2011-07-11

SD åsiktsregistrerar meningsmotståndare

Aftonbladet avslöjade idag att Sverigedemokraterna åsiktsregistrerar sina meningsmotståndare. Två fotografer från SD gick omkring och fotograferade personer i Almedalen, personer de uppfattade inte delar Sverigedemokraternas åsikter. En av dem var Thomas Karlsen (SD), kommunalpolitiker i Trollhättan som förut varit i blåsväder. Han har skrivit på sin blogg att invandrare har en "aggressiv gen" och tycks på fullt allvar tro på rasbiologi. Han har länkat till en vit-makt-organisation på samma blogg. I vintras likställde han romer med en gräshoppssvärm som översvämmar Europa. Sverigedemokraterna har utrett honom förut men uppenbarligen har han fortsatt stort förtroende, både för att representera partiet i Trollhättan och för att agera internfotograf för partiets privata åsiktsregister.

Karlsen uppgav till Aftonbladet att avsikten var att publicera bilderna på internet, för att folk som känner igen dem ska kunna tagga (namnge) dem. Detta är i så fall ett brott mot personuppgiftslagen, som förbjuder publicering av personuppgifter, även bilder, på internet utan tillstånd. Även om bilderna "bara" används för ett dolt, internt, arkiv för partiets eget bruk skulle jag gissa att det kan klassas som olagligt enligt samma lag. Särskilt om det kopplas till folks politiska åsikter, det är känsliga personuppgifter och får inte registreras alls.

Samtidigt är Karlsen nämndeman, det vill säga han sitter med och dömer i rättegångar. Nämndemän bör "...endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget", RB 4:6 st 3. Det är väl frågan om Karlsen uppfyller de kriterierna...

En nämndeman kan dessutom skiljas från sitt uppdraget, Linander har en bra genomgång av den rättsliga regleringen för det på sin blogg.. Detta har drabbat andra nämndemän förr, för klart mindre allvarliga förseelser. Om nämndemannen "...genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget" skall domaren entlediga personen från uppdraget, RB 4:8 st 2. Lagmannen får också avstänga nämndemannen från dömande verksamhet om personen "i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.", RB 4:8a p 3. Att Karlsens beteende skadar allmänhetens förtroende för rättsskipningen är tämligen uppenbart, karln bör stängas av.

Det enda roliga i den här historien kommer från ett facebook-initiativ; Mejla din bild till Jimmie Åkesson! För som initivtagarna skriver, om nu SD ska åsiktsregistrera alla som inte tycker som dem kommer de ju få ordna arkiv för miljontals bilder. Det blir jobbigt för dem och de kan behöva lite hjälp. Så vi skickar in bilderna till dem, så slipper Karlsen och hans kollega jobba så mycket.:)


Media: GP, Östran, DagensPS,
Andra bloggar: Johanna Sjödin, Deepedition (som tipsar om hur man lägger till en "SD-trash-symbol" på sin bild), Nils Erik Lindblom, Beelzebjörn, Peter Högberg, Åsa TheWitch

Uppdatering:
Det här med att kartlägga meningsmotståndare är en gammal tradition för Sverigedemokraterna. I Kalmar fotograferades kommunfullmäktigeledamöter i smyg, i Landskrona hängdes en mängd personer, däribland en sexårig flicka, ut på nätet som "odemokratiska" meningsmotståndare. En dam på närmare sjuttio år dokumenterades också.

Etiketter: , , , ,

6 Comments:

At 12:23 fm, Anonymous Anonym said...

Ang rasbiologi så var S med och bildade ett statligt sådan i början av 1900-talet i Sverige.

 
At 2:18 fm, Blogger Luka(s) said...

Det stämmer, Bo Grahn.
Rasbiologiska institutet tillkom efter en motion underskriven av bland andra ett antal ledande socialdemokrater.

Men, det var lika gott om politiker från andra partier bland namnunderskrifterna.
Bland socialdemokraterna märks Hjalmar Branting och Wilhelm Björck. Högerledaren Arvid Lindman undertecknade också, liksom liberaler som Jacob Pettersson, Raoul Hamilton och Knut Kjellberg.Bland de drivande ledamöterna fanns tex. även Nils Wohlin från Jordbrukarnas riksförbund.

Det var tyvärr tidsandan, mycket få såg något fel i rasbiologin, vetenskapsmännen trodde på den.

Men SD är det enda större parti som såhär sjuttio år efter Förintelsen härbärgerar medlemmar som hyser rasbiologiska åsikter, och dessutom ger dem förtroendeposter. Andra partier lärde av historien och ryggar instinktivt undan för den typen av vedervärdiga åsikter och idéer.

 
At 8:11 em, Blogger Dennis Nilsson said...

Den "rasbiologi" som vetenskapen har kommit fram till idag är att hela mänskligheten härstammar från ett hundratal individer som levde i det som vi idag kallar för Etiopien.

Kolla gärna in geneticisten Spencer Wells's utmärkta föreläsning på TED.com

"TED Talks All humans share some common bits of DNA, passed down to us from our African ancestors."
http://www.ted.com/talks/spencer_wells_is_building_a_family
_tree_for_all_humanity.html

Det finns även ett flertal förträffliga National Geographic-dokumentärer med Spencer Wells tillgängliga på webben.

 
At 4:07 fm, Blogger Luka(s) said...

Tack Dennis, vilken intressant länk!

 
At 5:36 em, Anonymous Anonym said...

Även EXPO m fl registrerar högermotståndare. Tycker du det är OK?

 
At 4:09 em, Blogger Luka(s) said...

Bo, EXPO är en tidning.
Det är fullt lagligt för media att lagra personuppgifter, även vad gäller vilken politisk åsikt en känd person har. Den möjligheten är viktig för att yttrandefriheten ska fungera.

Sd är vad jag vet ingen tidning, utan ett politiskt parti. Jag betvivlar att Sd planerar att publicera artiklar om intressanta "vänsteraktivister" som skramlar med nycklar på deras möten. Den löpsedeln skulle inte sälja många nummer, det nyhetsmässigt helt ointressant information.

 

Skicka en kommentar

<< Home