2014-05-04

Hen-toaletter och andra språkliga dumheter

Hen har blivit alltmer accepterat som pronomen i svenskan, och numera rekommenderar även Språkrådet att det bör användas om personer som föredrar det. Äntligen kan icke-binära transpersoner, som inte definierar sig som entydigt män eller kvinnor, känna sig respekterade när vi talar om dem!

Mindre lyckat är oskicket att substantivera hen. Ibland går det kränkande långt, som när Språktidningen och andra skribenter introducerar nyordningar som hen-toaletter och hen-omklädningsrum. Man kan fråga sig varför termerna könsneutrala toaletter eller könsneutrala omklädningsrum plötsligt blev svårare att använda bara för att hen introducerades? Det förekommer heller inga hon-toaletter eller han-omklädningsrum i spalterna. Många kan nog också tänkas reagera negativt på om det dök upp.

Man kan tänka att en språkfråga inte är så viktigt. Men språket är viktigt! Genom språk formar vi vår verklighet och sätter agendan för både vilka vi är och vad som bör ses som viktigt att tala om, på vilket sätt. Det är ingen tillfällighet att det ständigt utkämpas hårda politiska strider om vilka ord som ska användas för att beskriva olika frågor. Många är de som tycker att det heter privatisering av välfärden, inte mångfald och valfrihet i vården. Och vill man visa respekt för sina medmänniskor använder man inte uttryck som zigenare eller negerboll och undviker fitta som skällsord.

På motsvarande vis borde skribenter som Språktidningen och andra undvika ord som hen-toaletter, hen-omklädningsrum, hen-person, hen-vän och liknande nybildningar. Alla substantiveringar av hen uppfattas nämligen som kränkande av de transpersoner som är i störst behov av att det fungerar som just ett pronomen och inget annat. När hen substantiveras uppfattas det lätt som om det handlar om en sak eller ett djur (hona-hane), inte en människa. Det är också oftast i texter som raljerar över transpersoner som den här typen av nyord dyker upp, än så länge. Men om fler tidningar än Språktidningen fångar upp trenden kan det snabbt bli gängse språkbruk. Då har man normaliserat ett kränkande språkbruk om transpersoner.

Lika illa är det när man talar om människor som en hen, eller flera hens. Det dehumaniserar personen och bidrar dessutom till raljanta skämt om att hens betyder hönor. Problemet även anständiga skribenter har med att förhålla sig till hen hänger ihop med att det saknas etablerade termer för att tala om personer med en icke-binär könsidentitet just utifrån kön. Därmed blir det lätt kvinnor, män, hens. När det inte blir andra missförstånd och man skriver kvinnor, män, transpersoner, som om alla vi transpersoner som är kvinnor eller män inte existerar, inte får vara ”äkta” män eller kvinnor. Men, transperson är inget kön, utan ett sätt att förhålla sig till kön. Och hen är inget substantiv eller kön, utan ett pronomen.

Och bara för att termer som icke-binär, som samlingsterm, eller de mer specifika termerna intergender, bigender, genderqueer och nongender inte är särskilt etablerade betyder inte det att man genom slarvigt språkbruk får bidra till att kränka transpersoner.

Den som vill visa respekt för icke-binära transpersoners könsidentitet bör undvika att substantivera hen! Inga fler hen-toaletter i spalterna tack!

2014-04-14

Den manliga blicken i reklamen

Vad sjutton har hänt med SVT Debatt?

Minns ni  SVT Debatt-artikeln som tyckte det var fel att anklaga American Apparel för sexism? Deras reklam påstods istället vara befriande för kvinnor, tillät kvinnor att uttrycka sin sexualitet?

Nåväl, jag skrev en replik på det och skickade till SvT Debatt, 4 april. På måndagen 7 april, efter påstötning via telefon, fick jag besked att jag skulle få svar om eventuell publicering på tisdagen, 8 april. Efter ett syrligt mail i helgen om att de uppenbarligen glömt mig fick jag idag ett mail om att de inte publicerar artikeln och ber om ursäkt för att de glömde bort mig.

En stor och viktig debattsajt glömmer bort en förfrågan om en debattartikel. Trots telefonkontakter!
Det känns helt bisarrt. 
 
