2010-03-18

Sverigedemokraterna - partiet som är emot

Åsa Regner, RFSUs generalsekreterare, och Mats Wingborg varnar i gårdagens Aftonblad för Sverigedemokraterna. De menar att det kan vara farligt att stirra sig blind på deras nationalism och främlingsfientlighet, att man måste minnas att partiet är fientligt både mot kvinnor och homosexuella också. Även Sydsvenskan uppmärksammar det hela.

Och det stämmer, SD är stockkonservativa när det kommer till familjepolitik och sexualpolitik. (Eftersom partiet knappast känner till begrepp som HBT-politik och transpersoner är det svårt att säga vilka åsikter de har om sådana frågor.)

Sverigedemokraterna:
* Vill avskaffa maxtaxan inom barnomsorgen, som är kopplad till föräldrarnas inkomst, och ersätta den med en slags barnpeng som ska motsvara kostnaden för kommunal barnomsorg. I praktiken ett vårdnadsbidrag till alla som har ekonomi att stanna hemma alltså, mindre pengar till kommunal barnomsorg och högre avgifter för lågavlönade och ensamstående.
* Är emot all kvotering av föräldraledighet.
* Vill sänka abortgränsen till tolv veckor.
* Är emot samkönade äktenskap.
* Vill ta bort det ekonomiska stödet vid utlandsadoption.
* Är emot ensamståendes och samkönade pars rätt att prövas för adoption.
* Är emot lesbiska kvinnors rätt till insemination.
Partiet domineras mer än något annat parti av män. Vita, etniskt svenská män utan funktionsnedsättningar, kan tilläggas. Förmodligen också till mycket stor del heterosexuella.

Vad man också bör minnas är att
SD är ett typiskt högerinriktat skattesänkarparti, vars ekonomiska politik knappt går ihop ens i de vildaste fantasier.
Partiet vill ta bort reavinstskatten vid försäljning av aktier/egendom och förmögenhetsskatten. De vill sänka inkomstskatten och skatten på kapital.
Sverigedemokraterna menar att:
"I det längre perspektivet behöver det inte finnas några motsättningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen. Därför bör alla krav som endast leder till kortsiktiga vinster för endera sidan stå tillbaka för de som leder till optimal tillväxt i ekonomin på lång sikt"
Partiet menar också att det är först när Sverige kan anses vara en "ekonomisk stormakt" igen som man kan
"återskapa ett samhälle byggt på den nordiska välfärdsmodellen präglad av rättvisa och trygghet för alla."
Vad detta skulle innebära för de som inte kan betala för sin välfärd under tiden Sverige blir en "ekonomisk stormakt", det talar partiet tyst om.
Sverigedemokraternas omvända fördelningspoltik ger mer pengar åt de som redan har, så enkelt är det.

När det gäller näringsliv har man heller inte så mycket att komma med. Man är emot utländskt ägande samtidigt som man tror på fri prissättning och fri konkurrens. Partiet gillar decentralicering men vill att staten äger betydande andel av bolag inom näringar som anses viktiga för Sverige, som gruvindustri, energiindustri infrastruktur, stora jord- och skogsägare och försvarsmateriel. Hur detta ska ordnas i praktiken redovisas inte.

SDs arbetsmarknadspolitik är tämligen kortfattad. Man vill satsa på forskning och utveckling samt turistnäringen. Partiet vill försvaga LAS, så fler kan undantas från turordningsreglerna och investera i ny kärnkraft. Sen vill man visserligen höja A-kassan men också sänka arbetsgivaravgifterna, och hur det ska gå ihop ekonomisk med den föreslagna skattesänkarpolitiken redovisas inte. En hel del av SDs arbetsmarknadspolitik går också ut på att motverka alla former av invandring och skydda "svenska" arbetare.

