2011-07-05

Falkvinge och Larsson vägrar kalla tvångssteriliseringar vid deras rätta namn

Det var väl inte att förvåna att Kristdemokraterna röstade för en fortsatt tvångssterilisering av transsexuella på sitt riksting senast. Möjligen kunde man förvånas en smula över hur det som först var ett enkelt "besvarad" från partistyrelsen under resans gång i realiteten blev ett "avslag" i själva uttalandet på plats, av Maria Larsson. Det avvek en hel del från den av Göran Hägglund tidigare aviserade hållningen: "-Sterilisering är ett grovt kroppsligt ingrepp som inte känns tidsenligt. Det gäller att hitta en väg som fungerar på ett rättssäkert och bra sätt för de personer som är berörda". Nu ett knappt år senare är alltså Kd istället tydligt mot att ta bort tvångssteriliseringarna.

Med tanke på de tydliga uttalandena från övriga allianspartier hade man också kunnat tro att Kd skulle varit försiktigare och inte proklamerat en riktigt så tydlig åsikt mot att avskaffa steriliseringskravet. Men det gjorde man alltså, och som RFSLs ordförande Ulrika Westerlund säger, nu ligger bollen hos Folkpartiet, Centern och Moderaterna om tvångssteriliseringarna ska stoppas. Man kan förstå om motionärerna inte var helt nöjda över vägen deras parti tar vägen.

Däremot är det lite svårare att förstå den massiva okunskap som lyste igenom i Maria Larssons anförande. Hon sa att "det är ett frivilligt beslut från individen själv att byta kön". Som om transsexualism var en slags livsstilsval! Det är fullt frivilligt att ta cellgifter mot cancer också, men det brukar inte betecknas så. Och de patienterna får all hjälp i världen för att spara könsceller, eftersom de kan bli sterila av behandlingen, precis som transsexuella. Men vi tvångssteriliseras istället. Med den enda motiveringen att det är "självklart".

Maria Larsson blir också upprörd över att vi andra ( det vill säga den samlade trans- och hbt-rörelsen, RFSL mfl MR-organisationer, alla övriga riksdagspartier utom Sd, den samlade svenska pressen samt Europarådets komissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg) kallar tvångssteriliseringarna för just tvångssteriliseringar.

Detta är en upprördhet hon tycks dela med....Rick Falkvinge! Tydligen är det känsligt det här att påpeka att inte bara de "perfekta offren" (ogifta och obemedlade unga mödrar, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka osv) utsattes för tvångssteriliseringar, utan att även personer det inte är lika lätt att tycka synd om utsätts för samma sak, fortfarande.

Men, Larsson och Falkvinge har fel. Faktum är att det finns stora likheter med dåtidens tvångssteriliseringar och dagens hantering av transsexuella. Fysiskt våld var förbjudet även då. Tvärtemot vad Falkvinge tror handlade det alltså inte om att människor släpades ur sina hus för att steriliseras. Istället övertalades och lurades de eller så tvingades de acceptera att steriliseras för att få tillstånd att få abort, få mödravård eller gifta sig. Och det är här likheterna blir tydligast. Staten erbjöd en medicinsk behandling (abort eller mödravård) eller ett myndighetsbeslut (tillstånd till äktenskap för gravid minderårig) men krävde något i gengäld, sterilitet. Precis som staten idag erbjuder medicinsk behandling (könskorrigerande operationer) och myndighetsbeslut (nytt juridiskt kön) men kräver sterilitet i motprestation av transsexuella.

Man bör också notera att den lag som reglerade skadestånd till tvångssteriliserade tydligt anger att även de som "enligt uttryckligt myndighetskrav steriliserats för att få dispens att ingå äktenskap, för att få genomgå abort eller för att få mödrahjälp eller annat statligt eller kommunalt bidrag, eller
...får antas ha samtyckt till steriliseringen på grund av att en myndighet har utövat otillbörlig påverkan..."
hade rätt till skadestånd. Dessa anses tvångssteriliserade. Därmed ska även transsexuella anses tvångssteriliserade.

Tvångsteriliseringar betraktas som folkrättsbrott så fort de utförs systematiskt på andra minoriteter. Det är en skam att de fortfarande pågår på transsexuella. Det är det som Falkvinge och Larsson borde må dåligt över. Inte att vi som kämpar för transsexuellas mänskliga rättigheter kallar saker vid deras rätta namn.

************
Media: Dagen, Expressen, Ulrika Westerlund i Expressen

Bloggar: Caroline Szybers (Kd) försvar av sin motion,Magnus Kolsjö (Kd), Maria Hansson Nielsen (Kd), Erik Slottner (Kd), Tradition & Fason (fd Kd), Nicke Grozdanovski (V), Carl Johan Rehbinder (Ld), Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, igen, Alliansfritt Sverige, ännu en gång Jakob Lundgren (Mp),

Yami och pandorna, Immanuel, Immanuel, igen, Beelzebjörn, Fokus på trans, Caroline, , Farbror Blå, Sara Lövestam, Ola Hassbring

Etiketter: , , , ,

5 Comments:

At 11:14 em, Blogger Queersnigel said...