Här är det jag hade velat få publicerat. På tok för sent och därmed lite apart, men jag tyckte det kunde vara intressant med vettiga argument överlag när det gäller sånt här som bildanalys. Precis som jämställdhet är det nämligen inte ett område som handlar om enbart åsikter och fria fantasier. Det är ett forskningsområde, som
Susanna Pettersson har dålig kunskap om.

**********

Den manliga blicken i reklamen

Stor skillnad på kvinnors rätt att uttrycka sin sexualitet och sexistisk reklam.


Susanne Pettersson invände onsdags mot de som ställer sig negativa till American Apparels reklam, och specifikt mot just Genusfotografen. Hon verkade mena att sexualisering inte behöver vara något negativt, eller ens något som innebär att kvinnor blir objekt.

Jag uppfattar att Pettersson har missförstått begreppet sexualiserad. Säger man att en person är sexualiserad innebär det att något gjorts med henne. Hon, för det är oftast just en hon, har blivit ett objekt, i motsats till subjekt. Ändelsen -erad indikerar just detta, enligt gängse språkregler.

Däremot har Susanne Pettersson absolut rätt i att kvinnor väljer och har rätt att välja sexuella uttryck och att detta både bör accepteras och existerar på bild. Så kallad slutshaming är, precis som sexualiserad objektifiering, ett problem. Slutshaming är det när man nedvärderar kvinnor för att de bryter mot normerna och inte längre är sedesamma och ”anständiga” utan tar för sig sexuellt och klär sig medvetet utmanande. Det är något som stora delar av svensk feminism är starkt emot och där välkomnar jag Petterssons åsikter. Det är en åsikt jag också uppfattat att Genusfotografen förmedlar i sina texter.
"Men det ligger en fara i att göra att göra som Pettersson och förväxla detta att bejaka av kvinnors rätt att vara sexuella subjekt med mäns rätt att framställa kvinnor som sexuella objekt."

Det är två olika uttryck och förhåller sig på två vitt skilda sätt till den strukturella underordningen som kvinnor har i samhället. Där bilder av kvinnor som sexuella subjekt bryter mot maktordningen och stärker kvinnors makt stärker de sexualiserande och därmed sexistiska bilderna mäns makt istället. Mannen fortsätter att göras till subjekt, den som agerar och har makten, medan kvinnan reduceras till objekt.

Bildspråk är som alla andra språk, det finns olika tolkningar och ibland ser vissa uttryck mycket lika ut utan att för den delen betyda samma sak. Jag kan i det skrivna språket hävda att jag både äter min fil, lagra data på den och filar på mitt snickeriarbete med den. Det är dock tre mycket olika filer det handlar om. Och även om någon hävdar rätten att tolka meningen ”jag äter fil” som att jag fått en märklig begivenhet på järnhaltig och svårsmält föda så finns det en språkvetenskaplig förståelse av ordet som säger att detta är en felaktig tolkning.

På motsvarande sätt uppfattar jag att Pettersson gör en felaktig tolkning av de bilder det stormat kring och att det är därför hon sammanblandar kvinnors rätt att vara sexuella subjekt med mäns rätt att framställa kvinnor som sexuella objekt. Hon ser ingen skillnad på de olika typerna av bilder. Men de som arbetar med bild, och ofta både feminister och många andra, ser skillnaden.


Visst kan man som Pettersson tolka blicken hos den här kvinnan som kaxig och därmed tolka hela bilden som om hon är ett subjekt med en självständig möjlighet att uttrycka sin sexualitet. Men är det en korrekt tolkning?


Jag vågar mig på att hävda att både en bildanalytikers förståelse och den allmänna förståelsen av bilden ovan är att personen är ett objekt. Bilden är en visserligen en smula förrädisk eftersom posen är medvetet producerad för att imitera en kaxig tonårsattityd. Men blicken tycks snarare tom och stel än kaxig, och det medvetna valet att fokusera på hennes skrev med bara lår understryker att det finns en person med ett sexuellt intresse som står bakom kameran och som senare ser bilden. Mest sannolikt en man. Ljuset är hårt och fotografens position där han ser ned på modellen understryker hennes roll som granskat objekt.

