2010-03-02

När politik blir varumärke - moderaternas strategi

Tydligare än i Moderateras egna instruktioner för partiets grafiska profil kan det inte illustreras, för Moderaterna handlar politik alltför ofta om att bygga varumärke!!

I dokumentet anges bland annat vilka ord de "nya" moderaterna bör använda, och vilka gamla ord som inte bör användas. Känns lite likriktat och stelt, inte helt liberalt alls faktiskt, men man kanske vill undvika att just på den punkten likna Socialdemokraterna som ju satsar på att gräsrotsmedlemmar ska delta utifrån sina egna förutsättningar. Och en viss partipiska har alla partier, om än kanske inte riktigt så detaljstyrt. Känner moderatledningen med Per Schlingmann i spetsen sig osäkra på sina medlemmars förmåga att tolka partiets politik är känns det säkert naturligt att ordna utbildningsmaterial på det här sättet, inget konstigt alls.
Riktigt intressant blir det däremot när man studerar vilka ord som ska ersättas med vilka.

Förändringar ska ersättas med Förbättringar.
Som om saker som är fel eller dåligt i samhället, och alltså måste förbättras någonsin kan uppnås utan att man förändrar något! Kanske tror Moderaterna själva det, att det verkligen går att få ett bättre samhälle helt utan reformer? Eller handlar det helt enkelt om att man helst inte vill visa att man egentligen inte så ofta vill förbättra, utan hellre menar att det är bra som det är?


Sänka ersättningsnivån ska ersättas med Det ska löna sig att arbeta.
Fullt begripligt, vem vill erkänna att att man tar från de som redan ligger, arbetslösa, och ger till de som har det lite bättre? Fokusera på de som får, inte de man tar från, smart drag rent retoriskt. Men vansinne rent moraliskt, det blir ju tydligt om man istället säger "Det ska inte löna sig att vara sjuk". Folk blir inte sjuka för att utnyttja staten.

Privatisering ska ersättas med Mångfald.
Det här är riktigt intressant. Det begrepp som alla andra alltså använder för att tala om jämlikhet, "mångfald", det tänker Moderaterna kidnappa till att handla om att det är fint att av rent ideologiska skäl konkurrensutsätta den offentliga sektorn till vilket pris som helst.

Slutligen, Segregation ska ersättas med Utanförskap.
Som om utanförskapet liksom uppstår av sig självt, utan några segregerande strukturer. Moderaterna må tala om utanförskap, men det brister i innehåll i politiken. Vilket väl handlar om att det brister i analysen, utanförskap handlar om så mycket mer än starkt segregerade stadsdelar som Rosengård och Rinkeby. Det handlar om sjuka ensamståendé trebarnsmammor, unga hemlösa, HBT-personer som ständigt osyliggörs och diskrimineras och många, många fler. I alla fall så länge samhället anses bestå enbart av vita, svenskättade, kroppstypiska, heterosexuella och välavlönade män.

Moderatregeringen fixar helt enkelt inte att hantera ojämlikheterna i samhället, eftersom man inte ser dem. RFSL menar att "... när man synar den faktiska substansen i den förda politiken har regeringen inte lika mycket att komma med". Och att den moderata skolpolitiken leder till just segration är ingen nyhet längre.
Det finns också uppenbara konflikter i hur man ska se på jämlikhetsfrågor, konflikter som säkert bidrar till bristen på substantiell politik. Lugnare då att inte nämna eventuella orsaker till utanförskap, som klasskillnader beroende på etnicitet exempelvis eller en förtryckande patriarkal heteronorm, utan låtsas som att man är välvilligt omtänksam som nämner dessa stackare i utanförskap. Som de antagligen förorsakat själva, precis som de sjukskrivna.

Vissa kallar det ett smart sätt att driva poltik, när man på det här sättet bygger om allt på ytan via nyord och varumärkestänk. Jag kallar det hyckleri.

Andra bloggar: Alliansfritt Sverige, RazzTyckerTill, Stefan Wikén

Etiketter: , , , ,