2013-11-29

Ett tredje juridiskt kön, jippie! Eller?

Tyskland har infört ett tredje kön, kunde vi läsa i svensk dagspress i början av månaden. Nyheten presenterades som en framgång för transpersoner. Förtjusningen hos flera skribenter var påtaglig och man spekulerade i om, när och hur Sverige skulle följa efter. Det var bara ett problem, man hade glömt kontrollera både vad transpersoner själva tyckte och fakta.

För Tyskland hade inte alls infört ett tredje juridiskt kön. Den första november trädde Tyskla
nds Personal Status Law i kraft. Men den medger inget tredje juridiskt kön per se, Tyskland har fortfarande enbart två juridiska kön. Lagen är heller inte tillämplig på transpersoner, eller vuxna, utan riktar sig enbart till intersexuella nyfödda.

Den nya lagen innebär att om det inte kan fastställas vilket biologiskt kön ett nyfött intersexuellt barn har så lämnas den rutan tom i registret. Barnet får alltså inget juridiskt kön alls. Beslutet fattas av läkare och det finns mycket liten möjlighet för föräldrarna att påverka det. Pass, ID-kort och liknande dokument kommer inte ändras , pass utan könsmarkör kommer inte införas. Barnet ska enligt uppgifter i media sedan ha möjlighet att behålla denna icke-köns-status även som vuxen, men hur detta är tänkt att fungera legalt med just ID-handlingar har ännu inte klarlagts. Någon möjlighet för vuxna intersexuella att avsäga sig sitt juridiska kön infördes inte.

Både nationella och internationella intersexorganisationer har protesterat mot lagen, och varnar för att den istället kan innebära stora risker för intersexuella. Man menar att lagen kan innebära att både läkare och föräldrar förordar ”normaliserande” kosmetiska operationer på barnets könsorgan, i ännu högre utsträckning än idag, för att undvika att det stämplas som okönat. Detta eftersom man ser att det kan bli stora problem för barnen om de pekas ut som de enda som saknar juridiskt kön, med trakasserier, diskriminering och hot som potentiella risker. Tyskland, likt många andra länder, praktiserar fortfarande dessa kosmetiska operationer på spädbarn, även när de inte är medicinskt nödvändiga och trots att intersexorganisationer är starkt kritiska till dem och menar att de utgör ett brott mot barnens rätt till kroppslig integritet. Det finns också en oro hos intersexorganisationer att systemet kommer fungera dåligt ihop med könade ID-handlingar.

För tyska transpersoner, innebär den nya lagen ingen förändring alls. De omfattas inte av den. Däremot kan både transpersoner och intersexuella gynnas av att de tyska lagstiftarna nu sannolikt har ökat
medvetenheten om frågorna och startat en debatt om hur mycket juridiska kön alls behövs, menar TransGender Europe (TGEU), den europeiska paraplyorganisationen för transrättigheter. Samtidigt säger man att det är nödvändigt med fler konkreta åtgärder och nämner att det vore mycket efterlängtat om den ”normaliserande” praxisen med kosmetisk kirurgi avskaffades. TGEU problematiserar också i sitt uttalande om lagen det medicinska etablissemangets exklusiva rätt att avgöra en människas kön, inte bara vad gäller biologi utan även vad gäller könsidentitet, och menar att det behövs ett annat synsätt kring detta.

De enda svenska politiska riksdagspartierna som idag driver frågan om ett tredje juridiskt kön är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det är inte den tyska modellen som man strävar efter. Vänsterpartiet vill införa en möjlighet för alla som så önskar, oavsett eventuell diagnos, att registrera sig som ett annat, tredje kön istället för man eller kvinna. Miljöpartiet ser också ett tredje juridiskt kön som en bra lösning för att transpersoner ska slippa pressas in i tvåkönsnormen, men har ännu inte tagit ställning till hur man vill att detta tredje kön ska införas. När övriga partier ska komma ikapp och lyssna på det som stora delar av trans- och intersexrörelsen gärna önskar, det återstår att se.
****************
Artikeln publicerad i FPES medlemstidning

Tillägg:
I sammanhanget mediakritik kan man också fundera på när media på allvar ska börja lyfta de lite tyngre transfrågorna. Som det här att det inte ens är kriminellt att hetsa mot transpersoner, att vi inte omnämns i straffskärpningsregeln mot hatbrott, att det inte finns ett enda prejudicerande fall där någon fällts för diskriminering av transpersoner, att vi saknar grundlagsskydd mot diskriminering,  och att folkhälsan är betydligt sämre än för resten av befolkningen. Eller att minderåriga fortfarande tvingas leva med felkönade personnummer och att lagen förbjuder vården att hjälpa transmän att skaffa barn. Och så vidare...

Det finns många rättighetsfrågor kring transpersoner som media aldrig orkat gräva i. Men när det dyker upp en spännande lag i Tyskland, då är man på. Åtminstone så länge man slipper kolla fakta och åsikterna hos de som berörs.
**********************

Andra bra åsikter om ett tredje juridiskt kön:
Ellie/henligheter, förklarar frågan. Hen resonerar på samma sätt som jag uppfattar många trans- och hbt-organisationer gör, att  det bästa är att först verka för att införa ett tredje kön, och säkra sekretessen, och sen verka för att avsaffa jurdiska kön.
Trollhare, bemöter de dummare motargumenten mot ett tredje juridiskt kön.
Kian, om vaför det är viktigt att bekräfta och synliggöra personer som inte passar i tvåkönsmallen.