2010-08-04

Folkpartiet vill ge rektor rätt att diskriminera muslimska elever

Skolminister Jan Björklund säger idag att folkpartiet vill underlätta för rektorer att förbjuda heltäckande slöja i skolan, enligt TV4.
Motiveringen är att
"Undervisning är kommunikation, man måste kunna se varandra i ansiktet."
Det absurda i denna inställning illustreras redan i studion, där Rossana Dinamarca (v) ger en kommentar via radiolänk, en kommunikation som går alldeles utmärkt utan att någon kan se henne.

Björklund är missnöjd med att DO under ett års tid utrett om nuvarande rekommendationer från Skolverket följer diskrimineringslagen, och tycker att detta är ett bevis på att det behövs tydligare lagar. Men en myndighets handläggningstider åtgärdas inte av lagändringar, utan av mer resurser till myndigheten, det borde Björklund veta.
Folkpartiet tycker nu att en rektor ska ha rätt att förbjuda en elev att bära burqa/nicab, oavsett vad DO kommer fram till. Partiet vill alltså ha ett undantag från diskrimineringslagen, just för den här typen av diskriminering. Utan att egentligen ha några tyngre argument som håller juridiskt.

Rossana påpekar nämligen det som också slog mig, att om elever och lärare alla måste kunna se varandra i ansiktet för att få delta i undervisningen kommer vi exkludera samtliga blinda ur den svenska skolan. Det är sannolikt inget folkpartiet tycker och Björklund behöver därför bättre argument. Det är möjligt att heltäckande slöja försvårar undervisningen, som Skolverket tycker. Men det gör även en mängd andra personliga egenskaper hos elever och lärare, allt från funktionsnedsättningar som syn- och hörselnedsättningar till språkproblem. Upplever en lärare stora kommunikationsproblem på grund av en elevs synnedsättning är det upp till skolan att ordna kompetensutveckling för läraren så problemet kan övervinnas. Svårare än så borde det inte heller vara med heltäckande klädsel.

De enda skäl jag kan se att förbjuda heltäckande slöja, trots diskrimineringsförbudet, är om den blir en säkerhetsrisk för eleven. Men sådant kan säkerligen lösas, alla som sett en labbrock i en genomsnittlig kemisal, ett plagg av modellen one-size-fits-none, vet att även de kan vara stora och fladdriga.

Ett annat argument mot niqab/burqa i undervisningssammanhang brukar vara att man måste kunna identifiera eleven vid prov. När jag arbetade som jämlikhetssekreterare på Stockholms universitets studentkår reste jag frågan om en tydlig skrivning i universitets likabehandlingsplan om att studenter skulle ha rätt att bära religiös klädsel. Tanken var ett förtydligande, att rätten fanns enligt lag och att identifieringen enklast löstes genom att studenten ombads komma lite tidigare för att i enrum av en kvinnlig tentavakt identifieras utan heltäckande klädsel. Det visade sig att frågan redan var självklar, ingen hade hört talas om att studenter med niqab/burqa avvisades från tentor och identifieringen löstes på ett fungerande sätt. Så smidigt kan det fungera, när ingen hänger upp sig på olikheter.

Det förvånar väl ingen att Folkpartiet kommer med den här typen av populistiska utspel just någon månad innan valet. Det är en väg partiet gått en längre tid, men det är sorgligt att se. Björklunds utspel är ren populism. Alla bör ha rätt att bära kläder som är viktiga för deras religiösa identitet, så länge det inte allvarligt kränker någon annan. Religionsfriheten är viktig att värna om, och den ska gälla alla religioner.

Sen finns det alltid skäl att diskutera hur samhället ska motverka att flickor och kvinnor mer eller mindre tvingas bära kläder de inte valt och som upplevs förtryckande. Likaså vilka signaler det sänder att just kvinnor enligt vissa religiösa traditioner (jodå, tendenserna finns även inom kristendom och judendom, om än inte lika extremt) ska dölja sina kroppar.

Men förbud mot heltäckande slöjor kan aldrig vara rätt väg. Det tvingar bort just de kvinnor samhället vill stödja från det offentliga rummet. Och, om vi går på folkpartiets linje, även från den kommunala skolan och in i muslimska friskolor som styrs på konfessionell grund. De är inga lämpliga miljöer för en fostran i demokratiska värderingar och kvinnors rätt till sin egen kropp, det är inga strikt konfessionella friskolor oavsett religion. Men dessa skolor vill folkpartiet inte förbjuda. Vi Socialdemokrater tycker inte att friskolor på konfessionell grund bör betalas med dina och mina skattepengar.

Det är också kränkande att i debatten låtsas som att inga kvinnor av fri vilja kan vilja bära burqa/niqab. När kristna nunnor väljer att gå klädda i relativt heltäckande "uniform" ifrågasätts ju aldrig om de gjort ett fritt val eller tvingats, men just muslimska kvinnor skulle alltså inte klara av att fatta såna beslut om sina liv? Det är helt orimligt tänkt.

Sen behöver man inte komplicera saker mer än nödvändigt heller, det är bara kläder vi talar om. Med människor inuti, såna som du och jag. Glöm inte det, Björklund!

Media om Björklunds utspel: Maktkamp 24, Nyhetskanalen, Kyrkans Tidning, SVT, Sundsvalls Nyheter, Östran
Bloggar: Jinge, Ner kommer man alltid, Emil Broberg, Ulf Bjereld, Magnus Holst, Dagens konflikt, Valaffischer 2010, Alltid Rött, alltid rätt, Badlands Hyena

Tidigare i debatten: DN-lagförslag mot burqa i flera länder, Expressen - Jan Björklund om integration och Sverigedemokraterna En medborgares reflektion över folkpartiets vinkling av frågan på en mässa.

Etiketter: , , , , , ,

1 Comments:

At 10:00 fm, Blogger Anders Nilsson said...

Bra skrivet Lukas!

 

Skicka en kommentar

<< Home