2010-05-18

Homo-, hetero- och bisexualitet ska inte finnas mer?

Jag kom på följande text i ett utbildningsmaterial för ungdomar och inser att jag finner det en smula... obekvämt. Självklart tycker jag det är väldigt viktigt att motverka stereotypa normer, och inte minst heteronormen eftersom det i det begreppet ingår att den normen förtrycker homo- och bisexuella. Men jag vet inte om jag är med på att bästa sättet att ändra attityder och uppnå riktig jämlikhet för homo- och bisexuella är att tala sig varm för att upplösa "sexualitetssystemet". Finns inte risken att heteronormen tar över om man slutar tala om den, och är inte identitetsstärkande åtgärder ändå viktigt för en hel del bögar, flator och bin, speciellt bland unga?

Eller är jag helt enkelt är för gammal för att begripa den yngre generationens mer queera tankegångar, eller har läst för lite genusvetenskap? Kanske missförstår jag texten? Vad säger ni som läsare?

*********
Var god kryssa : är du heterosexuell, homosexuell, bisexuell?

Vår utgångspunkt är att alla människor tar skada av den strikta uppdelningen av sexuella läggningar som bara ger utrymme åt tre sexuella läggningar, homo- hetero- och bisexualitet. Med det här materialet vill vi vidga utrymmet åt alla. I dagens snäva system för sexuella identiteter förstås sexuell läggning oftast som något i grunden biologiskt och objektivt. En persons sexuella läggning kopplas till biologin genom att man tydligt kopplar ihop olika sexuella läggningar med parternas biologiska kön. Men sexualitet är mycket mer komplext än så. Vad vi attraheras av sexuellt och emotionellt, hur vi har sex och hur vi relaterar till det emotionellt och sexuellt, det handlar om mer än biologi. Synen på att det bara finns tre sexuella läggningar är en normerande social konstruktion av sexualiteten, som kommer till uttryck genom att sexuell läggning har väldigt stor betydelse för hur vi ser på oss själva och andra. Det finns flera anledningar till varför den här synen på sexuell identitet är så viktigt och påverkar oss som det gör. Ett är kopplingen till synen på kön, att begreppet ”man” ihopkopplat med begreppet ”heterosexuell” innebär ett visst förväntat beteende och förväntade, och biologiska, könsmarkörer. Det finns ett sexualitetssystem som delar in befolkningen utifrån deras kroppar och hur deras begär efter andra kroppar ser ut, utifrån en normativ uppfattning om kropp och kön. Denna indelning förväntas vara bärande för en persons identitet, livsval, karaktär med mera. Det är näst intill omöjligt att föreställa sig en värld där sexuell läggning inte längre har någon betydelse, där sexuell identitet inte är en större markör än skostorlek, längd, ögonfärg eller hårfärg.

Utgångspunkten i det här materialet är att vi är kritiska till sexualitetsstystemet , dess uppdelning och de konsekvenser det medför.
Vi försöker istället med nyfikenhet närma oss ett sammanhang utan sexuella identiteter, utan uppdelning utifrån kroppar och begär.


Sexualitetssystemet ger oss tre till synes lättfattliga kategorier av människor, med ramar för hur de ska ha sex, ingå relationer och bilda familj. Men också ramar för hur de ska se ut, vilken kultur de ska gilla, vilken ekonomi de har, fysisk och mental funktion och så vidare. Nystar en i begreppet ”sexuell läggning” upptäcker en att det inte finns entydiga svar på många till synes självklara frågor. Homo-, hetero- och bisexualitet är genomsyrade med olika normer som ses som självklara och som människor värderar sig själv och andra med. En strikt uppdelning av människor utifrån attraktion/begär kopplat till kropp är starkt sammankopplat med stereotypa bilder och idéer om sexualitet. Sexstereotyper finns runt om oss och reproduceras på olika sätt, inte minst i det offentliga rummet. Detta är begränsande eftersom det bidrar till att ta ifrån människor, framför allt unga människor, makten att definiera sig själva utifrån sina egna visioner snarare än ouppnåeliga stereotyper där utrymmet att vara är otroligt snävt.
*******************

Etiketter: , , , , , , ,

2 Comments:

At 9:49 fm, Blogger trollhare said...

Intressant men märklig text. Varifrån kommer den? Vilka riktar den sig till? Det låter inte som något egentligt utbildningsmaterial eftersom det snarare är en agitation.

Jag kan tycka att texten har vissa poänger, eftersom jag tycker att homo och hetero (och även bi) är dåliga sätt att dela in människors läggning. Men som du säger så är det stor risk att man får någon slags "ny" variant av heteronormen.

Det får mig att tänka på det här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_blindness_%28race%29

 
At 10:14 fm, Blogger Luka(s) said...

Jag tror jag väntar med att avslöja varifrån den kommer så läsarna kan förhålla sig till texten mer fritt. Men det är tydligt ett utbildningsmaterial, det är den förklarande inledningen till ett metodmaterial.

Intressant jämförelse där! Konflikten mellan identitetspolitik och normkritisk politik finns förmodligen inom alla rättighetsrörelser som rör minoritetsgrupper.

 

Skicka en kommentar

<< Home