2010-08-19

Moderat tycker partiet saknar social kompetens -hoppar av till Socialdemokraterna!

Lars Sjöblom satt fram till nu i kommunfullmäktiga och i socialnämnden i Norrtälje, för moderaterna. Nu hoppar han av och blir istället medlem i Socialdemokraterna, med motiveringen att han inte längre kan se sina väljare i ögonen. Lars säger att:
"Jag ser människorna som slängs ut ur sjukförsäkringssystemet. Alla stackars handikappade som man inte bryr sig om. Pensionärerna som drabbas av att det byggs för få äldreboenden. Socialbidragstagarna som får väldigt lite pengar i Norrtälje. Jag har inte några sympatier för den hårdhudade politiken som finns."
Han tycker också att hans forna parti brister i medmänsklighet och bara tänker på pengar. Du är välkommen till ett varmare och mänskligare parti Lars! Tillsammans ska vi först vinna valet och sedan återställa sjukförsäkringen till värdiga former!

Bloggar om: Johan Ulvenlöv,Ulrika Falk, Kristian Krassman,Nyheter Sweden Alliansfritt Sverige, Annika Högberg

Etiketter: , , , ,