2010-06-30

Pressmeddelande från KIM: Regeringen måste agera snabbt – tvångssteriliseringarna är en skamfläck!

Socialstyrelsen presenterade idag rapporten från den utredning som sett över transsexuellas villkor inom vården. KIM har ingått i referensgruppen och välkomnar större delen av förslagen. Bland förslagen ingår att ta bort lagkravet på att den som genomgår en könskorrigeringsprocess måste vara steril.

- Vi är mycket glada åt att detta djupt kränkande krav nu äntligen ser ut att tas bort. Tvångssteriliseringarna är en skamfläck och har orsakat stor sorg för många. Det här är första steget till upprättelse. Ansvarig myndighet har sagt sitt, nu vill vi se ett snabbt agerande från regeringen, säger Lukas Romson, ordförande i KIM.

Utredningen föreslår ingen förändring när det gäller kravet på att den som vill byta juridiskt kön och få könskorrigerande operationer ska ha fyllt arton år, men man föreslår en utredning kring åldersgränsen för byte av juridiskt kön.

- Vi tycker att unga ska få byta juridiskt kön på samma villkor som vuxna, dagens situation leder till ökad psykisk ohälsa hos en redan utsatt grupp. Vi hoppas utredningen skyndsamt kommer till stånd och kommer fram till att även minderåriga transsexuella bör få tillstånd att byta juridiskt kön, säger Lukas Romson.

Vad gäller vården för transsexuella föreslår utredningen en rad åtgärder för förbättringar. Man är också tydlig med att även patienter som inte uppfyller kriterierna för transsexualism, utan har en mer ospecificerad könsidentitetsstörning, ska erbjudas god vård.

- Det är skönt att se att utredningen har uppmärksammat den del av patientgruppen som hittills farit mycket illa, de som behövt vård men inte platsat i de ibland snäva ramarna vården har för att sätta diagnosen transsexualism. Förhoppningsvis innebär socialstyrelsens signalerna att de här patienterna nu verkligen får vård, istället för att som nu avfärdas från vården utan hjälp, avslutar Lukas Romson

Andra media om utredningen:Arena, The Local,Dagens Medicin, SR International, Studio Ett, P3 Nyheter Aftonbladet, SvD, DN Rapport Rapport 19.30 TV4
Bloggar: Trollhare, Lisa Olsson, What, Rasmus, F!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

4 Comments:

At 11:11 em, Anonymous Anonym said...

Vi måste sätta gränser.
Och här tycker jag vi har
passerat en för länge sen.
Politikerna har lyssnat för
mycket på RFSL och det kan
man visa genom att inte vara
närvarande på årets Pride tex.
Vi behöver fundera på hela
HBTQ politiken i detta land.

 
At 6:35 fm, Blogger Luka(s) said...

Du tycker alltså det är helt okey med tvångssteriliseringar? Det är en åsikt du är fri att ha, men du får gärna förklara bättre varför du tycker som du gör.

 
At 12:25 em, Anonymous Anonym said...

-Ska en kvinna kunna bli far till sitt barn? Ja, absolut.

-Bör samhället acceptera att män kan bli gravida? Definitivt.

Så stod det i DN 2/7-10
http://www.dn.se/ledare/signerat/konsbyte-lat-pappa-fa-ratt-att-bli-mamma-1.1131770

Mitt svar är nej och det är väl
en bra grund för mitt svar.

Jag tycker inte ens att man skall
få byta kön. Det kan man ju inte heller eftersom det inte går genetiskt.

 
At 8:53 em, Blogger Luka(s) said...

Bo, jag frågade VARFÖR du tycker som du gör.
ATT du tycker så har redan framgått.

Du behöver läsa på mer om biologiskt kön. Människor består inte av renodlad "manliga" och renodlat "kvinnliga" individer enbart, ur ett biolgiskt perspektiv. Naturen är mer mångfacetterad än så.

Visste du förresten att det finns män med xx-kromosomer, som inte själva vet om detta? Om det upptäcks, tycker du staten bör omklassificera dessa män till kvinnor?

 

Skicka en kommentar

<< Home