2010-07-30

Tvångssteriliseringar en "svår fråga" enligt Hägglund, men vad säger Reinfeldt?

Nyligen har Göran Hägglund, enligt Dagens Nyheter, öppnat för att ta bort steriliseringskravet på transsexuella som vill byta juridiskt kön. Det här är ordentligt nytt, så sent som innan Stockholm Pride fanns inte tillstymmelse till liknande tankegångar hos Kristdemokraterna. De har exempelvis svarat nej på frågan i KIMs enkät till riksdagspartierna.

Frågan är vad som hänt, men också vad som nu kommer hända inom Kristdemokraterna. Ett litet parti, som balanserar på gränsen för att halka ur riksdagen, vinner eller förlorar de röster på detta? Och klarar partiet av ännu en intern konflikt kring värdegrundfrågor, i stil med den som blossade upp kring det vissa kristdemokrater kallade "abortturism"?

Jag är en smula tveksam, Kristdemokraterna har inte många röster att hämta hos hbt-personer och deras vänner. Hur mycket de än nu försöker framstå som mindre homofientliga är det ett obestridligt faktum att Kd motarbetat samtliga reformer för hbt-personer sedan många år. Det är Hägglund som begravt frågan om könstillhörighetslagen i Socialdepartmentets byrålåda sedan 2007, och vägrat ta i frågan fram till nu, strax innan valet. Transpersoner är inga idioter. Även om Kd som genom ett under i nästa vecka plötsligt tydligt tar ställning och säger att de vill avskaffa tvångssteriliseringarna finns det fortfarande en mängd frågor där exempelvis transpersoner kan tycka partiets ställningstagande är knepigt.

Kristdemokraterna svarar NEJ på följande påståenden i KIMs enkät:
* Rättsväsendets transkompetens ska utredas.
* Brottsofferjourerna ska få pengar till
transkompetensutbildning.
* Diskrimineringsombudsmannen bör ha öppna
transpersoner anställda.
* Myndigheternas transkompetens ska utredas.
* Kommunerna ska uppmanas att ordna beredskaps- och
handlingsplaner inom respektive socialtjänst, för att
hantera ärenden där transpersoner på något sätt berörs.
* Medel ska anslås till kommunerna så att samtliga
socialförvaltningar kan ges fortbildning i transkompetens.
* Särskilda resurser ska satsas på vården för minderåriga
transsexuella.
* Minderåriga patienter med transsexualism ska ges lika god tillgång till tillåten könskorrigerande behandling som andra minderåriga patienter har till annan vård.
* Det ska vara tillåtet för minderåriga patienter att genomgå könskorrigerande operationer av genitalier.
* Den nya lagen ska inte reglera könskorrigerande vård. (Dvs en ny könstillhörighetslag ska bara ha regler för hur man byter juridiskt kön, inte vården för transsexuella. Det är ett av KIMs transpolitiska krav.)
* Minderåriga ska få byta juridiskt kön.
* Första bytet av juridisk könstillhörighet ska vara gratis.
* Ett nationellt, lågt och kortvarigt, transorganisationsbidrag med mycket låg tröskel ska införas för små och nybildade transorganisationer, utan krav på nationell etablering
* Transpersoner som byter juridisk könstillhörighet ska ges rätt att erhålla nya skolbetyg och arbetsintyg i de nya personuppgifterna.
* Alla transpersoner ska ges rätt att vid minst ett tillfälle i livet ändra samtliga förnamn kostnadsfritt.
* Trans- och intersexuella patienter ska ges möjlighet att frysa ned könsceller på samma villkor som andra patienter.
* Det ska vara tillåtet att en kvinna befruktas med sin frus spermier eller använda sin mans ägg, även i de fall då resterande könsceller behöver tillföras från en person utanför paret.
* Landstingen ska få resurser så samtliga Sesammottagningar kan ges grundläggande
transkompetens.
* Sverige ska agera för att alla transsexuella ges lika tillgång till könskorrigerande vård, rätt att erhålla juridisk identitet som och nya identitetshandlingar i sitt önskade kön, rätt att gifta sig i sitt upplevda kön, lika rätt att adoptera barn och erhålla assisterad befruktning, lika rätt att erhålla vårdnad om barn samt lika rätt att erhålla utbildning och arbete i upplevt kön.

Samt alltså de påståenden som innebär att tvångssteriliseringarna ska bort. Chansen att transpersoner och våra vänner plötsligt börjar rösta på Kristdemokraterna måste av deras valstrateger ses som minimal. Kanske hoppas man slippa förlora väljare från mer liberala eller vänsterkristna håll, men röstar de ens på Kd? Risken finns att man istället förlorar sina kärnväljare, och kanske en del medlemmar. Vad tycker KD-medlemmar som Stig Nyman, Annelie Enochsson, Eva Johansson, Stefan Attefall, Chatrine Pålsson Ahlgren, Michael Oscarsson, Lennart Sacrédeus Gjohn-Marko Berisha, Per-Olof Hermansson om Hägglund vänder kappan efter vinden och säger att det är helt okey om män med transsexuell bakgrund tillåts vara gravida och föda barn?

