2010-08-05

Rödgröna besked om stärkta rättigheter för transpersoner i Sverige

Vi rödgröna har en tydlig och gemensam ståndpunkt när det gäller transpersoners rättigheter. Den framkom under partiledardebatten på Pride och nu ligger det också på den rödgröna samarbetsbloggen.

"Rödgröna besked om stärkta rättigheter för transpersoner i Sverige

Rättvis vård för transpersoner – riv upp lagen om tvångssterilisering

En föråldrad lagstiftning skapar hinder och diskriminerar transpersoner i Sverige. De viktigaste bestämmelserna om könsbyte finns i lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall från 1972. Flera av de krav som lagen ställer måste nu ändras eller tas bort.

Kravet på att den som ska genomgå könsbyte måste vara ogift är orimligt när äktenskapslagstiftningen gjorts könsneutral. Kravet pressar gifta transpersoner att skilja sig. Lagens krav på sterilisering för att genomgå ett juridiskt könsbyte är upprörande och otidsenligt. Den som genomgår könsbyte tillåts inte heller att frysa ner könsceller på samma villkor som andra. Vidare krävs att den som vill byta könstillhörighet ska vara svensk medborgare vilket saknar relevans.

Socialstyrelsen har lämnat en genomarbetad utredning om viktiga frågor när det gäller transexuella. Utredningen föreslår en rad förändringar av lagstiftningen för att stärka transpersoners rättigheter. Utredningen lyfter också fram behovet av en samordning av vården av transpersoner för att säkra och höja kompetensen och för att kunna ge likvärdig vård i hela landet.

En rödgrön regering kommer att ändra lagstiftningen gällande fastställande av könstillhörighet:

• Kravet på sterilisering tas bort
• Förbud mot att spara könsceller ska bort
• Kravet på att personen ska vara ogift ska bort
• Könsbyte ska inte enbart vara förbehållet svenska medborgare

En rödgrön regering ska också verka för att transpersoner ges adekvat tillgång till en rättvis hälso- och sjukvård i hela landet"
***********************

Det här är bra för väljarna, tydliga överenskommelser redan innan valet i viktiga HBT-frågor är viktigt för många väljare. Vi rödgröna har en liknande överenskommelse om Sveriges internationella HBT-arbete, en minst lika viktig fråga. Jag har inte sett något liknande från Alliansen. Där lär det inte bli lika lätt att komma överens, att döma av RFSLs undersökning och KIMs undersökning.

RFSLs undersökning omfattar HBT-frågor och ledamöternas agerande:
"Partiernas medelpoäng utifrån ledamöternas agerande blev: Moderata Samlingspartiet –0,2, Centerpartiet 1,7, Folkpartiet liberalerna 2,6, Kristdemokraterna –3,8, Socialdemokraterna 9,1, Miljöpartiet de gröna 11,3, Vänsterpartiet 17,0."

KIMs undersökning omfattar transfrågor och partiernas ställningstagande:
"Vänsterpartiet: 82 poäng
Miljöpartiet: 80 poäng
Folkpartiet: 74 poäng
Socialdemokraterna: 68 poäng
Centern: 50 poäng
Moderaterna: 16 poäng
Kristdemokraterna: Minus 16 poäng
Rödgrönas medeltal: 76,67 poäng
Alliansens medeltal: 31 poäng"


(KIMs enkät är utförd innan Socialstyrelsens rapport om transvården publicerades. C, M har bytt åsikt i frågan om tvångssteriliseringar sen dess, från Har inte tagit ställning (noll poäng) till Ja (+2 poäng) och Kd har bytt åsikt från Nej (- 2 poäng) till Har inte tagit ställning (noll poäng). Det förändrar dock inte deras placering i poängsammanställningen.)

Allianspartierna står som synes långt ifrån varandra i HBT-frågor, och även om jag känner många liberaler jag både respekterar och tycker gör ett bra jobb i frågorna hjälper inte det när man bildar regering med Kristdemokraterna. Vill man ha en regering som kommer jobba med mänskliga rättigheter även för hbt-personer bör man rösta rödgrönt.

Och vill man få ett snabbt slut på tvångssteriliseringarna av transsexuella bör man inte rösta på det regeringsalternativ som har ett parti, kristdemokraterna, i sin allians som inte är emot dem utan tycker tvångssteriliseringar är "en svår fråga".

Etiketter: , , , , , ,