2007-09-29

Hur kan vi acceptera tvångssteriliseringar i Sverige?

När man avskaffade tvångssteriliseringarna 1979 trodde nog de flesta att denna skamfläck för alltid var utraderad. Man skämdes, med rätta, och erbjöd ersättningar till de som skadats av statens dåvarande unkna politik. Men, det finns fortfarande grupper som tvångssteriliseras, nämligen alla transsexuella. Nu gällande lag kräver nämligen sterilisering av dem som vill byta juridiskt kön, och få tillgång till det som av läkarkåren betraktas som livsviktig behandling, könskorrigerande operationer. Vi tvingas alltså välja mellan steriliseing eller att avstå från social acceptans och vård. Det är knappast ett val, det är tvång!

Inte ens i det nya lagförslag som lades i våras föreslås några större moderniseringar från de trettiotalsmässiga tankegångarna. Visserligen får transsexuella äntligen enligt förslaget frysa ned könsceller, och därmed bli biologiska föräldrar även efter genomgången medicinsk behandling, ungefär som vilka cancerpatienter som helst. Men, vi ska fortfarande tvingas genomgå en typ av steriliserande ingrepp för att få tillgång till den könskorrigerande behandlingen. Man har enkelt uttryckt bytt kravet på tvångssterilisering till ett krav på tvångskastrering! Det är svårt att se vari den moraliska skillnaden ligger, det handlar fortfarande om tvingade medicinska ingrepp utan någon skälig grund.

Nu har hela fyra transorganisationer sällat sig till den kritik somHBT(s) och RFSL redan uttryckt. Organisationerna skriver bland annat i sitt pressmeddelande:
-Vi kan aldrig acceptera att ett modernt land som Sverige tvångskastrerar våra medlemmar, säger Mikael Hansén Goobar , ordförande för FTM-Sverige. Det spelar ingen roll om man kallar det sterilisering eller "borttagande av könskörtlar". Det är och förblir tvångs­sterilisering, det hör inte hemma i en modern civilisation, avslutar Mikael.

Man är också kritisk till en del andra delar av lagförslaget, som att unga transsexuella fortfarande inte ska kunna få nytt namn och personnummer, inte ens när de redan lever i "motsatt" könsroll. Ur pressmeddelandet:
-Idag lever allt fler transsexuella ungdomar redan tidigt i sitt önskade kön. Men lagen tvingar dem att avslöjas varje gång de legitimerar sig. De får inte ens välja passande namn. Folkhälsoinstitutet har visat att 25% av alla unga transsexuella försökt ta sitt liv. Vi har ett ansvar att underlätta dessa ungdomars liv, säger Anna Olsén, ordförande KIM.

Hela debattartikeln kan du läsa hos Aftonbladet: Sluta tvångsterilisera oss!

Som juridikstuderande blir jag också väldigt fundersam över hur man kan komma runt det mycket tydliga förbud som finns i grundlagen. Där står, tydligt och klart, att "påtvingade kroppsliga ingrepp" är förbjudna, (regeringsformen kap. 2 § 6) Undantagen är få, och det måste finnas mycket goda skäl, som hot mot demokratin, säkerheten eller folkhälsan. Några sådana tungt vägande skäl redovisas inte i utredningen om könstillhörighetslagen, där hänvisas till att "det är rimligt att kräva att en person som har manlig könstillhörighet inte har kvinnliga könskörtlar och tvärtom". Varför det är rimligt säger man inget om. Inte säger man heller något om hur ett sånt ställningstagande påverkar lagens syn på kön eller vad det säger om utredningens syn på alla de intersexuella som de facto ibland lever just med könskörtlar av båda sorter.

Riksdagen får inte anta lagar som står i direkt strid med regeringsformen, detta kan knappast lagutredningen vara omedveten om. Att man ändå presenterar ett förslag att fortsätta med hanteringen är ett direkt underkännande av transsexuellas lika värde. Andra grupper är det folkmord att tvångssterilisera, men med oss går det tydligen bra!

Jag hoppas att remissinstanserna tar till sig av kritiken. Och jag önskar att mina partikollegor utanför HBT(s) gör sitt för att både ge unga transsexuella en chans att leva vanliga tonårsliv och för att en gång för alla förpassa tvångssteriliseringar till historiens sophög, där de hör hemma!

Länkar till tre av transorganisationerna: KIM, INIS, FPE-S

Etiketter: , , ,