Om man sedan analyserar bilden i sin kontext blir det ännu mer uppenbart att den handlar om objektifiering snarare än att lyfta fram kvinnor som sexuella subjekt. Modellen är mycket ung och vi kan anta att hon betalats för uppdraget. Hon står därmed i stark beroendeställning till bildproducenten, American Apparel. Det är högst osannolikt att hon själv fått välja vare sig kläder, pose eller ansiktsuttryck. Hennes makt över vad bilden skall uttrycka är minimal. Att tolka henne som subjekt är en helt orimlig tolkning. Och detsamma gäller en mängd bilder från både American Apparel och andra företag.

"Få områden är så dominerade av berättelsen om kvinnan som sexuellt objekt för mäns begär, mäns blickar, som just reklamen."

Sexualitet kan vara mycket och kommer i mängder med fantasifulla varianter. Den är, när alla samtycker och är vuxna, en källa till glädje. Och alla bör ha rätt att i till exempel bilder eller klädsmak uttrycka sin egen sexualitet efter tycke och smak så länge ingen skadas av det. Men reklamen reproducerar bara en enda bild, bilden av kvinnan som viljelöst objekt och mannen som det erövrande subjektet. Andra bilder, bilder av kvinnor som sexuella subjekt, får mycket sällan synas. Den som vill bejaka alla människors rätt att uttrycka sin sexualitet fritt utan fördömanden borde därmed välkomna kritik av reklamens ensidiga och kvinnoföraktande bild av sexualitet.
"Pettersson motverkar alltså sitt eget uttalade syfte, att frigöra kvinnor. "

Lukas Romson, jämlikhetskonsult och feminist

Etiketter: , , , ,

2014-02-28

Så blir du en bra transallierad!

Med tanke på den senaste tidens diskussion om transfobi inom svensk feminism/er och vänsterrörelsen hoppas jag att det finns feminister och andra som kanske vill engagera sig lite mer för transfrågor. Så jag har översatt och modifierat en gammal text om hur man som cisperson* gör för att vara en bra transallierad.

Om du bestämt dig för att göra mer än att bara respektera människors val av pronomen och motverka transfoba skämt och känner dig trygg med att du kan både terminologi och har grundläggande transkompetens, då kan du som cisperson bli en viktig resurs för transrörelsen.

Men man måste göra sin hemläxa och läsa in sig på frågan. Hållpunkterna nedan är bra att reflektera över medan du gör din research. Det är för övrigt en bra checklista för alla som sysslar med transfrågor, både cis- och transpersoner.

Målgruppen har problemformuleringsföreträdet!
Kolla att transpersoner själva håller med dig om din åsikt och dina prioriteringar. Kolla huvudsakligen med den transgrupp som själva berörs av frågan, inte andra transpersoner.

Inga framgångar får bygga på andras förluster
!
Transpersoner är en heterogen grupp, med olika behov. Agera aldrig så att någon transgrupp vinner rättigheter på bekostnad av andra transgruppers förlust av rättigheter.

Vilka representanter lyssnar du på?
Var noga med att inte bara lyssna på de transaktivister som hörs mest, eller dina egna personliga transvänner. Försök att systematiskt undersöka vad olika transgrupper tycker om de frågor och de nätverk du är aktiv inom, exempelvis genom att kontrollera vad olika transpersoner i olika trans- och hbtq-organisationer tycker.

Håll koll på transnormen!
Alla transpersoner är inte man-till-kvinna-transsexuella eller transvestiter, även om det ser ut så ibland. Inte heller är alla unga och queeridentifierade icke-binära transpersoner. Lyssna på många olika transpersoner för att veta att du har stöd i hela transcommunityt.

Involvera transpersoner själva!
Skicka texter för korrekturläsning, fråga efter åsikter på ditt arbete, acceptera hjälp när det erbjuds och be transpersoner medverka när du blir inbjuden att föreläsa eller tala i en fråga.

Säg aldrig HBTQ utan att mena det!
Skriv aldrig hbt/hbtq i rubriker om brödtexten inte omfattar transfrågor och transpersoner. Texter som utger sig för att handla om transpersoner men bara tar upp kärlek, sexualitet och familj/relationer utan att nämna kropp, kön, könsidentitet och könsuttryck är inte transinklusiva. Den typen av texter gör det väldigt mycket svårare för transaktivister att nå ut med riktig information.

