2010-08-23

Medelklassen har förlorat mest på moderaternas "Vårdval Stockholm"

Att patienten själv ska kunna välja vårdcentral och kunna påverka sin vård är en viktig tanke, men moderaternas sätt att skapa politik av den tanken var sällsynt dåligt genomförd.

Moderaternas "Vårdval Stockholm" är ett hån mot allvarligt sjuka patienter, hotar den demokratiska styrningen av sjukvården,och är en ekonomisk katastrof. Det har dessutom inneburit sämre vård för stockholmarna i de mest utsatta områdena.

Nu visar det sig dessutom att även medelklassen förlorar en hel del på systemet. Ilija Batljan redovisar i dagens SvD de nya siffror från Karolinska Institutets folkhälsoakademi (Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm, 2010:12) som visar att medelinkomstområdena är de som förlorat mest resurser på Vårdval Stockholm, och att de med höginkomsttagare tjänat mest. De mest utsatta områdena har också förlorat på modellen, men inte lika mycket som medelinkomstområdena. Exempelvis så har i antalet årsarbetare minskat med i genomsnitt 3,6 i medelklassområden sedan Vårdval Stockholm infördes. I höginkomsttagarområden har man inte behövt minska alls på personalen och i utsatta har man tvingats minska med 2,9 personer per vårdcentral.

I de områden av landstinget där den rikaste fjärdedelen av befolkningen bor har vårdcentralerna fått ökade resurser, 265 miljoner kronor mer har det blivit. Medan vårdcentraler i medelklassområden har förlorat 206 miljoner kronor. I procent handlar det om en resursökning respektive resursminskning på 7,7% respektive 6%.

Det är alltså en mycket liten grupp som i huvudsak tjänat rejält på moderaternas politik, den breda befolkningen har förlorat på Vårdval Stockholm. Dessutom har allvarligt sjuka fått betydligt sämre primärvård, utsatta områden fått mindre resurser än förut och kostnaderna eskalerat rejält.

Så här kan vi inte ha det!

Alla sjuka ska ha tillgång till en vårdcentral med bra resurser, och självklart ska man kunna välja vårdcentral. Men det går att åstadkomma valfrihet utan alla de obehagliga och farliga sidoeffekter moderaterna lyckats skapa. Hälsoval Stockholm är de rödgrönas modell, en jämlik och ekonomiskt sund modell för valfrihet i vården.

***********
Fler bloggar om rödgrön visavi moderat vårdpolitik:
Johan Sjölander berättar om hur en läkare på stående fot gick med i Socialdemokraterna, efter att ha sett vad Vårdval Stockholm ställt till med och fått höra det rödgröna alternativet.
Martin Moberg om vårdpolitik i Blekinge
Peter Andersson, som bland annat påpekar det som redan från början var uppenbart, att det är den ideologisk färgade privatiseringsivern som ligger bakom Vårdval Stockholm. Vilket både förklarar varför reformen är så dåligt genomförd och varför försvaras så hårdnackat.
Hbt-sossen, om vård efterbehov och inte efter plånbok.

Etiketter: , , , , ,