2010-06-30

Pressmeddelande från KIM: Regeringen måste agera snabbt – tvångssteriliseringarna är en skamfläck!

Socialstyrelsen presenterade idag rapporten från den utredning som sett över transsexuellas villkor inom vården. KIM har ingått i referensgruppen och välkomnar större delen av förslagen. Bland förslagen ingår att ta bort lagkravet på att den som genomgår en könskorrigeringsprocess måste vara steril.

- Vi är mycket glada åt att detta djupt kränkande krav nu äntligen ser ut att tas bort. Tvångssteriliseringarna är en skamfläck och har orsakat stor sorg för många. Det här är första steget till upprättelse. Ansvarig myndighet har sagt sitt, nu vill vi se ett snabbt agerande från regeringen, säger Lukas Romson, ordförande i KIM.

Utredningen föreslår ingen förändring när det gäller kravet på att den som vill byta juridiskt kön och få könskorrigerande operationer ska ha fyllt arton år, men man föreslår en utredning kring åldersgränsen för byte av juridiskt kön.

- Vi tycker att unga ska få byta juridiskt kön på samma villkor som vuxna, dagens situation leder till ökad psykisk ohälsa hos en redan utsatt grupp. Vi hoppas utredningen skyndsamt kommer till stånd och kommer fram till att även minderåriga transsexuella bör få tillstånd att byta juridiskt kön, säger Lukas Romson.

Vad gäller vården för transsexuella föreslår utredningen en rad åtgärder för förbättringar. Man är också tydlig med att även patienter som inte uppfyller kriterierna för transsexualism, utan har en mer ospecificerad könsidentitetsstörning, ska erbjudas god vård.

- Det är skönt att se att utredningen har uppmärksammat den del av patientgruppen som hittills farit mycket illa, de som behövt vård men inte platsat i de ibland snäva ramarna vården har för att sätta diagnosen transsexualism. Förhoppningsvis innebär socialstyrelsens signalerna att de här patienterna nu verkligen får vård, istället för att som nu avfärdas från vården utan hjälp, avslutar Lukas Romson

Andra media om utredningen:Arena, The Local,Dagens Medicin, SR International, Studio Ett, P3 Nyheter Aftonbladet, SvD, DN Rapport Rapport 19.30 TV4
Bloggar: Trollhare, Lisa Olsson, What, Rasmus, F!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2010-06-21

EP says the EU should do more for transgender people’s rights

European Parliament says the EU should do more for transgender people’s rights

Pressrelease june 17
Today the European Parliament adopted a strong position in favour of safeguarding transgender people’s fundamental rights. The Parliament officially acknowledged discrimination on grounds of gender identity, calls for accessible gender reassignment procedures, and insists future EU gender equality initiatives should address issues linked to gender identity and gender reassignment.


The Figueiredo report (final version in preparation at the time of writing) evaluating the European Union’s 2006-2010 Roadmap for equality between women and men was adopted today, and calls for more explicit measures to combat discrimination based on gender identity. In particular, the report:

•acknowledges discrimination and multiple discrimination on grounds of sexual orientation and/or gender identity;

•calls on EU authorities to include lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) organisations in future work on gender equality;

•stresses that gender reassignment procedures should be made accessible, including through public health insurance schemes; and

•requires that future EU actions in the field of gender equality explicitly cover issues linked to gender identity and gender reassignment.

Ulrike Lunacek and Michael Cashman MEPs, Co-presidents of the Intergroup on LGBT Rights, declared:
“We are glad this report was adopted, it represents a true milestone for improving the EU record on gender equality for all―including transgender citizens. It states clearly that gender equality strategies must explicitly address issues linked to gender identity, and thus sets a clear position on transgender people’s fundamental rights in the future.”
Raül Romeva i Rueda MEP, Vice-president of the LGBT Intergroup and Member of the Greens/European Free Alliance, further added:
“The European Parliament showed today that the rights of transgender people are of no less importance than other citizens’. It sent a strong signal, and I trust the Commission will follow our lead and start addressing discrimination based on gender identity more explicitly.”
The European Commission will need to take this report into account when planning future actions in the field of gender equality.

Etiketter: , , , , ,

2010-06-18

Alliansen sviker transpersoner!

För en vecka sedan startade Folkpartisten Amanda Brihed en debatt om transsexuellas rättigheter att få bilda familj och i går kunde vi läsa socialminister Göran Hägglunds reaktion. Han undvek att svara på frågan om att kunna få bilda familj. Däremot lät han meddela att det är synd om transsexuella och att det är viktigt att arbeta för att deras hälsa ska bli bättre. Men det är inte det den här debatten handlar om, den handlar inte om hälsa. Den handlar om rättigheter – om mänskliga rättigheter. Till Amanda Brihed vill vi rikta följande: Så länge ditt parti samarbetar med Kristdemokraterna är ni lika mycket ansvariga som de är för att inget händer på detta område.

