2011-03-23

Glädjande men otydligt från Öppna Moderater

Öppna Moderater menar att de har transfrågorna i fokus,
och det är något vi välkomnar. Det är bra att organisationen driver på när det gäller könstillhörighetslagen, eftersom frågan ständigt tycks bli fördröjd trots att det finns majoritet i riksdagen för att avskaffa åtminstone några av de mer horribla kraven i lagen. Vi vill dock påpeka att nu gällande lag inte alls kräver kastrering, utan sterilisering, och att skilsmässokravet upphävdes i en dom i Stockholms förvaltningsdomstol sommaren 2010. Det kastreringskrav som fördes fram i SOU 2007:16 blev inte, och ska förhoppningsvis aldrig bli, verklighet. Tvångssteriliseringarna är allvarliga nog även utan kastrationskrav, och de måste upphöra. Här kan Öppna Moderater göra en viktig insats.

Det känns dock oroande att organisationen talar om att driva frågan på Moderaternas partistämma oktober 2011. Vi är nog många som hoppats på att det kristdemokratiskt styrda socialdepartementet åtminstone ska komma igång med arbetet under sommaren så det finns en proposition att ta ställning till hösten 2011. Öppna Moderaters planer på att driva frågan i partiet i oktober talar mot denna förhoppning, man tar inte upp frågor som redan ligger som propositioner i regeringen på ett partis årsstämma. Det här känns allvarligt, varje månad som en ny lag fördröjs innebär lidande för allt fler transsexuella som väntar med sin behandling i hopp om en ny lag!

Samtidigt är det glädjande att Öppna Moderater arbetar med namnlagen. Vi hoppas det innebär att man nu tagit ställning för att även minderåriga transpersoner ska kunna byta till könskonträra förnamn, och arbetar på att påverka partiet i samma riktning. Vuxna transpersoner kan nämligen redan byta namn. Det kvarvarande bekymret för vuxna är de höga avgifterna som slår orimligt hårt mot transpersoner. Totalkostnaden för namnbyte och nya ID-handlingar är idag 1950:-, det är kännbart för de transpersoner som är sjukskrivna, arbetslösa, studenter eller låginkomsttagare. Ett avgiftsfritt eller rabatterat namnbyte och byte av ID-handlingar är viktigt för gruppen.

Likaså är det glädjande att Öppna Moderater prioriterar arbetet mot diskriminering av transpersoner. Den typen av prioritering är tyvärr inget vi ser från regeringen sida. Vi omfattas inte av kravet på aktiva åtgärder. Vi skrevs inte heller in grundlagsskyddet mot diskriminering när riksdagen slutligt inkluderade homo- och bisexuella i det skyddet i vintras. Det finns också mycket stora kunskapsbrister hos beslutsfattare och myndigheter, för att inte tala om näringslivet. Samtidigt ser vi inga särskilda satsningar på informationskampanjer eller utbildning av myndighetspersonal. Vi hoppas Öppna Moderater vill driva på i dessa frågor, och uppmuntra moderata riksdagsledamöter att arbeta för bättre inkludering i lagskyddet och informationskampanjer.

Men, även om alla dessa frågor givetvis är viktiga vill vi också vara tydliga med att den debatt som har förts i QX senaste tiden inte har handlat om könstillhörighetslagen, namnlagen eller diskriminering. Den har handlat om det faktum att representanterna för allianspartierna i utskottsbehandlingen i februari röstade ned samtliga förslag att inkludera transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen. Trots att de officiella svaren i valrörelsen från både M, Kd och Fp till KIM var att man ville inkludera gruppen. Tyvärr framgår det inte alls av Öppna Moderaters senaste artikel hur man ser på det faktum att det inte är förbjudet att hetsa mot transpersoner. Inte heller sägs något om Öppna Moderater anser att könsidentitet bör skrivas in i förbudet mot hets eller inte. Straffskärpningsregeln uppfattar vi också att Öppna Moderater är lite oklara kring. Vill Öppna Moderater att könsidentitet uttryckligen skrivs in i straffskärpningsregeln eller inte? Och hur tänker man jobba vidare med frågan i så fall, inom sitt parti?

Vi uppfattar att ett klargörande i både hetsfrågan och frågan om straffskärpningsregeln vore bra, inte minst med tanke på uttalandena från Gunvor Åkerblom mot en inkludering. Det finns också en bra chans att inkludera transpersoner i skyddet mot hets, när KU lägger fram sitt betänkande om tryck- och yttrandefrihet i april. Det vore utmärkt om Öppna Moderater lyckades påverka sina partikollegor att hålla partiets vallöfte inför det betänkandet.

Lukas Romson, ordf KIM
**************
Artikeln publicerad i QX 22 mars som svar på Öppna Moderaters artikel.

Tidigare artiklar i debatten:
Allianspartier hycklar om diskriminering
Det är ingen som hycklar om transpersoner Börje
Förvirras inte av Åkerblom och Norrgård
Alliansen gömmer undan utredning
Folkpartiet inte fienden
Regeringspartierna beter sig befängt i transfrågor
Mer en fråga om begrepp än nonschalans
Skydda transpersoner från hets och hatbrott
Slösa inte energi på att slåss

Etiketter: , , , ,