Gör din hemläxa!
Se till att du vet vad du talar om. Om du för fram felaktiga fakta har du gjort jobbet svårare för andra transaktivister. Hela transrörelsen kommer framstå som oseriösa.

Du duger som du är!
Du kan vara en utmärkt transaktivist utan att ha egen erfarenhet som transperson. Men, om du låter folk tro att du är transperson, utan att vara det, kommer människor tro du har erfarenheter du inte har. De kommer då inte kolla upp dina åsikter på det sätt de annars hade gjort, för att kolla att transpersoner tycker likadant. Det exkluderar transpersoner. Du duger som du är, även som cisperson!

Låt transpersoner vara experterna på sina egna liv!
Läkare och psykologer må vara experter på att diagnoticera och behandla de transpersoner som söker könskorrigerande vård. Men de är inte experter på transpersoners liv, problem, åsikter, känslor eller transpersoners mänskliga rättigheter.

Hävda inte mandat du inte har!
Berätta gärna att din organisation/nätverk är transinklusiv eller till och med en hbt-organisation, om det är era ambitioner. Men, om det i verkligheten finns mycket få, elller inga, transpersoner aktiva i ert arbete med transfrågor, var snäll och var tydlig med detta också. Ge omvärlden en rimlig chans att bedöma er trovärdighet och ert mandat i transfrågor.


Det finns flera organisationer att engagera sig i om man vill jobba med transfrågor, se nedan. Där finns givetvis också mycket information. Om du inte har någon av dem i närheten av dig kanske du ändå kan engagera dig i exempelvis någon antidiskrimineringsbyrå eller din lokala Pridefestival för att lyfta transperspektiv.

KIM
FPES
RFSL
RFSL Ungdom
SFQ

Ordförklaringar:
Transperson (transkvinna/icke-binär transperson/transman)– person som bryter mot normen för sitt vid födseln fastställda kön.
Cisperson (ciskvinna/cisman) – person vars biologiska, juridiska och sociala kön och könsidentitet alla är entydigt manliga eller kvinnliga och förblir så under hela livet. Motsats till transperson.

2014-01-27

Cissexismen på TV6

Sedan några dagar visar TV6 en trailer för 2 1/2 män där Alan sägs ha rekord i dåliga dejter eftersom han har dejtat "en kvinna som brukade vara man".
Speaker: - Det finns dåliga dejter. Och så finns det Alans dejter
Alan: - I had sex with a woman that used to be a man.

Det aktuella avsnittet sänds ikväll, men Tv6 har redan fått ordentlig med kritik i sociala medier. Kritik som de enligt vissa  uppgifter  inledningsvis dolde. 
Tyvärr har de inte tagit åt sig alls av kritiken utan svarar:

"Vi har inte tagit bort något inlägg. Det ligger kvar. 2,5 män är en av världens mest framgångsrika sit-coms. Serien driver med allt och alla. Det är kännetecknande. Vi har inte för avsikt att börja censurera humor, vare sig i serien eller i dess trailers. Självklart förstår vi att alla inte har samma typ av humor. Mvh//TV6"


TV6 presschef, Max Lagerbäck, säger också till Dagens Media att han inte ser någon orsak att be om ursäkt.


TV6 anser alltså att skämt som är cissexistiska är en fullt acceptabel form av humor, att det handlar om en smakfråga. Mellan raderna antyds att det är lättkränkt av transkvinnor bli illa berörda av att omtalas som kvinnor som är så vedervärdiga att ingen sansad man skulle vilja ha sex med dem om de kände till deras transidentitet/transbakgrund. Trots att det är deras kroppar och identiteter som det handlar om.


Den här typen av grovt nedsättande skämt om kvinnor förekommer inte i motsvarande mån i TV-serien om exempelvis rasifierade kvinnor eller kvinnor med funktionsnedsättningar. Graden av kränkning är i nivå med blackface och pickanínny-bilder, det reducerar transkvinnor till objekt som inte kan ses som attraktiva och åtråvärda. De fråntas rätten till sin könsidentitet och även rätten att vara subjekt i berättelsen om sina egna kroppar.