Könstillhörighetslagen, som reglerar hur man kan få nytt juridiskt kön och könskorrigerande operationer, är föråldrad, inhuman och måste skyndsamt göras om. Detta ansåg vi redan år 2005 och den utredning som då tillsattes kring lagen tillkom efter Hbt-socialdemokraters uppvaktning av dåvarande socialdemokratiska socialministern, Ylva Johansson, som engagerade sig starkt i frågan.

För att få möjlighet att leva sitt liv som det kön man själv upplever sig ha måste en transsexuell person idag uppfylla en mängd kränkande krav, krav som också kritiserats hårt av Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Thomas Hammarberg. Den allvarligaste kränkningen handlar om statens vilja att begränsa transsexuellas möjlighet att få barn. Transsexuella som inte är sterila kan varken få nytt personnummer eller könskorrigerande operationer av genitalier. Patienterna får inte ens frysa ned könsceller att använda senare. Samtidigt anser en enad läkarkår att den könskorrigerande behandlingen är livsviktig för patientgruppen. Vi anser att det är fruktansvärt att Sverige på detta sätt fråntar en viss grupp deras reproduktiva rättigheter! Denna typ av villkorade tvångssteriliseringar pågår gentemot transsexuella i hela världen, men att andra länder vägrar låta medborgare byta juridiskt kön utan sterilisering kan inte vara en acceptabel ursäkt för att göra så också i Sverige.
De signaler staten sänder med kravet på sterilisering är att transsexuella inte är lämpliga som föräldrar efter att de korrigerat sina kroppar. För oss är ett sådant synsätt motbjudande och borde förpassas till den historiska sophögen!
När den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen för att se över könstillhörighetslagen, där steriliseringskravet ingår, var kunskaperna sämre än de är idag. Betänkandet blev därför inte bra, men föreslog ändå att det skulle vara tillåtet att frysa ned könsceller. Ett litet men viktigt steg i rätt riktning framåt för lika rättigheter för transsexuella. Idag kan inte den moderatstyrda Alliansregeringen skylla på okunskap. Frågan har debatterats i såväl press som i de politiska partierna sedan några år. Många är vi som förfasar oss över att tvångssteriliseringarna fortfarande pågår. Ändå tiger regeringen. Orsaken är Kristdemokraterna som inte kan acceptera fertila transsexuella. Och det är skälet till varför socialminister Hägglund redan 2007 gömde undan utredningen om könstillhörighetslagen långt ner i skrivbordslådan. Regeringen Reinfeldt, där Folkpartiet ingår, offrar transexuellas mänskliga rättigheter för att Kristdemokraterna – alliansens minsta parti som gjort det till sitt signum att driva en såväl kvinnofientlig som hbt-fientlig politik – ska känna sig nöjda.
Tvångssteriliseringarna är en vedervärdig, medeltida kvarleva som kommer att leva kvar så länge vi har en regering där Kristdemokraterna ingår. Sveriges transsexuella behöver en rödgrön regering!

Anders Selin,
förbundsordförande
Hbt-socialdemokrater Sverige

Lukas Romson,
ledamot Hbt-socialdemokrater Stockholm,
transsexuell och tvångssteriliserad
*******************
Publicerad i Aftonbladet 2010-06-18, läs mer där för Amanda Briheds och Görans Hägglunds inlägg i debatten.

Fler bloggar om debattserien:
Trollhare, HBT-Sossen,Surtant, Svensk Myndighetskontroll, Lisa Olsson

Mina tidigare blogginlägg i frågan:
Tvångssteriliseringarna fortsätter - Kd ser inga problem och Alliansen tiger..
Gravida män
Juridisk kön - en rättighet?

Faktabakgrund:
Wikipedia om transsexuella och tvångssteriliseringar
Henrik Brandén om rasbiologi och tvångssteriliseringar


Tidigare i debatten: I media 2007-2010

Lite mer modern, men fortfarande medeltida vad gäller tvångssterilisering! (HBT-Socialdemokraternas pressmeddelande angående könstillhörighetsutredningens kastrationskrav, 2007)
Transorganisationer i Aftonbladet, 2007
Transaktivister på Uppsala Pride, juni 2009
Göteborgs Fria om bla tvångssterilisering
Expressen om tvångssteriliseringar
Ulrika Westerlund mfl i Sveriges Radio
Sören Juvas och Amanda Brihed på Newsmill, februari 2010

Etiketter: , , , , , , , , ,