2012-07-06

Örebromålet - rättsliga kommentarer

Örbro tingsrätts dom där de frikände en våldäktsman från försök till våldtäkt, med hänvisning till att offret var biologiskt en man (vilket bara delvis stämmer, men könsorganen var manliga) och våldtäktsmannens brottsplan var att våldta en kvinna nådde igår media, och är vid det här laget en internationell nyhet. Både RFSU och RFSL är rejält upprörda, och transsamhället är arga och fasar för ren rättslöshet.

En del kommentarer från jurister har vid det här laget dykt upp, både från Linnea  Wegerstad, doktorand i straffrätt vid Lunds Universitet och från min gamla straffrättsprofessor, Josef Zila. som numera är professor i straffrätt vid Örebro Universitet.

Josef Zila går på åklagarens linje, och menar att det nog ändå var ett straffbart otjänligt försök.
"– Han var ju helt säker på att han attackerade en kvinna. Men det var bara en slump att det visade sig vara en man. Därmed finns det utrymme för att döma honom, säger Josef Zila."Han säger också att:
– 61-åringen har gett sig in på något som inte kunnat fullbordas på grund av hans sexuella läggning.

Jag delar inte Zilas åsikt. Det är visserligen en lösning på det problem åklagaren tycker sig se. Men det är en usel lösning, eftersom det kvarlämnar ett problem med andra fall där gärningsmannen uppger ett syfte mer specifikt än brottsbeskrivningen, och hävdar en brottsplan som bara omfattar det specifika syftet. Kan man i så fall frias för mordförsök på fel person, stöldförsök av bil av fel modell, bankrånsförsök av fel bank? Det blir en knepig rättsutveckling är jag rädd.

Zilas åsikt om gärningsmannens sexuella läggning är en slutsats inte ens rätten uttalar i domen, även om man väl får anta att det var det som var tanken. Men det är här det blir riktigt knepigt. Zila, och rätten får man anta, tycks utgå antingen från att inga heterosexuella män idkar penetrerande analsex eller oralsex, alternativt att inga heterosexuella män vill ha sex med transkvinnor med penis. Samtidigt visar sexualvaneundersökningar att gruppen har både anal- och oralsex. Dessutom finns internationella studier som visar att transkvinnor, med penis, våldtas av män, heterosexuella män.

Men det stora problemet med Zilas, och åklagarens, lösning är att det öppnar för att det är helt okey att se på en överfallsvåldtäkt som en rent sexuell handling. Som om det skulle ha varit desperat kåthet som fick våldäktsmannen att ge sig på offret, i en portuppgång mitt i natten. Här blir det farligt. De sexuella preferenser som kan fria en våldtäktsman  är mycket lätta att fabricera i rätten, om det visar sig att offret avviker från normen. För de antas vara självklara. Medan en person som försöker våldta en biologiskt född kvinna, men i rätten hävdar att han trodde det var en transkvinna, han lär inte bli trodd. Trots att han också borde gå fri, enligt tingsrättens logik.

Det är också farligt när jurister sänder signaler att våldtäkter bör ses som handlingar som drivs av sexuella begär snarare än av aggression och maktbegär. För det normaliserar våldtäkter och indikerar att åtminstone vissa våldtäkter bör samhället ha mer förståelse för, eftersom det ju finns ett viktigt sexuellt behov hos gärningsmannen. Jag hoppas de flesta moderna män i Sverige inte betraktar sig själva och sexualitet som något som är okontrollerbart och djuriskt, som något som kvinnor måste skydda sig mot. Men tydligen gäller det ännu inte alla, ens inom rättsväsendet.

Linneas Wegerstads resonemang känns mer rimligt. Hon säger att hon inte förstår varför man lägger en sådan betoning på kön som man gör i domen, och påpekar att våldtäktslagstiftningen ju är könsneutral.
Hon säger också:
- Om uppsåtet att våldta en person finns där, så räcker det. Man behöver inte göra den där uppdelningen mellan man och kvinna. Just eftersom våldtäktsparagrafen är könsneutral.

Wegerstads tanke känns som en mycket bättre lösning. För tanken att det skulle ens finnas ett problem är det som i grunden är problemet i fallet.  Syftet var att våldta en person och brottsplanen täcker rekvisiten för våldtäkt. Det borde inte behöva vara knepigare än så.

Skulle sen försvaret hävda att just denna man, till skillnad från andra män, har så stora aversioner mot transkvinnor eller anal-/oralsex att våldtäkten aldrig skulle hade ägt rum, ja då börjar otjänligt försök vara relevant att diskutera. Men inte inte förr.