Mitt budskap till den som är arbetslös, pensionär, sjuk eller "bara" fattig och av desperation och rädsla ser Sverigedemokraterna som ett alternativ är, tänk igen!
Är det verkligen den lokala pizzabagaren eller städaren på barnens skola som gjort så du är arbetslös? Är det invandrare som flyttar stora tillverkningsindustrier från Sverige till låglöneländer? Hur mycket vinner du på att din inkomstskatt sänks, jämfört med de pengar staten, dvs du!, förlorar på andra skattesänkningar som SD vill ha? Och hur ska din ensamstående granne, mamma med två barn, och din sjuka syster klara sig om maxtaxorna försvinner och det generella välfärdssystemet luckras upp ännu mer?

Det Sverige behöver är inte främlingsfientlighet, skattesänkningar och ett hat mot alla som inte liknar normen. En rödgrön arbetsmarknadspolitik, återställd A-kassa och en rödgrön, genomtänkt och finansierad, finanspolitik med rättvisa skatter är bättre. Tillsammans kommer vi mycket längre än om vi alla rädda kurar i varsitt hörn. Du är välkommen du också!

Fotnot: Fakta om SDs politik är hämtat från deras olika idédokument, på partiets hemsida.

Andra bloggar: SD fakta från förr och nu, Jinges web och fotoblogg, Vi i Sverige, HBT-sossen, Emil Broberg, In Your Face

Etiketter: , , , , , , , , ,

7 Comments:

At 12:23 em, Blogger Erik Hellsborn said...

Lars Isovaara i SD:s partistyrelse är rullstolsbunden. Likaså SD-Östergötlands förra ordförande.
Hur många ledande personer inom S sitter i rullstol?

 
At 8:24 em, Blogger Luka(s) said...

Det beror på vad du menar med "ledande personer". Jag har av naturliga skäl svårt att känna till alla nuvarande och tidigare ordföranden i alla S-föreningar, antalet är helt oöverskådligt.

Jag är bara ytligt bekant med en i vår partistyrelse, Veronica Palm, som vad jag vet inte har någon funktionsnedsättning. Jag känner däremot en socialdemokratiska riksdagsledamot med dolt handikapp.

I partistyrelsen sitter det skamligt nog bara två personer med annat än vit hudfärg, men fler med annat än etniskt svensk bakgrund och givetvis är hälften kvinnor.

Hur ser det ut med kvinnorepresentationen och den etniska mångfalden hos SD?

 
At 9:52 em, Blogger Erik Hellsborn said...

Kvinnorepresentationen lämnar en del att önska, men sedan så praktiserar vi ju heller inte könskvotering till skillnad från vissa andra.

Och vad gäller mångfalden hade vi högre andel med invandrarbakgrund än S förra gången. Källa:
http://www.sr.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2309.pdf

 
At 12:38 fm, Blogger Luka(s) said...

Så du menar att SD har lika många kvinnliga som manliga medlemmar, men just de kvinnliga är mindre intresserade eller mindre dugliga till ledarposter? Det låter inte helt sannolikt.

Din länk tycks inte fungera. På vilket sätt menar du att ni senast hade högre andel med invandarbakgrund?

 
At 4:58 fm, Blogger semipalatinsk said...

Maud Olofsson: "Det finns bara en fråga att ta med SD". Detta citat illustrerar de andra partiernas ovilja att kritisera SD i andra frågor än just deras påstådda brist på acceptans för "alla människors lika värde" som det brukar heta. Anledningen är förstås att om man börjar diskutera skatter, barnbidrag osv, så har man i praktiken redan erkänt SD som ett arbetande politiskt parti.

Faktum är nog emellertid att det knappast har någon överordnad betydelse för deras väljarstöd var partiet står i andra frågor, eftersom partiet är helt "ohotat" på sitt specialområde, dvs helt ensamma om att ifrågasätta den skyhöga svenska massinvandringen, som orsakar massiva problem för samhället samtidigt som endast några få procent av alla som får asyl i Sverige har flyktingskäl enligt Genevekonventionen.

Apropå abort så är normen i de flesta andra EU-länder just 12 veckor. I övriga detaljfrågor kan det mycket väl tänkas att SD svänger och anpassar enskilda frågor i takt med att deras politik diskuteras mer i samhället. T.ex. svängde de om fackets inflytande under Landsdagarna i oktober förra året.