Word!

 
At 12:43 fm, Blogger Rick Falkvinge (pp) said...

Hej Lukas,

kul att du läser min blogg!

Jag vill bara lämna ett litet förtydligande. Jag tycker att kravet på sterilisering är helt åt helvete, och har aldrig påstått något annat.

Däremot påstår jag lika hårt att jag tycker det är fel att jämföra detta, och i synnerhet att likställa det, med den mekanism varvid tiotusentals människor i underläge steriliserades mellan ca 1930 och 1975. Det var i många fall inte så som du beskriver, att det var i utbyte mot ett medicinskt ingrepp, utan anledningarna var allt mellan att få behålla sina barn eller att man hade ett olämpligt levnadssätt.

Det är av den här anledningen jag tycker att det som pågick mellan 1930 och 1975 är mångfalt värre, och att jag inte tycker att det gör dåtidens offer rättvisa att påstå att det är samma sak som pågår idag.

Man bör också betrakta syftet. De tvångssteriliseringar som pågick 1930-1975 var i huvudsak eugeniska och syftade till att hindra olämpliga anlag att föras vidare, rakt upp och ned. Det är en människosyn som vi inte längre har.

Det steriliseringsvillkor som finns idag för en könskorrigering bygger på en gammal föreställning om att om man ska byta kön så ska man byta kön, typ. Det är fortfarande hål i huvudet, men kommer från ett helt annat håll.

Vad jag skrivit här förändrar inte min inställning att jag tycker att det som pågår idag är åt helvete fel. Där skiljer jag mig tydligt från Maria Larsson.

I övrigt, tack för ett läsvärt och tänkvärt inlägg!

Rick

 
At 4:07 fm, Blogger Luka(s) said...

Hej Rick!

Kul att du noterar att jag kommenterar din blogg, även om jag ser att du (ännu?) inte lagt upp min korta kommentar på din blogg.

Jag kan inte komma ifrån att även detta ditt förtydligande väldig tydligt gör skillnad på "fina" offer, som det är mer synd om, och "fula" offer (transsexuella) som det inte är riktigt lika synd om.

Mänskliga rättigheter är inte kvantifierbara, tvångssteriliseringar är lika vedervärdiga oavsett om det är en liten grupp som drabbas eller en stor grupp.

Transsexuella som är i behov av nytt juridiskt kön och könskorrigerande behandling är minst lika utsatta som någon som tvingades till sterilisering för att få behålla sina barn eller få abort. Tvärtemot vad du tycks tro är det nämligen inte så att transsexuella "väljer att genomgå ett könsbyte". Utan nytt juridisk kön blir livet outhärdligt och utan könskorrigerande operationer kan många inte leva fullvärdiga liv. Situationen kan säkert utan problem jämföras med allvaret i hur det var att leva som ogift mor i fyrtiotalets Sverige, för den som inte fick abort.

 
At 11:00 fm, Blogger Rick Falkvinge (pp) said...

Hej igen Lukas,

tyvärr har jag ingen kommentar från dig i min kommentarskö? Ingen alls, faktiskt, "Comments Pending" är helt tom.

Det är lite tråkigt att du läser in att jag skulle sortera in i fin- och fulmänniskor. I den mån jag sorterar människor så gör jag det efter deras gärningar och avsikter, men aldrig efter deras natur.

Jag tar till mig om vad du skriver om att "välja" behandling. Förmodligen är det ett språkbruk som jag har snappat upp någonstans ifrån utan att reflektera över det, så som vi ofta gör med språk och uttryck. Därför är det tacksamt när det påpekas hur det uppfattas.

Hur som helst hoppas jag att mitt svar här givit en lite större inblick i hur jag resonerar.

Cheers,
Rick

 
At 12:46 fm, Blogger Martin Lejon said...

Rick, man kan ju faktiskt undra över om det ändå faktiskt handlar om att transsexuella inte ska kunna sprida sina gener vidare? Annars skulle man väl idag åtminstone kunna få spara sina könsceller INNAN behandlingen? Precis som i Lukas exempel med cancerpatienter.

Även om man sedan skulle bli steril, skulle ju då spermier eller äggceller kunna användas för att få ett "eget" barn med en partner. Men det är inte heller tillåtet. Alltså är det något som gör att vi misstänks för att sprida "transsmittan" vidare...

Och hur kan du tro att en människa som är i vårdens händer och vars hela framtid avgörs av en diagnos, INTE är i underläge?? Om man i ett desperat läge blir utsatt för ett extremt villkor för att få hjälp, kallar jag det utpressning. Varför tycker du inte att det transsexuella patienter utsätts för är likställigt med vad andra patienter utsatts för? För det handlar om samma sak: avvikaren ska inte tillåtas sprida sina gener.

Skaffa dig gärna mer kunskap om diagnosen transsexualism innan du ger dig in i debatten. Jag har inte valt det här mer än en cancerpatient.

 

Skicka en kommentar

<< Home