Samtidigt kan man fundera på vad Hägglund egentligen säger. Han kallar frågan om tvångssteriliseringar för "en svår fråga". Medan S, V, Mp, och FP klart och tydligt fördömer eländet.
Hägglund säger vidare i DN:
"– Det är ett ingrepp mot den kroppsliga integriteten och någonting som måste omgärdas med ett tryggt och bra regelverk så att det fungerar gentemot gruppen, men också gentemot det omgivande samhället"
Det behövs tydligen ändå ett särskilt regelverk kring steriliseringar av transsexuella? Och det är lika viktigt att det fungerar för omgivningen som att transsexuella slipper kränkas? Lovar Hägglund någonting egentligen?

Socialdemokraternas talesperson i frågan, fd socialminister Ylva Johansson säger:
"Det är ett fruktansvärt svek mot transpersoner att inte göra några förändringar trots att det sedan flera år finns ett lagförslag som till stora delar går att använda"
Och hos det rödgröna regeringsalternativet är tydliga med att man skyndsamt vill avskaffa tvångssteriliseringarna. Medan det hos Alliansen efter Hägglunds utspel ser ut som om ingen säger tydligt NEJ, men enbart Fp tydligt vill avskaffa tvångssteriliseringarna och C, Kd och M inte riktigt har tagit ställning, vill utreda mer och så vidare. Moderaterna , som är största och mest inflytelserika partiet i Alliansen, har alltså inte sagt flasklock i frågan. Vi har sett förut hur snabbt saker händer när det är bara Fp och möjligen C som driver hbt-frågor i Alliansen. Resultatet är nedslående.

Men framför allt, i denna iver att (låtsas)krama transsexuella, var är Reinfeldt? Mannen som gått omkring och myst i PridePark, vad säger han och hans parti om det som många tycker är en rest av rashygienen? Tja, i KIMs enkät svarar de att de inte tagit ställning. Och i media har inget synts till. Kanske är det ingen viktig fråga för Moderaterna?

Uppdatering, 21.30:
Till TT har Hägglund sagt "Det gäller att hitta en väg som fungerar på ett rättssäkert och bra sätt för de personer som är berörda", enligt Dagen. Lika luddigt som i DN alltså.
Däremot deklarerade Reinfeldt tydligt på partiledardebatten idag att "Steriliseringen är ett mörkt kapitel i den svenska lagstiftningen. Det finns värderingar i lagstiftningen från 1972 med krav som är otidsenliga. Vi är beredda att göra förändringar utifrån den utredning som finns."

Moderaterna har alltså, på några dagar och utan partibeslut, gått från att säga att frågan behöver utredas till att steriliseringskravet bör tas bort. Och Kristdemokraterna avvisar inte längre tanken, men vad de lovar är som Forssberg påpekar, fortfarande rätt oklart. Och vad partiet tycker internt vet ingen i dagsläget.
Det verkar tveksamt om en Alliansregering på de grunderna snabbt kommer ändra lagen, precis som påpekas hos Svenska Dagbladet finns inget samlat besked från Alliansregeringen.

De rödgröna var däremot mycket tydliga i partiledardebatten, tvångssteriliseringarna ska bort.

Andra bloggar: Trollhare, Högbergs tankar Tofflan

Etiketter: , , , , , , ,

4 Comments:

At 10:31 em, Anonymous Anonym said...

KD har anpassat sig i denna fråga för att alliansen skall stå enda inför valet i så många frågor som möjligt. Det gäller inte bara HBT frågor.

Den analysen gjordes ikväll av EKOT.

Tydligen är man överens om att avkriminalisera om man inte upplyser om sin HIV vilket verkligen är FEL!!!!!!!!!!!!!

 
At 10:33 em, Anonymous Anonym said...

Obs! Det sista jag skrev var om de rödgröna som enats. Inte alliansen. Ds.

 
At 1:30 fm, Blogger Kristina Hildebrand said...

Ett tryggt och bra regelverk? vad sägs om att helt enkelt avskaffa denna sista rest av tvångssteriliseringarna, helt enkelt? Det är väl snarare så att regelverket ska bort?

 
At 9:08 fm, Blogger Luka(s) said...

Bo, jag delar din analys.

Däremot delar jag inte din åsikt om informationsplikten. Precis som RFSL tycker jag att den måste avskaffas.
Vi vet att informationsplikten gör att människor i sexuella möten inte alltid skyddar sig, eftersom de tror:
* att alla som bär på HIV talar om detta
* att de behöver inte själva ta något ansvar för säkrare sex, det tar en eventuell HIV-positiv partner
* att de är själva garanterat HIV-negativa
Men alla som bär på HIV säger inte detta, bland annat för att de inte alltid vet om sin HIV-status.

Det är också så att människor undviker att testa sig, för att de är rädda för ett besked om att de är HIV-positiva och de inskränkkningar det medför.

Båda de här faktorerna bidrar till att sprida HIV, vilket är farligt för stora grupper av människor. Därför måste informationsplikten bort.

Däremot måste det självklart vara fortsatt kriminellt att överföra HIV. Några förändringar i de bestämmelserna har inte de rödgröna föreslagit, och kommer säkerligen aldrig fundera över att föreslå.

 

Skicka en kommentar

<< Home