Att transpersoner obejktifieras, excoticeras, förlöjligas eller görs till tragiska offer eller farliga kriminella är tyvärr väldigt vanligt i media, inte minst i underhållningsbranschen. Transmän och intergenders drabbas också, men transkvinnor är extra utsatta.

Om man vill hjälpa till och motverka förtryck av transpersoner i media kan man gå med i MediaTransGranskarna på Facebook,
ett nätverk där man kan rapportera om artiklar och reklam i media, där transpersoner kränks, förlöjligas, hånas, hatas eller hetsas mot.

Man kan också kontakta TV6 tittarombudsman på: tittarombud@tv6.se

TV 6 pressavdelning har press@tv3.se, och skriver man Att: Max Lagerbäck i ämnesraden torde mailet nå presschefen.
.
Man kan också delta i diskussionen på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/tv6sverige (Inläggen syns på TV6 hemsida)
Twitter: https://twitter.com/TV6

2014-01-19

Det är dags för en samtyckeslag!

Jag talade på demonstrationen i söndags, mot sexuellt  våld och för en samtyckeslagstiftning.
För detta har jag fått kritik, huvudsakligen för att en av arrangörerna var ROKS, som har en del kvinnojourer som inte släpper in utsatta transkvinnor. Övriga arrangörer är transinkluderande, som jag uppfattar det. ROKS hade inga talare anmälda, och var inte huvudarrangör.

Jag ställde upp och talade för att det är oerhört viktigt att motverka sexuellt våld, i alla former och mot alla människor. Jag tycker också, som feminist, att det är viktigt att synliggöra att den överväldigande majorititeten av detta våld utövas av män, mot kvinnor och alla som ses som kvinnor. Det är mitt ansvar som man, alla mäns ansvar, att försöka göra något åt detta.
En så viktig fråga kan innebära att andra diskussioner får stå tillbaka, just då.

För intersektionell feminism handlar om samarbete, inte separatism. Och jag är inte enbart transaktivist, utan även feminist.

Talet från i söndags:
Jag heter Lukas Romson. Jag är transman, jag har alltså levt som kvinna. Men idag lever jag som man och det är aldrig någon tafsar på mig på bussen. Jag behöver inte vara rädd att bli våldtagen för att jag först sa ja, men sen ändrade mig och sa att jag inte ville ha sex. Eftersom jag är man är risken att jag blir utsatt att för sexuellt våld betydlig mycket lägre än om jag hade varit kvinna.

De här privilegierna förpliktigar, tycker jag. Jag har, precis som alla män, ett ansvar. Den våldtäktskultur som vi har idag där kvinnor och alla som ses som kvinnor, lever under ett latent hot om sexuellt våld, den måste avskaffas!

Ett av de områden jag vill lyfta extra är transkvinnors situation.
Internationell forskning visar att en av de grupper som drabbas av mest och allvarligast av sexuellt våld är transkvinnor. Ändå såg vi förra sommaren hur tingsrätten i Örebro avkunnade en dom som i praktiken sa att det inte händer att transkvinnor våldtas. För inga normala män vill ha sex med transkvinnor, var budskapet som stod mellan raderna.

Det är inte rimligt att rättsväsendet har såna fördomar att de tar för givet att sexuellt våld mot transkvinnor inte förekommer. Det är heller inte rimligt att polisen agerar transfobiskt och låter bli att säkra bevis när en transkvinna anmäler en våldtäkt, somskedde i Trelleborg förra hösten. Det är inte rimligt att den allmänna attityden till transkvinnor är sådan att många människor tycker det är helt oeky om en man misshandlar en transkvinna i samband med sex, just för att han inser att hon är transkvinna. Som skedde iLuleå.

Det är heller inte rimligt att media bagatelliserar detta våld på det sätt som alltför ofta sker, och antyder att offren får skylla sig själva eftersom de ”lurades”. Transkvinnor är förmodligen en av de grupper som är mest utsatt för sexuellt våld även i Sverige, men här har vi ingen forskning. Det är inte rimligt.

