2014-02-28

Så blir du en bra transallierad!

Med tanke på den senaste tidens diskussion om transfobi inom svensk feminism/er och vänsterrörelsen hoppas jag att det finns feminister och andra som kanske vill engagera sig lite mer för transfrågor. Så jag har översatt och modifierat en gammal text om hur man som cisperson* gör för att vara en bra transallierad.

Om du bestämt dig för att göra mer än att bara respektera människors val av pronomen och motverka transfoba skämt och känner dig trygg med att du kan både terminologi och har grundläggande transkompetens, då kan du som cisperson bli en viktig resurs för transrörelsen.

Men man måste göra sin hemläxa och läsa in sig på frågan. Hållpunkterna nedan är bra att reflektera över medan du gör din research. Det är för övrigt en bra checklista för alla som sysslar med transfrågor, både cis- och transpersoner.

Målgruppen har problemformuleringsföreträdet!
Kolla att transpersoner själva håller med dig om din åsikt och dina prioriteringar. Kolla huvudsakligen med den transgrupp som själva berörs av frågan, inte andra transpersoner.

Inga framgångar får bygga på andras förluster
!
Transpersoner är en heterogen grupp, med olika behov. Agera aldrig så att någon transgrupp vinner rättigheter på bekostnad av andra transgruppers förlust av rättigheter.

Vilka representanter lyssnar du på?
Var noga med att inte bara lyssna på de transaktivister som hörs mest, eller dina egna personliga transvänner. Försök att systematiskt undersöka vad olika transgrupper tycker om de frågor och de nätverk du är aktiv inom, exempelvis genom att kontrollera vad olika transpersoner i olika trans- och hbtq-organisationer tycker.

Håll koll på transnormen!
Alla transpersoner är inte man-till-kvinna-transsexuella eller transvestiter, även om det ser ut så ibland. Inte heller är alla unga och queeridentifierade icke-binära transpersoner. Lyssna på många olika transpersoner för att veta att du har stöd i hela transcommunityt.

Involvera transpersoner själva!
Skicka texter för korrekturläsning, fråga efter åsikter på ditt arbete, acceptera hjälp när det erbjuds och be transpersoner medverka när du blir inbjuden att föreläsa eller tala i en fråga.

Säg aldrig HBTQ utan att mena det!
Skriv aldrig hbt/hbtq i rubriker om brödtexten inte omfattar transfrågor och transpersoner. Texter som utger sig för att handla om transpersoner men bara tar upp kärlek, sexualitet och familj/relationer utan att nämna kropp, kön, könsidentitet och könsuttryck är inte transinklusiva. Den typen av texter gör det väldigt mycket svårare för transaktivister att nå ut med riktig information.

Gör din hemläxa!
Se till att du vet vad du talar om. Om du för fram felaktiga fakta har du gjort jobbet svårare för andra transaktivister. Hela transrörelsen kommer framstå som oseriösa.

Du duger som du är!
Du kan vara en utmärkt transaktivist utan att ha egen erfarenhet som transperson. Men, om du låter folk tro att du är transperson, utan att vara det, kommer människor tro du har erfarenheter du inte har. De kommer då inte kolla upp dina åsikter på det sätt de annars hade gjort, för att kolla att transpersoner tycker likadant. Det exkluderar transpersoner. Du duger som du är, även som cisperson!

Låt transpersoner vara experterna på sina egna liv!
Läkare och psykologer må vara experter på att diagnoticera och behandla de transpersoner som söker könskorrigerande vård. Men de är inte experter på transpersoners liv, problem, åsikter, känslor eller transpersoners mänskliga rättigheter.

Hävda inte mandat du inte har!
Berätta gärna att din organisation/nätverk är transinklusiv eller till och med en hbt-organisation, om det är era ambitioner. Men, om det i verkligheten finns mycket få, elller inga, transpersoner aktiva i ert arbete med transfrågor, var snäll och var tydlig med detta också. Ge omvärlden en rimlig chans att bedöma er trovärdighet och ert mandat i transfrågor.


Det finns flera organisationer att engagera sig i om man vill jobba med transfrågor, se nedan. Där finns givetvis också mycket information. Om du inte har någon av dem i närheten av dig kanske du ändå kan engagera dig i exempelvis någon antidiskrimineringsbyrå eller din lokala Pridefestival för att lyfta transperspektiv.

KIM
FPES
RFSL
RFSL Ungdom
SFQ

Ordförklaringar:
Transperson (transkvinna/icke-binär transperson/transman)– person som bryter mot normen för sitt vid födseln fastställda kön.
Cisperson (ciskvinna/cisman) – person vars biologiska, juridiska och sociala kön och könsidentitet alla är entydigt manliga eller kvinnliga och förblir så under hela livet. Motsats till transperson.