2011-11-02

Liberal jämställer hbt-personer med blottare och nekrofiler

Stockholms läns landsting har, snart, fått en ny hbt-policy. Frågan har stötts och blötts en hel del, men nu finns policyn, eller snarare handlingsplanen, snart alltså på papper.

Det är alldeles utmärkt att man äntligen kommer till skott, även om jag som jämlikhetskonsult nog tycker dokumentet har en del uppenbara brister. Det tycks ha gått väl snabbt i slutet, det hela känns inte genomtänkt, precis som jag har skrivit tidigare. Det finns en uppenbar risk att det antingen blir en ren papperstiger eller blir ett hinder för reällt jämlikhetsarbete på området.

Vad som är bra är att hbt-policyn generellt sett är transinklusiv, transperspektivet är lika synligt som homo- och bisexuellas frågor. Det enda undantaget är att när man initialt räknar upp diskrimineringsgrunderna.
"Landstingets verksamheter ska tillvarata medarbetarnas erfarenheter och kunskaper och värdesätta den mångfald som olika kön, ålder, sexuell läggning, etnicit, trosuppfattning och funktionsnedsättning utgör."
Det är väl ett rent misstag att just könsöverskridande identitet eller uttryck saknas, får man hoppas. Men ett lite pinsamt sådant.

Okey, var kommer nekrofilerna in, undrar nu vän av ordning. Ja, det kan man fråga sig. EU-ministern Birgitta Ohlsson puffade idag för hbt-policyn på sin Facebook-sida. Och den omedelbara responsen från liberalen Oscar Hjertqvist var:
"Är det på riktigt, eller kommer blottare, koprofager och andra sexuella läggningar (annat än vanilla HBTQ-gänget) bli diskriminerade av sjukvården?"

Oscar Hjertqvist är, enligt egen utsago, anställd på Health Consumer Powerhouse, ett företag sprunget ur gamla Timbro Hälsa, som var en del av den liberala tankesmedjan Timbro. Oscar är alltså inte vilken lätt oinsatt liberal som helst, han har möjlighet att påverka. Men tycks sakna grundläggande kunskaper om hur diskrimineringslagstiftningen ser ut, och varför. Han kan heller inte skilja på sexuell läggning och sexuella beteenden. Eller på sexualitet och könsidentitet, eftersom han även drar till med:
"Frågan är vad som skiljer en transperson från en som (sexuellt) tror sig vara en häst."

Det mest anmärkningsvärda är annars att han, när en hbt-fråga kommer på tal omedelbart associerar till kriminella personer (blottare) eller personer som blir sexuellt upphetsade av bajs. Lite senare är han irriterad över att enbart hbt-personer omfattas:
"Zoofiler, som inte är intresserade av människor som sexpartners, eller nekrofiler, som föredrar rumstempererade sexpartners, står det alltså sjukvården fritt att diskriminera. Alla sexuella läggningar är likvärdiga, men några är mer likvärdiga än andra. Fast det verkar ju bara vara jag som känner igen den häringa grejen "principer", så varför bry sig?"
.
Det kan noteras att Oscar Hjertqvist inte är känd sen tidigare för sina många inlägg för koprofilers, blottares, zoofilers och nekrofilers rättigheter. Utan det är just nu, när det satsas på att minska diskrimineringen av hbt-personer han finner det hela orättvist. Varför han exempelvis inte uttryckt sin irritation över bristen på diskrimineringsskydd för nekrofiler i samband med särskilda satsningar på exempelvis heterosexuella barnlösa par eller kampanjer för en bättre sexuella hälsa bland ungdomar, det kan man undra. Personligen tror jag väl att svaret hänger ihop med orsaken till att det behövs bra, och genomtänkta, styrdokument för att motverka diskriminering av hbt-personer.

Etiketter: , , , , , ,