När det gäller  kvinnorjourer, är det så att utsatta transkvinnor inte ens är välkomna på alla kvinnojourer, eller på alla skyddade boenden. Det är väldigt allvarligt, och helt orimligt.

Däremot är det rimligt att ett ja betyder ja och ett nej betyder nej, även i lagens mening. Lagar är normerande. De signalerar vilka värderingar samhället har. Det är orimligt att alltid ta för givet att människor vill ha sex, tills de säger emot. Ändå är det i princip vad lagen antar idag. Istället för det enda rimliga, att lagen antar att vi säger till när vi vill ha sex, och att det först då är fråga om samtycke. Aldrig annars. Vi behöver en samtyckeslag i Sverige.

2013-12-30

Nyårslöftet för dig - börja följa fler transpersoner!

För dig som gärna följer samhällsdebatt, gillar jämlikhet och dessutom gärna hänger på internet och social medier har jag bästa nyårslöftet, börja följ fler transpersoner.

Visst blir jag glad om du börjar läsa mig mer också, men framförallt hoppas jag att fler börjar läsa fler transpersoner. Som hjälp följer här en lista på personer att läsa mer av. Det är absolut ingen heltäckande lista. Jag har bemödat mig att göra en hanterlig lista som speglar den mångfald av kön, åldrar, transidentiteter och erfarenheter som finns i transcommunityt. Tyvärr är det en väldigt vit, funkisnormativ och kulturellt kristen lista. Den som har tips på rasifierade transpersoner, transpersoner som har funktionsnedsättningar eller är annat än (sekulärt) kristna får väldigt gärna tipsa mig!

Själva åsikterna har jag medvetet undvikit att reflektera över. Det är alltså inte alls säkert att jag själv håller med om det alla skriver. Tvärt om, det är nog ganska troligt att jag inte håller med alla, så brukar det vara i allt annat än små sekter. Men det är röster jag gärna ser att fler cispersoner lyssnar mer på!


Trans* på internet

Bloggar

Svenska
Kian Sigge: http://www.transformtraining.se/transform-trans/transtankar-1452235
RFSL Ungdom: http://www.transformering.se/transbloggen
Hanna Söderström: http://projo.se/
Lukas Romson: http://lukas-romson.blogspot.se/
Immanuel Brändemo: http://trollhare.com/
Sofie Ward: http://www.sofieward.se/
Maria Hansson Nielsen: http://blog.qruiser.com/maria.hansson.nielsen/
Johanna Marsielle: http://themegabitch.wordpress.com/
Lisa Olsson: http://www.lisasliv.se/
Ellie/Henligheter:http://henligheter.wordpress.com/
Robin: http://minaftmtankar.blogspot.se/
Emil: http://transfaq.wordpress.com/
Gabriel: http://theshadowolf.blogspot.se/
Sebastian Lönnlöv: http://tekoppenstankar.wordpress.com/
”Linda”: http://blog.qruiser.com/transa_pa_jobbet
Molly Nilsson: http://itsallfake.blogg.se/
Vicky Eriksson: http://imvicky.myshowroom.se/fragor-om-transsexualism/
Elliot: http://www.nattstad.se/omgitselliot
Nikolaj Månsson: http://transaktion.wordpress.com/
SaraCleas Lund: http://saraclaes.allas.se/
Fumiko Morian: http://fumikofem.wordpress.com/
Wingclipped Angel: http://blog.qruiser.com/wingclippedangel/
Serny: http://serny.blogg.se/


Anhörigbloggar:
Från dotter till son: http://frndottertillson.blogspot.se/
Zettermark: http://zettermark.blogg.se/

Hemsidor

Svenska
Lindali: http://www.lindali.se/
Tessan: http://www.tessanc.se/
Lukas Romson: http://lrjamlikhetskonsult.wordpress.com/om/
TinaHåkan Adolfsson: http://www.tinahakan.se/
SaraCleas Lund: http://www.saralund.se/
Hanna Söderström: http://transsexualism.se/
Magdalena: http://www.disparat.com/magdalena/


