2010-08-16

Din regnbågskandidat till Stockholms Läns Landsting!

Jag kandiderar till Stockholms Läns landsting, för Socialdemokraterna, i valkrets 4 (Farsta, Vantör, Skarpnäck, Högdalen, Kärrtorp, Hökarängen, Gubbängen, Rågsved, Hagsätra, Sköndal, Enskededalen, Bagarmossen, Björkhagen och Hammarbyhöjden)
Den som vill kryssa mig men inte bor i valkrets 4 (men i Sthlms läns Landsting) kan beställa valsedeln från partiet och använda den i sin egen vallokal.

Om mig
Jag bor i Skarpnäck, har en halvfärdig juristutbildning och jobbar som jämlikhetskonsult. Jag har också en vuxen son och gillar böcker, film och Tolkiensällskapet på fritiden. Jag är bög och har en transsexuell bakgrund, vilket gett mig en hel del inblick i hur utlämnad en patient kan bli inom vården, erfarenheter jag vill tillämpa för att förbättra vården i Stockholm. Jag har sysslat med jämlikhetsfrågor och diskrimineringsfrågor sedan 1999, ett område jag tycker är viktigt för att ha en bra vård för alla.

Nuvarande förtroendeuppdrag
Nämndeman i migrationsdomstolen
Styrelseledamot för Hbt-socialdemokraterna Stockholm
Sitter i styrelsen för Stockholms Arbetarekommuns Allmänna utskott.
Ordförande för KIM, en transförening.


Viktiga fokusfrågor för mig!

Grön kollektivtrafik
- Vi måste hitta fler bra lösningar för en effektiv och grönare kollektivtrafik, som fler både vill och kan nyttja!

Fungerande pendeltågstrafik
- Det ska gå att bo i Västerhaninge och jobba i Stockholm. Nya pendeltågsvagnar ska inte stå still, de ska repareras och rulla!

Tillgänglig kollektivtrafik
- Det finns fortfarande stora problem för personer med funktionshinder i kollektivtrafiken, här finns mycket kvar att göra!

Landstinget ska inte upphandla tjänster från företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna.
- Idag är det möjligt, se tunnelbaneupphandlingen. Socialdemokraterna vill lägga in en klausul i upphandlingsavtalen som omöjliggör detta.

Pappor är viktiga för sina nyfödda barn, jämställ vården!
- Första natten-garanti på BB
- Maxtaxa för pappa/partner vid långa sjukhusvistelser
- Låt pappor/partners äta på sjukhuset under förlossningen
- Jämställdhetsutbilda personalen i mödravården
- Föräldrautbildning för båda föräldrarna

Satsa på ungdomsmottagningarna!
- Ungdomsmottagningarna ska hållas öppna under sommaren
- Satsningar i de områden med sämst folkhälsa
- HBT-kompetens till alla ungdomsmottagningar

Vård efter behov, inte efter plånbok!
- Alla sjuka ska ha tillgång till en vårdcentral med bra resurser, Hälsoval Stockholm är det rödgröna alternativet.
- Moderaternas "Vårdval Stockholm" är ett hån mot allvarligt sjuka patienter, en ekonomisk katastrof för landstinget, innebär sämre vård för de mest utsatta stockholmarna och hotar den demokratiska styrningen av sjukvården.

Jämlik vård, för alla!
- Hbt-certifiera sjukvården!
- Hbt-personer utsätts för sämre bemötande och ibland diskriminering i vården. Utbildning i Hbt-kompetens ger bättre vård, och underlättar också för den personal som ofta vill göra rätt, men sällan ges kompetensutveckling för att klara uppgiften.
- Utred om vården behöver öka sina insatser kring tolkning och mångfaldskompetens, för att inte språksvårigheter eller kulturella olikheter ska leda till felbehandling.

Patientsäkerhet och medinflytande
- Alla patienter ska lättare än idag kunna kunna tillvarata sina frågor.
- Alla patienter ska ges bättre stöd att byta läkare, få en "second opinion" och kräva vård någon annan stans om vårdgarantitiden överskrids.
- Patientens medinflytande över sin egen vård ska
säkras, även för svagare patientgrupper.

Etiketter: , , , , , ,