Många som röstar på SD skulle väl kanske heller inte i dagsläget vilja att ett sådant oprövat parti som SD fick 51% och egen majoritet, utan partiets styrka och dragkraft ligger snarare i att de för upp annars tabubelagda frågor till debatt. Alla andra partier är ju överens om att man inte får ifrågasätta att Sverige t.ex. tar emot 10 gånger fler flyktingar än Danmark och Finland. http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3565512

Detta innebär en inskränkning av yttrandefriheten och det fria debattklimatet. Enligt min mening är SD i första hand ett "demokratiparti", en ljusfackla som kämpar för allas vår rätt att ha en åsikt om hur våra skattemedel används, i ett annars kompakt mörker av politisk korrekthet och nedtystad opinion.

 
At 9:12 fm, Blogger Luka(s) said...

Jag minns en debatt mellan Mona Sahlin och Jimmie Åkesson där det var Sd som var ovilliga, alternativt oförmögna, att diskutera så mycket annat än sin ninvandringspolitik. Partiet stuvar ju in åsikter om invandring i sina idédokument om andra politikområden också, det säger en hel del.

Självklart är Sd ensamma om att "ifrågasätta den skyhöga svenska massinvandringen". Eftersom inga andra partier ser det problem SD menar sig se. Det är lätt att bli ensam om frågor man helt själv definierat. Däremot är inte Sd ensamma om att ha en politik vad gäller migration och asyl. Inte heller är de ensamma om att erkänna att det finns problem på områdena, men de är ensamma om att inte se några fördelar.

I åtta EU-länder är abort helt eller delvis förbjudet. Men den nordiska tradition har en annan syn på kvinnors rättigheter, det är intressant att Sd som annars är så mån om "det nordiska arvet" inte vill se det arv av jämställdhet som finns i norden utan hellre hänvisar till länder med en annan tradidition.

Om Sd som parti så lätt kan antas anpassa all sin politik vad gäller annat än det uppmålade hotet från "massinvandringen" så är det ett tecken på att de är rent populistiska i samtliga andra frågor. Och därmed inte bör ges förtroende att sitta i riksdagen, enfrågepartier hör inte hemma där.

Andra partier diskuterar visst skillnaderna mellan antalet flyktingar som Sverige tar emot i jämförelse med våra grannländer. Men jag tycker inte man kan använda andra länders motvilja till att ta sitt kollektiva ansvar som ursäkt för att inte Sverige ska ha en human flyktingpoltik. Och det tycks som flera i riksdagspartierna delar den ståndpunkten, eftersom argumentet huvudsakligen dras fram av sverigedemokrater.

Vad gäller yttrandefriheten är du helt enkelt ute och cyklar.

Tvärtemot vad många SDare tror innebär yttrandefrihet inte att en part ska ha rätt att oemotsagd få problemformuleringsföreträde eller få lägga fram propaganda. Ytrandefriheten är till för att främja fritt meningsutbyte, inte monologer.

Och om du tänker efter har ingen någonsin försökt hindra dig från att HA en åsikt, det är omöjligt rent tekniskt. Så länge du inte har hetsat har du säkert också tillåtits föra fram din åsikt i allmänna forum, på samma villkor som andra.

De här brösttonerna om "åsiktsförtryck" från SDare är mest tröttsam.

 
At 12:42 fm, Blogger Erik Hellsborn said...

Nej, det jag säger är att det hade varit önskvärt med fler kvinnor på listan. Men som det är nu har SD avsevärt fler manliga än kvinnliga medlemmar, vilket förstås också syns på valsedlarna, om man inte använder sig av kvotering.

Länken fungerar för övrigt bra för mig, men om du har problem kan du testa den här istället: http://tinyurl.com/ygyyto3
I valet 2006 hade S 14 % kandidater med invandrarbakgrund, SD hade 16 %.

 

Skicka en kommentar

<< Home