2011-09-19

Forskning bekräftar - media gynnade Alliansen i valet

En nyligen publicerad studie vid Uppsala universitet visar att media framställde de borgerliga partierna i bättre dager än de rödgröna. Studien fokuserar på bildframställningen, och konstaterar att antalet bilder på respektive block är balanserat, men också att Fredrik Reinfeldt genomgående gavs en mer positiv framställning i bild än Mona Sahlin. Ännu mer skillnad mellan blocken är det när man ser till bildtexterna. Bildtexterna i samtliga granskade tidningar, DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, missgynnade de rödgröna. Framförallt fick Mona Sahlin en märkbart ogynnsam behandling.

Detta är tyvärr ingen nyhet. Kent Asp, professor i journalistik, slog dagen före valet fast att
"...det förekom fler negativt vinklade nyhetsartiklar om Mona Sahlin och de rödgröna partierna än om Fredrik Reinfeldt och alliansen."
Han noterade även det som den aktuella rapporten nu konstaterar, Expressens extrema fixering vid negativ publicitet kring Mona Sahlin. Och antog att det påverkade valresultatet. En sammanslutning av ett flertal journalister visade under valåret 2010 hur de ledande dagstidningarna fungerade som borgarnas megafoner. Mediaanalysföretaget Infopaq visade att när valet närmade sig fick Moderaterna mer utrymme. P1 Morgon och Esther Pollack, mediaforskare, granskade tidningarnas förstasidor och kom fram till att Mona Sahlin framställdes mer negativt på tidningarnas förstasidor än Fredrik Reinfeldt.

Nyhetsmedias tycks alltmer brista när det gäller objektiv och opartisk granskning av politiska partier. Kanske är det som en del gör gällande,
att den globala mediavärldens jakt på nästa deadline 24/7 hinns helt enkelt inte de viktiga frågorna ställas. Varken frågorna om det man skriver verkligen är ens eget, eller redaktionens, uppslag från början eller planterat av en PR-byrå. Eller frågan om det man skriver verkligen är så opartiskt som det borde vara, så fort man skriver något som inte ska publiceras på ledarsidan.

Det känns som en mycket obehaglig utveckling om Sverige är på väg mot ett mediaklimat som öppnar för "nyhetsmedia" i stil med Fox News och Le Monde. Risken finns, för visst är det som forskarna Camilla Björk och Charlotta Wadenbrandt skriver, att det lönar sig med hårt vinklad nyhetsmedia. För media, inte för det demokratiska samhället. För om media låtsas att de granskar när de i själva verket bedriver opinionsarbete "under cover" riskerar väljarna att vilseledas, och demokratin hotas. Björk och Wadenbrandt menar att "...om gränsen mellan nyhetsbevakningen och opinionsbildandet suddas ut borde det vara föremål för en bred diskussion där forskare, politiker, allmänhet och framförallt journalister själva reflekterar över konsekvenserna av utvecklingen." De säger också att:
"...det i god tid inför nästa val är dags för en grundlig diskussion om den politiska nyhetsjournalistikens framtid."
Jag håller fullständigt med dem.


Studiens hemsida, intressant även som exempel på hur det faktiskt går att göra forskning begriplig och lättillgänglig för även icke-akademiker.


***************
Media: Symptomatiskt nog skriver inga andra tidningar om rapporten.
Bloggar: Peter Andersson, Svensson, Annarkia, Lasse, Martin Moberg, Magnihasa

Etiketter: , , , , ,

3 Comments:

At 4:37 em, Blogger Jonny said...

Framställde i bättre dager ?
Verkar mer som de rödgröna föll på eget grepp, på egna brister ...

 
At 10:28 fm, Blogger Luka(s) said...

Båda de två forskarrapporterna och de tre övriga granskningarna jag länkar till i inlägget är mycket tydliga med att media framställde de borgerliga partierna i bättre dager, på ett partiskt sätt.

Väljer du att inte tro på dem står det dig fritt, men du får nog argumentera bättre om du ska övertyga andra.

Däremot säger ingen av dem att medias skeva framställning skulle vara den enda orsaken till valförlusten. ( Även om Asp menar att det spelade in.) Det gör inte jag heller.

Sen är det givetvis så att ett parti efter en valförlust inte kan hävda att man gjorde allt rätt, det vore ogenomtänkt och aningslöst. Självklart ska orsaken till en valförlust främst sökas i partiets eget agerande, om inte annat för att det är det enda partiet kan påverka. Socialdemokraterna föll bland annat på att vi inte lyckades få in frågor om vård, skola, omsorg i media.

 
At 9:33 fm, Blogger Anonym said...

Så bra att forskningen kunnat styrka det uppenbara!
Hade jag varit en osäker väljare och förlitat mig på det som skrevs och visades inför valet så hade jag troligen röstat på moderaterna som framställdes så positivt.
Nu är jag inte osäker utan gammal och van med förmåga att genomskåda propaganda och rena lögner.
De som tog hem spelet, och tydligen också deras väljare, verkar inte bekymra sig över det orena spel eller över medias starkt vinklade rapporter. Det säger en hel del om vad man vänta sig från det hållet, men det är inget nytt. Allt är tydligen tillåtet så länge det gynnar de blå.

Efter senaste valet försvann mina prenumerationer på morgontidningar, det går inte att förlita sig på en rapportering som är så uppenbart skev. Tidningarna må ha sin politiska färg men maken till partipropaganda som i det senaste valet har jag aldrig sett. Och då har jag varit med i många år!

 

Skicka en kommentar

<< Home