna tillräckligt för att ens beröra det i lagrådsremissen. Inte heller reflekterar man över att mycket talar för att nuvarande lag strider både mot Europakonventionen och svensk grundlag, och i så fall inte får tillämpas av myndigheter. I sin iver att tillfredställa Kd och andra mer konservativa ledamöter tycks man välja att stoppa huvudet i sanden och hoppas att den massiva opinionen mot tvångssteriliseringarna inte märker att frågan nu förhalas ända in kaklet, utan några rimliga skäl alls. Väljarnas dom mot främst Centerpartiet och Folkpartiet kan bli hård, detta kan knappast anses liberalt.

Etiketter: , , ,

1 Comments:

At 12:35 em, Blogger Kristina Hildebrand said...

Jag förstår inte riktigt problemet: biologiska föräldrar är biologiska föräldrar, detta är enkelt påvisbart med DNAtest vid osäkerhet. Varför är det så viktigt vilken av föräldrarna som är mor eller far? Det viktiga är väl att det finns två biologiska föräldrar vars identitet barnet är/kan bli informerat om?

 

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home