2010-09-14

Socialdemokraterna har levererat hbt-reformer sedan 1944!

Der förekommer en hel del smutsiga trick i valrörelsen. Ett av dem syntes flitigt under Stockholm Pride, där Alliansföreträdare genom retoriska knep försökte få det att se ut som om det är borgerliga regeringar som har levererat i hbt-frågor. Och att Socialdemokraterna inte levererat, eftersom äktenskapsfrågan inte avgjordes under regeringen Persson. Jag säger som Mona, den könsneutrala äktenskapsbalken är de flesta partier, Kd undantaget, mycket glada åt. Och man kan verkligen känna att vi socialdemokrater borde lagt fram den redan tidigare. Men man bör inte glömma att regeringen Reinfeldt inte heller klarade att föreslå en könsneutral äktenskapslag, just pga Kristdemokraterna. Trots att frågan redan hade hanterats i flera år. Det var vi och resten av oppositionen som fick ta över rodret och tvinga fram ett beslut.

Vad gäller leverans tycker jag man kan ta en titt på nedstående lista över Socialdemokratiska hbt-reformer. Vad har borgerliga regeringar att komma med i jämförelse? Några enstaka beslut under regeringen Reinfeldt och avskaffandet av sjukdomsförklaringen. Med tanke på att borgarna ändå regerat 1/3 av åren sedan 1972 borde de ha levererat fler reformer än så, om de varit så fantastiska i hbt-frågor som de nu i valrörelsen gör gällande. Det är också inom socialdemokraterna den första öppna homosexuella riksdagsledamoten fanns, långt innan det kunde vara ett plus i minister-CVet.

1944, Homosexualitet avkriminaliserades, efter en riksdagsmotion från Socialdemokratiskt håll.

1972, Transsexuella och intersexuella fick rätt att byta juridiskt kön och få könskorrigerande behandling, efter ett lagförslag av den socialdemokratiska regeringen.

1987, Näringsidkare och myndighetspersoner förbjöds att diskriminera homosexuella, efter ett lagförslag av den socialdemokratiska regeringen.

1987, vid förolämpning mot någon med anspelning på att han har homo­sexuell läggning tilläts åklagare, inte bara målsägande, väcka åtal. Detta efter ett lagförslag av den socialdemokratiska regeringen.

1988, Fick sambor av samma kön i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som heterosexuella sambor, efter ett lagförslag av den socialdemokratiska regeringen.

1995, Socialdemokraterna var med och drev igenom partnerskapslagen, i opposition.

1999, Förbjöds diskriminering pga sexuell läggning på arbetsmarknaden, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

1999
, HomO, myndigheten med tillsynsansvar för den nya lagen, instiftades efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2001, Den socialdemokratiska regeringen lade fram en nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering.

2002 Diskriminering pga sexuell läggning avseende studenter på högskolor och universitet förbjöds, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2002, Samkönade par fick rätt att prövas som adoptivföräldrar på samma villkor som andra par, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2003,
Hets avseende någons sexuella läggning förbjöds uttryckligen, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2003, Straffskärpningsregeln i brottsbalken ändrades, så även hatbrott mot homo- och bisexuella, och inte bara andra minoriteter, uttryckligen kunde ge strängare straff. Detta efter ett lagförslag från den Socialdemokratiska regeringen.

2003 Diskrimineringsskyddet skärptes och vidgades, bland annat vad gällde sexuell läggning, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2003, Ett grundlagsskydd mot diskriminering pga sexuell läggning infördes, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2003,
Könsneutral sambolag infördes, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2004, Bastuklubbslagen, som i praktiken enbart förbjöd sexklubbar för homosexuella och hindrade säkrare-sex-information, avskaffades, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen. Lagen hade inte bidragit till att minska spridningen av HIV.

2005, Diskriminering pga sexuell läggning förbjuds inom socialtjänsten, socialförsäkringssystemet, A-kassan och hälso- och sjukvården, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2005, Förföljelse pga sexuell läggning eller kön blev uttryckligen flyktinggrundande, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2005, fick lesbiska rätt att få assisterad befruktning, på samma villkor som andra kvinnor, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2006, diskriminering på grund av sexuell läggning mot elever i förskolar, grundskolan och inom gymnasiet förbjöds, efter ett lagförslag av den Socialdemokratiska regeringen.

2009, Socialdemokraterna var med och drev igenom den könsneutrala äktenskapslagen, i opposition

Etiketter: , , , , ,