2011-08-10

Ohederligt mot transsexuella, Hanne Kjöller!

I fredagens DN gick Hanne Kjöller till storms mot gravida män, genom att raljera över transsexuella som grupp och effektivt blanda bort korten kring vad som är fakta och vad som är hennes egna spekulationer. Det är varken snyggt eller intellektuellt hederligt.

Frågan om tvångssteriliseringarna handlar inte om ”rätten att skaffa barn” som Kjöller påstår, utan om rätten att få försöka skaffa biologiska barn. Att förvägra en folkgrupp den rätten betraktas vanligen som tvångssterilisering, vilket i sin tur betraktas som folkmord när det som i dessa fall är organiserat och påtvingas hela gruppen. När det gäller transsexuella har folkrätten förut blundat för hanteringen. Men Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, fastslog så sent som i juli i år återigen att alla motkrav på någon typ av medicinsk behandling vid byte av juridiskt kön strider mot europakonventionen.

Man kan tycka att Kjöller borde satt sig in i både juridiken kring tvångssteriliseringar och mänskliga rättigheter generellt. Självklart är det en mänsklig rättighet att slippa tvingande medicinska ingrepp, som motkrav för att få viktig medicinsk behandling eller myndighetsbeslut. Man behöver inte ens gå till Europakonventionen. Vår egen grundlag, i form av Regeringsformen kap. 2 §5 duger bra. De sk. ”lösaktiga” kvinnor som förr behövde tillstånd till abort eller äktenskap och därför tvångssteriliserades fick sina mänskliga rättigheter kränkta. Transsexuella som idag behöver byta juridiskt kön och tillstånd till operationer bör ha rätt att slippa samma kränkning.

Kjöller fortsätter sedan raljera över att frågan är oviktig, eftersom så få gravida män berörs. Men mänskliga rättigheter är lika viktiga oavsett hur många den berör, mänskligt lidande och enskilda individers värdighet skiljer sig inte åt beroende på antalet berörda. Det är grundläggande i förståelsen av begreppet mänskliga rättigheter. Kjöller fokuserar också medvetet på det mest dramatiska, de gravida männen. Hon "glömmer" att större delen av fallen kommer att handla om patienter som gör samma sak som cancerpatienter och andra länge fått hjälp med, dvs. sparar sina könsceller för att via konstgjord befruktning senare kunna få barn.

Slutligen förvränger Kjöller på ett ohederligt sätt fakta när hon påstår att det finns en förhöjd cancerrisk. Det som i verkligheten sägs i Socialstyrelsens rapport är att det inte finns tillräckligt med forskning för att uttala sig alls om cancerrisker för transsexuella som behåller inre könsorgan och får könskonträra hormoner. Därmed tvingades hon i lördags införa en rättelse, men den syns lämpligt nog inte i anknytningen till den digitala artikeln...

Det finns helt enkelt inga medicinska skäl för tvångssteriliseringarna. Det finns heller inga andra skäl, samhället faller inte samman om män med transsexuell bakgrund tillåts bli gravida och alla transsexuella tillåts spara ägg/spermier. Det har redan Storbrittanien, Portugal och Italien visat, där finns inga steriliseringskrav för transsexuella som byter juridiskt kön. Hanteringen är inhuman och rättsvidrig och måste upphöra, oavsett hur tveksam just Hanne Kjöller är till gravida män.

Andra bloggar: Lisa

Uppdaterat 16/8: Kjöllers ledare är nu flyttad till ny adress på DN.se, vilket gör att de som bloggade om hennes inlägg inte längre syns under hennes ledare. Den replik som RFSL, KIM, Diskrimineringsbyrån Uppsala och FPES fick publicerad i pappersupplagan 12/8 finns inte i nätversionen. Där står fortfarande Kjöllers ord oemotsagda. Det är en intressant syn på öppen samhällsdebatt DN visar upp.

Etiketter: , , , ,

1 Comments:

At 1:51 fm, Blogger Kristina Hildebrand said...

Dessutom - även om det fanns en förhöjd cancerrisk så är det väl upp till individen, efter konsultation med läkare, att avgöra om de vill ta den risken. Vi förbjuder ju inte folk att sola, trots att det medför en förhöjd cancerrisk, innan vi behandlar dem för något annat...

 

Skicka en kommentar

<< Home