2011-07-11

SD åsiktsregistrerar meningsmotståndare

Aftonbladet avslöjade idag att Sverigedemokraterna åsiktsregistrerar sina meningsmotståndare. Två fotografer från SD gick omkring och fotograferade personer i Almedalen, personer de uppfattade inte delar Sverigedemokraternas åsikter. En av dem var Thomas Karlsen (SD), kommunalpolitiker i Trollhättan som förut varit i blåsväder. Han har skrivit på sin blogg att invandrare har en "aggressiv gen" och tycks på fullt allvar tro på rasbiologi. Han har länkat till en vit-makt-organisation på samma blogg. I vintras likställde han romer med en gräshoppssvärm som översvämmar Europa. Sverigedemokraterna har utrett honom förut men uppenbarligen har han fortsatt stort förtroende, både för att representera partiet i Trollhättan och för att agera internfotograf för partiets privata åsiktsregister.

Karlsen uppgav till Aftonbladet att avsikten var att publicera bilderna på internet, för att folk som känner igen dem ska kunna tagga (namnge) dem. Detta är i så fall ett brott mot personuppgiftslagen, som förbjuder publicering av personuppgifter, även bilder, på internet utan tillstånd. Även om bilderna "bara" används för ett dolt, internt, arkiv för partiets eget bruk skulle jag gissa att det kan klassas som olagligt enligt samma lag. Särskilt om det kopplas till folks politiska åsikter, det är känsliga personuppgifter och får inte registreras alls.

Samtidigt är Karlsen nämndeman, det vill säga han sitter med och dömer i rättegångar. Nämndemän bör "...endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget", RB 4:6 st 3. Det är väl frågan om Karlsen uppfyller de kriterierna...

En nämndeman kan dessutom skiljas från sitt uppdraget, Linander har en bra genomgång av den rättsliga regleringen för det på sin blogg.. Detta har drabbat andra nämndemän förr, för klart mindre allvarliga förseelser. Om nämndemannen "...genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget" skall domaren entlediga personen från uppdraget, RB 4:8 st 2. Lagmannen får också avstänga nämndemannen från dömande verksamhet om personen "i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.", RB 4:8a p 3. Att Karlsens beteende skadar allmänhetens förtroende för rättsskipningen är tämligen uppenbart, karln bör stängas av.

Det enda roliga i den här historien kommer från ett facebook-initiativ; Mejla din bild till Jimmie Åkesson! För som initivtagarna skriver, om nu SD ska åsiktsregistrera alla som inte tycker som dem kommer de ju få ordna arkiv för miljontals bilder. Det blir jobbigt för dem och de kan behöva lite hjälp. Så vi skickar in bilderna till dem, så slipper Karlsen och hans kollega jobba så mycket.:)


Media: GP, Östran, DagensPS,
Andra bloggar: Johanna Sjödin, Deepedition (som tipsar om hur man lägger till en "SD-trash-symbol" på sin bild), Nils Erik Lindblom, Beelzebjörn, Peter Högberg, Åsa TheWitch

Uppdatering:
Det här med att kartlägga meningsmotståndare är en gammal tradition för Sverigedemokraterna. I Kalmar fotograferades kommunfullmäktigeledamöter i smyg, i Landskrona hängdes en mängd personer, däribland en sexårig flicka, ut på nätet som "odemokratiska" meningsmotståndare. En dam på närmare sjuttio år dokumenterades också.

Etiketter: , , , ,

2011-07-05

Falkvinge och Larsson vägrar kalla tvångssteriliseringar vid deras rätta namn

Det var väl inte att förvåna att Kristdemokraterna röstade för en fortsatt tvångssterilisering av transsexuella på sitt riksting senast. Möjligen kunde man förvånas en smula över hur det som först var ett enkelt "besvarad" från partistyrelsen under resans gång i realiteten blev ett "avslag" i själva uttalandet på plats, av Maria Larsson. Det avvek en hel del från den av Göran Hägglund tidigare aviserade hållningen: "-Sterilisering är ett grovt kroppsligt ingrepp som inte känns tidsenligt. Det gäller att hitta en väg som fungerar på ett rättssäkert och bra sätt för de personer som är berörda". Nu ett knappt år senare är alltså Kd istället tydligt mot att ta bort tvångssteriliseringarna.

