2010-09-06

Sätt stopp för Stockholmsrean!

Sedan alliansen tillträdde i stadshuset har våra gemensamma tillgångar i Stockholms sålts ut i en rasande takt. Inte bara allmännyttan, utan också vård,hemtjänst och skolor har gått under klubban i den ideologiskt grundade privatiseringsivern. Vår gemensamma välfärd privatiseras och kommunen får sämre inblick i verksamheten och sämre möjligheter att styra. Vinsterna hamnar i privata fickor istället för att gå tillbaka till de skattebetalar vars pengar byggt upp hela verksamheten. I många fall har den moderatledda stadshusledningen dessutom sålt till rejäla underpriser, och gjort riktigt dåliga affärer!

Sten Nordin, moderat finansborgarråd, ursäktar sig med att "Syftet med avknoppningarna har ju inte varit att vi ska tjäna pengar, utan att vi ska öka mångfalden." I moderaternas nyspråk är nämligen begreppet mångfald ett verktyg för privatisering, inte för jämlikhet. Att primärvården i Stockholm nu till ännu större andel bedrivs av ägare med vinstintressen har däremot inte inneburit större jämlikhet för patienterna, vilket utvärderingar av Vårdval Stockholm tydligt visat.

Här är kartan över samtliga utförsäljningar av vård, hemtjänst, skola och allmännyttans bostäder. Dessutom tillkommer 1,4 miljoner kvadratmeter mark, dotterbolag till Stockholm vatten och 10 centrumanläggningar.
Läs mer på Stockholmsrean.se


Visa större karta

Moderaterna tömmer Stockholm på tillgångar, för att finansiera skattesänkningar. Det är en oansvarig politik! Det måste stoppas, Stockholm behöver ett rödgrönt stadshus!

Fler om utförsäljningarna: Sälj hela skiten! Martin Moberg, Alliansfritt, Johan Westerholm, Sjölander, Storstad

Etiketter: , , , , ,