Twitter

Svenska
Fumiko Morian: https://twitter.com/FumikoFem
Alex Lorentzon: https://twitter.com/AlexLorentzon
Noah Nord: https://twitter.com/nordnoah
Puck Tholinder: https://twitter.com/psypuck
A bearded gnome:
https://twitter.com/abeardedgnome
Aleks Sigfridsson: https://twitter.com/flexuell
Jonah Nylund: https://twitter.com/jonahnylund
Lukas Romson: https://twitter.com/LukasRomson
Transigt: https://twitter.com/transigt
Mikusagi: https://twitter.com/Mikusagi
Kapten Klippel: https://twitter.com/kaptenklippel
Kian Sigge: https://twitter.com/KSigge
Immanuel Brändemo: https://twitter.com/trollhare
Maria R: https://twitter.com/Transfeminazgul
Lisa Olsson: https://twitter.com/Lisa_Olsson
Transkille: https://twitter.com/Transkille
Favian: https://twitter.com/HBTQueer
Kasperen: https://twitter.com/kslmo
S. : https://twitter.com/beautifulstay
C_aiser: https://twitter.com/c_aiser
TheMegaBitch: https://twitter.com/TheMegaBitch
SofieWard: https://twitter.com/Sofieward
Alfie: https://twitter.com/alfie_live
Love Elfvelin: https://twitter.com/LoveElfvelin
MistressOfEvil: https://twitter.com/Mistress_OfEvil

Anhöriga:
Transhörig: https://twitter.com/transh6rig

Internationella
Kate Bornstein: https://twitter.com/katebornstein
Wiktor Dynarski: https://twitter.com/wiktordynarski
Justus Eisfield: https://twitter.com/justuseisfeld
Buck Angel: https://twitter.com/BuckAngel
Christine Burns: https://twitter.com/christineburns
Rebecca Allison: https://twitter.com/becky_allison
Stephen Whittle: https://twitter.com/stephenwhittle
Vreer: https://twitter.com/vreer


Organisationer/Nyheter
KIM, Kön Identitet Mångfald: https://twitter.com/ForeningenKIM
FPES: https://twitter.com/Trans_FPES
Trans Ireland: https://twitter.com/TransIreland
TransGender LawCenter: https://twitter.com/TransLawCenter
TransMediaWatch: https://twitter.com/TransMediaWatch
Transgender News: https://twitter.com/TransgenderNews
TransEquality: https://twitter.com/TransEquality
TransgenderEqualityNetworkIreland: https://twitter.com/TENI_Tweets
TransGenderEUrope: https://twitter.com/TGEUorg
LGBT Intergroup (Europaparlamentet): https://twitter.com/LGBTintergroup
Scottish Transgender Allience: https://twitter.com/ScottishTrans
PressForChange: https://twitter.com/PFCUKNews
WPATH: https://twitter.com/wpath
Transgender Netwerk: https://twitter.com/TransNetNL
Transadvocate: https://twitter.com/transadvocate

2013-11-29

Ett tredje juridiskt kön, jippie! Eller?

Tyskland har infört ett tredje kön, kunde vi läsa i svensk dagspress i början av månaden. Nyheten presenterades som en framgång för transpersoner. Förtjusningen hos flera skribenter var påtaglig och man spekulerade i om, när och hur Sverige skulle följa efter. Det var bara ett problem, man hade glömt kontrollera både vad transpersoner själva tyckte och fakta.

För Tyskland hade inte alls infört ett tredje juridiskt kön. Den första november trädde Tyskla
nds Personal Status Law i kraft. Men den medger inget tredje juridiskt kön per se, Tyskland har fortfarande enbart två juridiska kön. Lagen är heller inte tillämplig på transpersoner, eller vuxna, utan riktar sig enbart till intersexuella nyfödda.

Den nya lagen innebär att om det inte kan fastställas vilket biologiskt kön ett nyfött intersexuellt barn har så lämnas den rutan tom i registret. Barnet får alltså inget juridiskt kön alls. Beslutet fattas av läkare och det finns mycket liten möjlighet för föräldrarna att påverka det. Pass, ID-kort och liknande dokument kommer inte ändras , pass utan könsmarkör kommer inte införas. Barnet ska enligt uppgifter i media sedan ha möjlighet att behålla denna icke-köns-status även som vuxen, men hur detta är tänkt att fungera legalt med just ID-handlingar har ännu inte klarlagts. Någon möjlighet för vuxna intersexuella att avsäga sig sitt juridiska kön infördes inte.