Med tanke på de tydliga uttalandena från övriga allianspartier hade man också kunnat tro att Kd skulle varit försiktigare och inte proklamerat en riktigt så tydlig åsikt mot att avskaffa steriliseringskravet. Men det gjorde man alltså, och som RFSLs ordförande Ulrika Westerlund säger, nu ligger bollen hos Folkpartiet, Centern och Moderaterna om tvångssteriliseringarna ska stoppas. Man kan förstå om motionärerna inte var helt nöjda över vägen deras parti tar vägen.

Däremot är det lite svårare att förstå den massiva okunskap som lyste igenom i Maria Larssons anförande. Hon sa att "det är ett frivilligt beslut från individen själv att byta kön". Som om transsexualism var en slags livsstilsval! Det är fullt frivilligt att ta cellgifter mot cancer också, men det brukar inte betecknas så. Och de patienterna får all hjälp i världen för att spara könsceller, eftersom de kan bli sterila av behandlingen, precis som transsexuella. Men vi tvångssteriliseras istället. Med den enda motiveringen att det är "självklart".

Maria Larsson blir också upprörd över att vi andra ( det vill säga den samlade trans- och hbt-rörelsen, RFSL mfl MR-organisationer, alla övriga riksdagspartier utom Sd, den samlade svenska pressen samt Europarådets komissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg) kallar tvångssteriliseringarna för just tvångssteriliseringar.

Detta är en upprördhet hon tycks dela med....Rick Falkvinge! Tydligen är det känsligt det här att påpeka att inte bara de "perfekta offren" (ogifta och obemedlade unga mödrar, utvecklingsstörda, psykiskt sjuka osv) utsattes för tvångssteriliseringar, utan att även personer det inte är lika lätt att tycka synd om utsätts för samma sak, fortfarande.

Men, Larsson och Falkvinge har fel. Faktum är att det finns stora likheter med dåtidens tvångssteriliseringar och dagens hantering av transsexuella. Fysiskt våld var förbjudet även då. Tvärtemot vad Falkvinge tror handlade det alltså inte om att människor släpades ur sina hus för att steriliseras. Istället övertalades och lurades de eller så tvingades de acceptera att steriliseras för att få tillstånd att få abort, få mödravård eller gifta sig. Och det är här likheterna blir tydligast. Staten erbjöd en medicinsk behandling (abort eller mödravård) eller ett myndighetsbeslut (tillstånd till äktenskap för gravid minderårig) men krävde något i gengäld, sterilitet. Precis som staten idag erbjuder medicinsk behandling (könskorrigerande operationer) och myndighetsbeslut (nytt juridiskt kön) men kräver sterilitet i motprestation av transsexuella.

Man bör också notera att den lag som reglerade skadestånd till tvångssteriliserade tydligt anger att även de som "enligt uttryckligt myndighetskrav steriliserats för att få dispens att ingå äktenskap, för att få genomgå abort eller för att få mödrahjälp eller annat statligt eller kommunalt bidrag, eller
...får antas ha samtyckt till steriliseringen på grund av att en myndighet har utövat otillbörlig påverkan..."
hade rätt till skadestånd. Dessa anses tvångssteriliserade. Därmed ska även transsexuella anses tvångssteriliserade.

Tvångsteriliseringar betraktas som folkrättsbrott så fort de utförs systematiskt på andra minoriteter. Det är en skam att de fortfarande pågår på transsexuella. Det är det som Falkvinge och Larsson borde må dåligt över. Inte att vi som kämpar för transsexuellas mänskliga rättigheter kallar saker vid deras rätta namn.

************
Media: Dagen, Expressen, Ulrika Westerlund i Expressen

Bloggar: Caroline Szybers (Kd) försvar av sin motion,Magnus Kolsjö (Kd), Maria Hansson Nielsen (Kd), Erik Slottner (Kd), Tradition & Fason (fd Kd), Nicke Grozdanovski (V), Carl Johan Rehbinder (Ld), Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, igen, Alliansfritt Sverige, ännu en gång Jakob Lundgren (Mp),

Yami och pandorna, Immanuel, Immanuel, igen, Beelzebjörn, Fokus på trans, Caroline, , Farbror Blå, Sara Lövestam, Ola Hassbring

Etiketter: , , , ,