2010-03-02

Mångfaldskurser på BVC! - transpolitik 3.1

Med tanke på senaste bloggposten inser jag att jag också måste beröra Ungdomsstyrelsens rapport "Hon, Hen, Han" som jag äntligen läst. Den kom för några veckor sedan och bekräftar tyvärr bara det många redan visste, att HBT-ungdomar överlag, och transungdomar i synnerhet, är en extra utsatt grupp. Samtidigt mår givetvis många bra, det ska man inte heller glömma.

Ungdomsstyrelsen visar hur HBT-ungdomar har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Problemen handlar om allt från osynliggörande och öppen diskriminering till hot, hat och våld. Transpersoner och personer med osäker könsidentitet var generellt sett i studien i högre grad utsatta för våld och sexuella övergrepp och hade dessutom i större utsträckning en sämre psykosocial livssituation, (s. 10). De upplever också en systematisk stigmatisering och osynliggörande (s. 12).

När det gäller lösningar ser Ungdomsstyrelsen behoven av
* rutiner i skolan för att förebygga trakasserier och våld
*transkompetens hos skolpersonal och myndigheter
* trygga och identitetsstärkande mötesplatser, både i det vanliga föreningslivet men också som egna mötesplatser (s. 8).
Problemet är tyvärr att även om skolorna vill motverka trakasserier och våld mot transelever, så har de inga strategier för detta och i princip ingen att vända sig till för att få den hjälpen. Inte heller vimlar det direkt av kvalitativa transkompetensutbildningar till myndigheter, eller kurser för personal på ungdomsgårdar och ungdomsföreningar som vill bli transinklusiva. Som jag redan nämnt tycker jag att Skolverket måste börja ta ansvar för situationen och erbjuda material och fakta till de skolor som vill arbeta aktivt för att bli mer transinklusiva. Skolpersonal och nyckelmyndigheter måste ges transkompetens. Och kommunerna måste börja se över transkompetensen hos både föreningsliv och ungdomsgårdar, i samband med tilldelning av bidrag, samtidigt som man också erbjuder bra transkompetensutveckling såklart.

Ungdomsstyrelsen undviker tyvärr problematiken med att tvingas leva med "hemlig identitet" och bristen på vård för unga transsexuella, även om de lyfter problemet med att många unga transpersoner inte känner sig väl bemötta inom vården för transsexuella. Däremot de lyfter en fråga jag glömde nämna, problemet med att unga transpersoner ofta upplever intolerans och hot från sina egna föräldrar. Hedersproblematiken vad gäller HBT-ungdomar överlag måste tas på allvar, och samhället måste hitta strategier för att hantera problemet. Inte bara när det sker, med bättre HBT-kompetens hos skolpersonal, ungdomsmottagningar, socialtjänst, kvinnojourer och skyddade boenden. Utan vi måste också hitta strategier för att förhindra att problemet uppstår!

Kanske borde vi redan på föräldrakurser och BVC prata om mångfaldsfrågor med föräldrarna? Istället för att låtsas som om alla föräldrar kommer uppleva att deras barn är precis som dem borde vi vara öppna med och erkänna att så ser inte verkligheten ut. Alla barn är inte neurotypiska och en del barn har funktionsnedsättningar eller är HBT-barn. Som tonårsförälder blir man överröst med information om "hur man talar med sin tonåring om droger" men när kommer det börja skickas ut material om "Så hanterar du att ditt barn är ateist", eller "Bli inte rädd om ditt barn vill byta kön"? Är det för att alla föräldrar antas alla klara av att hantera sånt, eller för att föräldrarnas normer antas vara de nyttiga hur heteronormativa och religiöst funtamentalistiska de än är?

Vore det inte bättre att redan tidigt "chocka" alla småbarnsföräldrar, och avslöja att en del av dem sannolikt har barn som är HBT-barn, aspisar, kommer köra med hjul istället för ben eller konvertera till en religion föräldrarna avskyr? Att lite milt chocka alla redan på BVC, det känns bättre än de familjekatastrofer som utspelar sig när de berörda föräldrarna äntligen inser faktum, och reagerar med uppgivenhet, sorg, resignation eller hot, hat, avståndstagande och ibland våld. Mångfaldskurser på BVC, nu!

Andra skriver om Ungdomsstyrelsens rapport "Hon, hen, han": HBT-socialisterna, Per Petterson, lila liberalen, Trollhare Trollhare igen

Etiketter: , , , , , , , , ,

1 Comments:

At 3:45 em, Blogger trollhare said...

Eftersom jag inte har någon insyn i "barnvärlden" så har jag inte tänkt så långt, men jag tycker absolut att det är en bra idé. Det var någon som föreslog att man borde ta upp IS på föräldrautbildningarna, så att de föräldrar som sedan visar sig få ett barn med IS åtminstone vet att det existerar. Det tror jag vore en bra idé.

 

Skicka en kommentar

<< Home