Både nationella och internationella intersexorganisationer har protesterat mot lagen, och varnar för att den istället kan innebära stora risker för intersexuella. Man menar att lagen kan innebära att både läkare och föräldrar förordar ”normaliserande” kosmetiska operationer på barnets könsorgan, i ännu högre utsträckning än idag, för att undvika att det stämplas som okönat. Detta eftersom man ser att det kan bli stora problem för barnen om de pekas ut som de enda som saknar juridiskt kön, med trakasserier, diskriminering och hot som potentiella risker. Tyskland, likt många andra länder, praktiserar fortfarande dessa kosmetiska operationer på spädbarn, även när de inte är medicinskt nödvändiga och trots att intersexorganisationer är starkt kritiska till dem och menar att de utgör ett brott mot barnens rätt till kroppslig integritet. Det finns också en oro hos intersexorganisationer att systemet kommer fungera dåligt ihop med könade ID-handlingar.

För tyska transpersoner, innebär den nya lagen ingen förändring alls. De omfattas inte av den. Däremot kan både transpersoner och intersexuella gynnas av att de tyska lagstiftarna nu sannolikt har ökat
medvetenheten om frågorna och startat en debatt om hur mycket juridiska kön alls behövs, menar TransGender Europe (TGEU), den europeiska paraplyorganisationen för transrättigheter. Samtidigt säger man att det är nödvändigt med fler konkreta åtgärder och nämner att det vore mycket efterlängtat om den ”normaliserande” praxisen med kosmetisk kirurgi avskaffades. TGEU problematiserar också i sitt uttalande om lagen det medicinska etablissemangets exklusiva rätt att avgöra en människas kön, inte bara vad gäller biologi utan även vad gäller könsidentitet, och menar att det behövs ett annat synsätt kring detta.

De enda svenska politiska riksdagspartierna som idag driver frågan om ett tredje juridiskt kön är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det är inte den tyska modellen som man strävar efter. Vänsterpartiet vill införa en möjlighet för alla som så önskar, oavsett eventuell diagnos, att registrera sig som ett annat, tredje kön istället för man eller kvinna. Miljöpartiet ser också ett tredje juridiskt kön som en bra lösning för att transpersoner ska slippa pressas in i tvåkönsnormen, men har ännu inte tagit ställning till hur man vill att detta tredje kön ska införas. När övriga partier ska komma ikapp och lyssna på det som stora delar av trans- och intersexrörelsen gärna önskar, det återstår att se.
****************
Artikeln publicerad i FPES medlemstidning

Tillägg:
I sammanhanget mediakritik kan man också fundera på när media på allvar ska börja lyfta de lite tyngre transfrågorna. Som det här att det inte ens är kriminellt att hetsa mot transpersoner, att vi inte omnämns i straffskärpningsregeln mot hatbrott, att det inte finns ett enda prejudicerande fall där någon fällts för diskriminering av transpersoner, att vi saknar grundlagsskydd mot diskriminering,  och att folkhälsan är betydligt sämre än för resten av befolkningen. Eller att minderåriga fortfarande tvingas leva med felkönade personnummer och att lagen förbjuder vården att hjälpa transmän att skaffa barn. Och så vidare...

Det finns många rättighetsfrågor kring transpersoner som media aldrig orkat gräva i. Men när det dyker upp en spännande lag i Tyskland, då är man på. Åtminstone så länge man slipper kolla fakta och åsikterna hos de som berörs.
**********************

Andra bra åsikter om ett tredje juridiskt kön:
Ellie/henligheter, förklarar frågan. Hen resonerar på samma sätt som jag uppfattar många trans- och hbt-organisationer gör, att  det bästa är att först verka för att införa ett tredje kön, och säkra sekretessen, och sen verka för att avsaffa jurdiska kön.
Trollhare, bemöter de dummare motargumenten mot ett tredje juridiskt kön.
Kian, om vaför det är viktigt att bekräfta och synliggöra personer som inte passar i tvåkönsmallen.