2013-01-10

Tvångssteriliseringarna avskaffas - kampen för upprättelse börjar

Idag slutar Sverige att tvångssterilisera människor.

I en dom från kammarrätten som nu vinner laga kraft fastslås att den som vill byta juridiskt kön inte längre ska tvingas till ingreppet. Därmed blir det steriliseringskrav som fortfarande står kvar i könstillhörighetslagen olagligt att tillämpa. Ett 41 år långt övergrepp går mot sitt slut, och Sverige ansluter sig till de länder som gått före och avskaffat tvångssteriliseringarna av transsexuella.

Det har tagit många år och kostat oss enormt mycket, men nu är vi äntligen här. De som kommer efter oss ska inte längre behöva göra avkall på sin önskan att bli föräldrar, bara för att de råkar ha en inre könsidentitet och en kropp som inte riktigt stämmer överens. De ska få rätt att leva som sig själva, med fungerande ID-kort, och ändå tillåtas skaffa barn.

Det är min förhoppning att staten nu också, när rättsväsendet konstaterat brottet mot mänskliga rättigheter, äntligen ser och erkänner de brott man gjort sig skyldig till. Vi måste ha samma rätt till skadestånd som de som tvångssteriliserades med hjälp av administrativt tvång 1934 - 1975. De kvinnor som fick "välja" på tillstånd till att göra abort eller slippa steriliseras, de som fick "välja" på att slippa steriliseras eller för evigt fortsätta vara inlåst på sinneslöansalter, de epileptiker om bara kunde få tillstånd att gifta sig genom att gå med på sterilisering.    Juridiskt sätt är förfarandena helt lika , och lidandet är lika stort.

Vägen till att avskaffa tvångssteriliseringarna har varit lång och kantats av svikna löften. Redan sommaren 2010 fanns det parlamentarisk majoritet för en lagändring, men regeringen drog frågan i extremt segdragen långbänk för att hålla Kristdemokraterna nöjda. Resultatet har blivit att ännu fler människor för alltid har förlorat sin möjlighet att skaffa biologiska barn. Den mycket stora majoriteten har inte haft möjlighet att frysa ned könsceller, än mindre fått hjälp att göra det. Många hade inga barn innan men längtar nu efter barn. Men de kommer aldrig kunna bli biologiska föräldrar. Det är ett övergrepp som aldrig kan gottgöras, någonsin. Regeringen saktfärdighet har också inneburit ett förlängt lidande för alla de som lever som sitt självidentifierade kön, men valt att undvika att byta juridiskt kön eftersom de inte vill sterilisera sig. De har tvingats leva med felkönade ID-kort, med allt vad det innebär av  vardagsproblem och risken för hot och våld,  betydligt mycket längre än nödvändigt. Och allt detta enbart på grund av regeringen interna kohandel.

Nu är frågan slutligt är avgjord. Domstolen har citerat Europakonventionen och gett regeringen smäll på fingrarna. Efter alla svikna löften, allt förhalande, alla haranger om att det inte handlar om "riktiga" tvångsteriliseringar så känns Kammarättens konstaterande underbart uppfriskande i sin torra juristprosa:
"Enligt Kammarrättens bedömning innebär steriliseringskravet därmed ett sådant integritetskränkande ingrepp som inte kan anses förenligt med 2 kap. 6 § RF  och artikel 8 i Europakonventionen. Vidare riktar sig kravet på sterilisering enbart till transsexuella personer. Att ställa upp ett så ingripande krav för en viss grupp innebär att könstillhörighetslagens krav även måste anses stå i strid med diskrimineringsförbudet i Europakonventionens artikel 14"

Det om gjorts kan inte göras ogjort. Hundratals människor kommer fortsätta att lida för att de tvångssteriliserades. Det som går att göra är att be om ursäkt, och ge upprättelse  i form av skadestånd. Generellt, till  alla som drabbats. Det är den enda anständiga vägen för regeringen. Transpersoners rättigheter är mänskliga rättigheter.

1 Comments:

At 10:37 fm, Blogger Mikusagi said...

Bra inlägg! Men jag tror att du skall skippa ordet "slippa" i följande mening:

"de som fick 'välja' på att slippa steriliseras eller för evigt fortsätta vara inlåst på sinneslöansalter"

 

Skicka en kommentar

<< Home