2010-09-06

S i Stockholm lovar större valfrihet och mer personal inom äldreomsorgen

Med ett nytt kvalitetskontrakt lovar Socialdemokraterna i Stockholms stad mer personal inom äldreomsorgen, större valfrihet för de äldre och ett Guldkantskort för aktiviteter inom kultur, idrott och andra evenemang.

Socialdemokraterna vill med ett nytt kvalitetskontrakt skapa ett ömsesidigt förtroende mellan generationerna i Stockholm som även omfattar dem som arbetar inom äldreomsorgen. Den äldre och dennes anhöriga ska kunna lita på att de som styr Stockholms stad låter deras behov och önskemål vägleda vård- och omsorgsinsatserna såväl som insatser för en aktiv och frisk ålderdom. Samtidigt ska de äldre och pensionärsorganisationerna kunna fortsätta bidra till stadens välfärd som medmänniskor på äldreboenden och läxläsningshjälp i skolorna.

- Den borgerliga majoriteten har minskat personalstyrkan inom äldreomsorgen med hela 900 personer under mandatperioden. Självklart påverkar det kvaliteten och stressen bland både vårdtagare och personal. Vi vill därför inför en policy för minibemanning inom såväl kommunala som privata äldreomsorgsverksamheter, säger Carin Jämtin (S).

- Självklart är det viktigt att man även som äldre får behålla makten över sitt eget liv. Man måste kunna bestämma om man vill duscha, få hjälp med städning eller ta en promenad när hemtjänsten kommer på besök. I dag finns inte den möjligheten och det tycker jag är ovärdigt, säger Carin Jämtin.

Nedan några exempel på vad kvalitetskontraktet innebär:

* Ge alla från 75 år enkel tillgång till hemtjänst.
* Ge större valfrihet att välja boende inom flera olika boendeformer.
* Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre.
* Inrätta ett kvalitetskansli för att garantera likvärdig kvalitet bland kommunala och privata utförare samt häva kontrakt vid allvarliga brister.
* Bevara fungerande servicehus och fortsätta utveckla trygghetsboenden. Det skapar större valfrihet för de äldre.
* Införa Guldkantskortet – en ny plattform för att erbjuda aktiviteter inom kultur, idrott och andra evenemang.
* Införa parboendegaranti.

Läs mer om analysen av dagens äldreomsorg i Stockholm och hur vi Socialdemokrater vill förändra den.

Etiketter: , , , , ,