2011-01-12

Om transbarn

Svenska Dagbladet har en utmärkt artikelserie om transbarn just nu:


* Lång väg i vården för transsexuella barn


* Han bär alltid kjol eller klänning

* Pojkar i klänning väcker känslor

Väldigt bra alla tre, rekommenderas!

Av en av artiklarna framgår att det är ont om information för föräldrar till transbarn, och så är det ju tyvärr. Därför följer här en lista på både svenska och utländska resurser, särskilt riktade till dig som är förälder till ett transbarn. Kanske kommer ditt barn "växa ur" sitt könsöverskridande beteende, eller kanske indikerar det mer att barnet är bi- eller homosexuellt. det är det vanligaste, enligt forskningen kring barns könsöverskridande beteende. Men en del föräldrar har sannolikt just ett transbarn, och då kan kanske nedstående vara till hjälp.

Och glöm inte, kärlek och stöd att låta barnet vara sig själv, inte påverka åt något håll, är viktigt. Alla barn behöver få känna sig älskade och respekterade just som sig själva, även transbarn!

Vad är transsexualism?
Wikipedia 1
Wikipedia 2
Ungdomsmottagningen på nätet


Organisationer & nätverk, fokus på info för anhöriga/föräldrar

KIM (min organisation, tyvärr inget specifikt om transbarn)
Mermaids
Gires
GID Reforme Advocates
TNET
FTM International
RFSL Ungdom
Gender Spectrum (specialistklink i USA, med rejält med resurser)
GLSEN anti-mobbingorganisation, USA

Blandade resurser
TransKids (Natacha Jessica Kennedys resurssida. Hon är en kunnig och trevlig forskare om transbarn, varmt rekommenderad sida!)
Lauras playground (Privat resurssida av folk engagerade i transcommunityt)
ABC News - FAQs
Support Live Chat for parents (Jag vet inte alls hur den är, men den tycks vettig. Det finns otaliga fler liknade resurser på nätet)
Welcoming our TransFamily and Friends (amerikansk broschyr för anhöriga)
Are you concerned about your child´s gender behavior (broschyr för föräldrar, från Children’s National Medical Center, Washington)
The Transgender Child: 
A Handbook for Families and Professionals, verkar vara en rejäl handbook.
Lukas Romson - anhörigsidor


Personliga berättelser, pojke-till-flicka

A Boy´s life (om en 8-årig transsexuell pojke-till-flicka i USA)
The Agony of Nurturing the Spirit - A Mother's Recount of Raising a Transgender Child
7-yr. old Jazz's thoughts on being a Transgender Child
Tyra part 2 Transgender children and their parents speak out
Föräldrar om sin MTF dotter
Ett problematiserade inlägg i debatten om könskorrigerande vård för transungdomar, av transpersoner själva.


Personliga berättelser, flicka-till-pojke

I Want to Be Seen as Male
Sam (svensk ung transkille)
Linus (svensk relativt ung transkille)
The Agony of Nurturing the Spirit - A Mother's Recount of Raising a Transgender Child
Why don´t you tell them I´m a boy? (mor om sin FTM son)

En far om sin FTM sons könskorrigering

Tyra part 2 Transgender children and their parents speak out
Ett problematiserade inlägg i debatten om könskorrigerande vård för transungdomar, av transpersoner själva.

Skönlitterara böcker
Mom, I need to be a girl
Transforming Families
Be Who You Are (barnbok på engelska)

Svensk vård
RFSL Ungdom, om hur man ändrar kroppen
Artikel av Olle Söder, en av specialistläkarna i Stockholm
Lång väg i vården för transsexuella

Forskning
WPATH (organisation för yrkesgrupper som arbetar med transgendered, ansvarar för de internationella behandlingsriktlinjerna)
International Journal of Transgenderism, vol 1 - 6
International Journal of Transgenderism, vol 7 - idag
Making Choiches (mer lättillgänglig forskning av några av de mest ansedda inom fältet)

Andra bloggar:
Mer eller mindre positiva:Eric Slottner (Kd), Trollhare, Lisa Olsson, Språkkärringen, Gothbarbie, Barnläkarbloggen, Ingen skam i kroppen, networking, jessika persika, Charlotte i Singapore
, viskningar och rop, Skriet från kärnfamiljen

Mer eller mindre negativ (nej, inga nationella, bara de mer medelsvenssonaktiga heteronormativa): Ericas tillhåll

Etiketter: , , , ,

2011-01-02

Transpersoner fortsatt exkluderade ur grundlagen!

Igår trädde ändringarna i regeringsformen i kraft, vilket bland annat innebär ett tydligare grundlagsskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Numera säger lagen att riksdagen inte får stifta lagar som missgynnar personer som tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. Det lagstiftningsförbudet gällde förr bara ras, hudfärg eller etniskt ursprung.

Men, transpersoner omfattas inte uttryckligen av skyddet!

Inte heller omfattas vi av det skydd som redan sedan förut finns i den så kallade målsättningsparagrafen i regeringsformen, som säger att "Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person." (RF kap 1 §2). Där räknas alltså samtliga övriga diskrimineringsgrunder upp, även ålder som infördes samtidigt som könsöverskridande identitet eller uttryck 2009. Endast transpersoner är fortsatt exkluderade.

Man kan tycka att detta borde väckt viss uppmärksamhet i media, att på detta sätt så tydligt exkludera en grupp ur grundlagsskyddet, men det verkar ha förbigåtts med tysthet av alla utom QX. Debattörerna som rest frågan har också lyst med sin frånvaro. RFSL kritiserade betänkandet i sitt remissyttrande, men några övriga opinionsyttringar från deras sida kan jag inte finna. Av andra debattörer tycks Martin Andreasson vara den enda som yttrat sig. Folkpartiet har motionerat i frågan förr, men fick alltså inte med sig sina mer konservativa kollegor i regeringen. Sverige kan inte ens försvara sig med att andra länder inte heller nämner transpersoner i sin konstitution, inte när länder som Bolivia och Ecuador uttalat inkluderar "gender identity" i grundlagsskyddet.

Tilläggas kan att konstitutionsutskottet menade i sitt betänkande (under "Tidigare behandling") att uppräkningen inte är uttömmande, varken i målsättningsparagrafen och rättighetskatalogen i kapitel 2, och att det därför är onödigt att även lägga till könsidentitet och könsuttryck. I praktiken kanske det stämmer. Fråga är ju bara varför det då ansågs nödvändigt att lägga till sexuell läggning?
Jag har svårt att komma ifrån känslan av att detta handlar om att just transpersoners problem uppfattas som så oviktiga vi inte ens behöver nämnas, medan andra gruppers problem är viktigare.
Ett uttalat grundlagsskydd för transpersoner tycks ju till och med vara en så ointressant fråga att till och med tidningar som QX missar att nämna det när de jublar över skyddet för homo- och bisexuella. Å andra sidan, medias rapportering kring grundlagsändringarna har varit pinsamt kortfattade och översiktliga. Kanske är det helt enkelt en bättre journalistutbildning som behövs, både grundläggande juridik och hbT-kompetens på schemat?

Etiketter: , , , ,